Styrelsen för IBBY Sverige

margareta

Margaretha Ullström, ordförande,  (invald 2018)

Värmlänning i förskingring  – bor sen några år tillbaka  i en liten by på pendelavstånd från Stockholm. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag på ett eller annat sätt ägnat mig åt barn, barns läsning och barnlitteratur.   IBBYs arbete med att ge barn och unga, oavsett social och geografisk bakgrund, möjlighet att läsa skönlitteratur är ytterst centralt.  För mig handlar läsning  om att fördjupa insikten om själva livet och bidra till att skapa kraft att förändra världen till en bättre plats. 

 

matswanbladMats Wänblad (invald 2014)
Författare och översättare. Har sedan debuten 1996 skrivit en stor mängd barn- och ungdomsböcker. Arbetar mycket med författarbesök i skolor, ofta i form av skrivprojekt.
I IBBYs styrelse ansvarar han bland annat för att vi har artiklar med i varje nummer av barntidskriften Opsis barnkultur.

 

Porträtt
Charlotte Goobar
(invald 2016)
Bibliotekarie och utvecklingsledare med inriktning skolbibliotek, på Internationella biblioteket i Stockholm. Är speciellt intresserad av läs- , språk-, och skriv-stimulans för alla barn och ungdomar.
En hjärtefråga är de estetiska och konstnärliga uttrycks-formernas egenvärde för utveckling, hälsa och lärande

 

Jenny Edvardsson (invald 2019)

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia, läromedelsförfattare och föreläsare. Hon försöker på olika sätt inspirera till läsning och hon önskar att alla barn och unga oavsett samhällsklass får möta litteratur i sin vardag. Särskilt brinner hon för pojkars läsning. Jenny sitter sedan år 2017 med i Svensklärarföreningens styrelse.

Susanne Sandström (invald 2019)

är konstvetare, arkeologoch (barn)bibliotekarie. Redaktör för den ideella nättidskriften för barn- och ungdomslitteratur Bazar Masarin. Medförfattare till boken med förteckning över barnböcker: Drakar och kläder – svartsjuka och väder: barnböcker i teman för förskolan och de första skolåren (Arbetar med en ny bok nu med böcker utgivna 2016-2019).
Drivs av att lyfta litteratur och bild och författarna/illustratörerna till barn, pedagoger, föräldrar, andra vuxna. Viktigt med respekten för barnet och dess vilja till läsning (ogillar pekpinnar).

 

Klara Svae- sekreterare

är frilansande barnkulturproducent. Hon jobbar läsfrämjande med uppdrag av bland andra Svenska Institutet och med verksamheten Barnutställningar.nu där hon producerar turnerande barnutställningar med mottot Leka, Lära, Läsa för bibliotek och länsmuseer.

 

Anja Eriksson

Jobbar med att sälja utländska rättigheter på Bokförlaget Opal, och är förläggare och redaktör på Vox by Opal, som är Opals imprint för ung vuxen-böcker. Anja uppskattar att kunna kombinera internationellt utbyte med förlag från hela världen och den nära kontakten med upphovspersonerna och böckerna i förläggararbetet.

 

Paula Högström

Barn- och ungdomsbibliotekarie som brinner för att smitta barn och unga med läsglädje. Jobbar mycket med bokklubbar och läsandegemenskaper för och tillsammans med unga läsare.  

Stefan Borg invald 2021

Stefan Borg är bibliotekarie med inriktning på barn- och ungdomslitteratur inom Stockholms stadsbibliotek. Huvudsaklig arbetsplats är Skärholmens bibliotek som även är säte för Svenska Barnboksakademin där Stefan är sekreterare sedan 2005. Har tidigare arbetat i bland annat bokhandel, tryckeri, bokbinderi och handpappersbruk.

2 reaktioner på ”Styrelsen för IBBY Sverige”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *