Styrelsen IBBY Sverige

margaretaMargaretha Ullström, ordförande
(invald 2018)

Margaretha Ullström är Värmlänning i förskingring och bor sen några år tillbaka i en liten by på pendelavstånd från Stockholm. I hela sitt yrkesverksamma liv har hon på ett eller annat sätt ägnat sig åt barn, barns läsning och barnlitteratur. IBBYs arbete med att ge barn och unga, oavsett social och geografisk bakgrund, möjlighet att läsa skönlitteratur är ytterst centralt. För Margaretha handlar läsning om att fördjupa insikten om själva livet och bidra till att skapa kraft att förändra världen till en bättre plats.

 

Klara Svae, sekreterare (invald 2019)

Klara Svae är frilansande barnkulturproducent. Hon jobbar läsfrämjande med uppdrag av bland andra Svenska Institutet och med verksamheten Barnutställningar.nu där hon producerar turnerande barnutställningar med mottot Leka, Lära, Läsa för bibliotek och länsmuseer. (Foto: Jacob Götestam)

 

Stefan Borg, kassör (invald 2021)

Stefan Borg är bibliotekarie med inriktning på framför allt barn- och ungdomslitteratur inom biblioteken i Nynäshamn och med huvudsaklig arbetsplats på Ösmo bibliotek. Han var sekreterare i Svenska Barnboksakademin 2005-2022 och är fortfarande verksam i föreningens sekretariat. Han har tidigare arbetat i bland annat bokhandel, tryckeri, bokbinderi och handpappersbruk.

 

 

Jenny Edvardsson (invald 2019)

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk (SFI), läromedelsförfattare och föreläsare. Hon arbetar som adjunkt på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Jenny försöker på olika sätt inspirera till läsning och hon önskar att alla barn och unga oavsett samhällsklass får möta litteratur i sin vardag. Särskilt brinner hon för pojkars läsning. Jenny sitter sedan år 2017 med i Svensklärarföreningens styrelse. (Foto: Emelie Asplund)

 

Susanne Sandström (invald 2019)

Susanne Sandström är konstvetare, arkeolog och (barn)bibliotekarie samt redaktör för den ideella nättidskriften för barn- och ungdomslitteratur ”Bazar Masarin”. Hon är även medförfattare till böckerna med temaförteckning över barnböcker: ”Drakar och kläder – svartsjuka och väder” (2015) och ”Temaskafferiet” (2020). Susanne drivs av att lyfta litteratur, bild och författarna/illustratörerna till barn, pedagoger, föräldrar och andra vuxna. Respekten för barnet och dess lust och vilja till läsning är viktig (ogillar pekpinnar).

 

Anja Eriksson (invald 2020)

Anja Eriksson arbetar med att sälja utländska rättigheter på Bokförlaget Opal, och är förläggare och redaktör på Vox by Opal, som är Opals imprint för ung vuxen-böcker. Anja uppskattar att kunna kombinera internationellt utbyte med förlag från hela världen och den nära kontakten med upphovspersonerna och böckerna i förläggararbetet.

 

Malin Eriksson Sjögärd (invald 2022)

Malin Eriksson Sjögärd är barnboksförfattare och konstnärlig lektor i kreativt skrivande på Linné universitetet. Med en kärlek till barnlitteratur och skrivandets konstnärliga process samt en nyfikenhet på vad det innebär att vara människa i världen, vill hon verka för att både barnlitteratur – och barns livsfrågor – ska få ta mer plats.

 

Amanda Eriksson (invald 2022)

Amanda Eriksson är bilderboksillustratör som även skrivit egna bilderböcker. Hon har en kandidat i litteraturvetenskap med kurser i filosofi och estetik. Amanda har också en halvtidstjänst som pedagog i drama, skapande och språk på en pytteliten förskola i Gamla stan, Stockholm. Hon har även arbetat med förlagsverksamhet samt interaktiv social konst på skolor, kulturhus och konsthall.

 

Pia Niemi (invald 2022)

Pia Niemi arbetar som illustratör och grafisk formgivare. Hon har också skrivit ett tiotal egna barnböcker. Genom sitt kreativa arbete har Pia hittills arbetat pedagogiskt med barns språk och läsinlärning, inklusive hjälp mot dyslexi. Vid Skapande skola-besök inspirerar hon eleverna till eget berättande med både bilder och texter. Det som ligger Pia varmt om hjärtat är hur (bilder)böcker ger barn och deras vuxna möjlighet att öka sin självkännedom, empati och nyfikenhet kring vår yttre och inre värld.

 

 

 

 

2 reaktioner på ”Styrelsen IBBY Sverige”

Kommentarer är stängda.