Silent books handbok

HÄR kan du ladda ner Silentbooks-handboken.

Bakgrund: IBBY Italia startade 2012 ett projekt som hette: “Silent Books: from the world to Lampedusa and back”. Man utgick från en samling ordlösa bilderböcker och menade att bildernas inneboende berättarkraft kunde överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Alla skulle kunna ta del av samma berättelser oavsett härkomst och språk.

Hösten 2015 startade IBBY Sverige en svensk variant av projektet . Syftet var att utveckla metoder för arbete med textlösa bilderböcker i samverkan mellan folkbibliotek och flyktingförläggningar. IBBY Sveriges förhoppning är att litteraturen ska bidra till att öka kommunikationen och språkutvecklingen för alla inblandade, samt bidra till livs- och berättarglädje för barn, unga och vuxna.

Ladda ner handboken HÄR.

Läs tidigare inlägg om Silent books här (Nu är projektet Silent books igång) och här (Litteraturprojekt på flyktingförläggningar, Silent Books).