Verksamhetsplan 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012

IBBYs uppdrag:

att främja interkulturell förståelse genom barnlitteratur

att främja barns tillgång till litteratur av hög litterär- och konstnärlig kvalitet

att främja utgivning och distribution av barnlitteratur – främst i utvecklingsländer

att främja utbildning och fortbildning för de som arbetar med barnlitteratur

att främja forskning och vetenskapligt arbete inom barnlitteraturområdet

 

Årsmöte

Årsmötet avhålls 14 mars. I anslutning till årsmötet ska IBBY inbjuda till ett öppet program för

alla intresserade. Gulliverpriset utdelas.

 

Medlemmar

En av IBBYs absolut största utmaning är fortsatt att få fler medlemmar till föreningen bland

barnboksförfattare, översättare, journalister, barnbibliotekarier, pedagoger och andra intresserade.

 

De medlemmar som vill vara aktiva och delta i IBBY-arbetet ska ges möjlighet till detta. Under

året kan detta t ex gälla nomineringsarbetet till Outstanding Books for disabled Children,

bloggskrivande på IBBY Sveriges nya webbplats …

 

Det öppna programmet i anslutning till årsmötet utgör ett led i arbetet att nå både medlemmar

och presumtiva medlemmar.

 

Det utåtriktade arbete som syftat till att göra IBBY:s arbete känt samt i förlängningen locka fler

medlemmar, som påbörjades 2011, ska fortsätta.

Inplanerat under våren är bland annat:

– medverkan på barnbibliotekariemöte i Göteborg

– medverkan vid utställning om fem afrikanska bilderboksskapare i affären Just Africa i

Stockholm (februari). Utställningen går sedan vidare till Göteborg.

– medverkan med program på Världsbokdagen, Kultur i Väst

 

Höstens utåtriktade arbete utöver nedanstående är ännu inte planerat.

 

Gulliverpriset

Pristagare utses i januari/februari. Priset delas ut i samband med årsmötet.

 

Peter Pan-priset

Det trettonde Peter Pan-priset och Peter Pans silverstjärnor ska delas ut under Bok &

Biblioteksmässan i Göteborg. Ett seminarium med pristagaren/om pristagaren ska arrangeras

under mässan.

 

Beslut om pristagare fattas av styrelsen under januari/februari. Arbetet med Peter Pan-priset

2013 påbörjas i november.

 

IBBY-bladet

Det allra sista numret av IBBY-bladet i dess nuvarande form kommer ut i samband med

årsmötet. Under våren ska styrelsen fatta beslut om ett eventuellt alternativt medlemsblad.

 

Webbplats

IBBY Sveriges nya webbplats lanserades de första dagarna i januari. Bloggen på startsidan ska

bytas ut var 14:e dag under terminerna. Bloggskrivandet är öppet för alla medlemmar.

 

Nätverket Den hemliga trädgården

IBBY ska fortsatt ingå i nätverket Den hemliga trädgården och bidra i nätverkets olika aktiviteter

samt på bloggen denhemligatrdgrden.blogspot.com

 

Nomineringar

Nominering till ALMA-priset ska lämnas i april.

Arbetet med nominering till HC Andersen Awards 2014 påbörjas i oktober.

Arbetet med nominering till Outstanding books for disabled Children påbörjas under våren.

 

Barnboksmässan i Bologna

Planen är att skicka två från styrelsen.

 

IBBY:s världskongress i London

Ansökan om medel för att tre styrelsemedlemmar ska kunna delta har gjorts.

 

Nordiskt samarbete

Nordiskt möte avhålls i samband med IBBY:s världskongress i London.

 

Fadderskap Kambodja

IBBY Sverige fortsätter att vara fadder för den nyinstiftade nationella IBBY-sektionen i

Kambodja.

 

Afrika

Fortsatt följa vad som händer inom barnlitteraturen i olika afrikanska länder genom det nätverk

som byggdes upp i samband med Barn Afrika 2010.