Styrelsen IBBY Sverige


Susanne Sandström,
ordförande (invald 2019)

Susanne Sandström är konstvetare, arkeolog och (barn)bibliotekarie samt redaktör för den ideella nättidskriften för barn- och ungdomslitteratur ”Bazar Masarin”. Hon är även medförfattare till böckerna med temaförteckning över barnböcker: ”Drakar och kläder – svartsjuka och väder” (2015) och ”Temaskafferiet” (2020). Susanne drivs av att lyfta litteratur, bild och författarna/illustratörerna till barn, pedagoger, föräldrar och andra vuxna. Respekten för barnet och dess lust och vilja till läsning är viktig (ogillar pekpinnar).


Amanda Eriksson
, sekreterare (invald 2022)

Amanda Eriksson är bilderboksillustratör som även skrivit egna bilderböcker. Hon har en kandidat i litteraturvetenskap med kurser i filosofi och estetik. Amanda har också en halvtidstjänst som pedagog i drama, skapande och språk på en pytteliten förskola i Gamla stan, Stockholm. Hon har även arbetat med förlagsverksamhet samt interaktiv social konst på skolor, kulturhus och konsthall.


Stefan Borg
, kassör (invald 2021)

Stefan Borg är bibliotekarie med inriktning på framför allt barn- och ungdomslitteratur inom biblioteken i Nynäshamn och med huvudsaklig arbetsplats på Ösmo bibliotek. Han var sekreterare i Svenska Barnboksakademin 2005-2022 och är fortfarande verksam i föreningens sekretariat. Han har tidigare arbetat i bland annat bokhandel, tryckeri, bokbinderi och handpappersbruk.


Jenny Edvardsson
(invald 2019)

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk (SFI), läromedelsförfattare och föreläsare. Hon arbetar som adjunkt på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Jenny försöker på olika sätt inspirera till läsning och hon önskar att alla barn och unga oavsett samhällsklass får möta litteratur i sin vardag. Särskilt brinner hon för pojkars läsning. Jenny sitter sedan år 2017 med i Svensklärarföreningens styrelse. (Foto: Emelie Asplund)


Pia Niemi
(invald 2022)

Pia Niemi arbetar som illustratör och grafisk formgivare. Hon har också skrivit ett tiotal egna barnböcker. Genom sitt kreativa arbete har Pia hittills arbetat pedagogiskt med barns språk och läsinlärning, inklusive hjälp mot dyslexi. Vid Skapande skola-besök inspirerar hon eleverna till eget berättande med både bilder och texter. Det som ligger Pia varmt om hjärtat är hur (bilder)böcker ger barn och deras vuxna möjlighet att öka sin självkännedom, empati och nyfikenhet kring vår yttre och inre värld.

 


Klara Önnerfält 
(invald 2023)

Klara Önnerfält är skolbibliotekarie på Gymnasieskolan Spyken i Lund. Sedan 2014 driver hon också Klara bokprat, ett företag som sysslar med läsfrämjande verksamhet på en mängd olika sätt. Hon är författare till böckerna ”Klaras läsprepp – att främja läsning bland barn och unga” samt ”Klaras och Lottas skolbibliotek – Idéer och förslag från Flödet” (tillsammans med Lotta Davidson-Bask).

 


Torsten Bengtsson
(invald 2023)

Torsten har en bakgrund som lärare och specialpedagog. Han debuterade som författare 2002. Sedan debuten har han skrivit en rad barn- och ungdomsböcker, faktaböcker samt läromedel. Han åker ofta på författarbesök till skolor och bibliotek runt om i landet, men också till våra nordiska grannländer. Under åren 2014–2016 var han regionalläsambassadör i Jönköpings län.  För Torsten är barn- och ungdomars läsning ett av de viktigaste verktygen i verktygslådan för att bli en aktiv medborgare i ett demokratisk samhälle, men också för att bli en läsare. Läsa är magi!

 


Malin Nyman
(invald 2024)

Malin Nyman arbetar på Bokförlaget En bok för alla, ett bokförlag vars själva grundsyfte är att arbeta läsfrämjande. Detta gör förlaget genom återutgivning av barn- och ungdomslitteratur samt genom stödinsatser och engagemang i olika projekt som ämnar stärka läslust och tillgängliggöra litteratur för fler. Tidigare har Malin arbetat som förläggare för lättläst barn- och ungdomslitteratur och en av hennes hjärtefrågor är alla barns rätt till en stark läsupplevelse.

 


Christina Wahldén
(invald 2024)

Christina Wahldén har en bakgrund som journalist men arbetar sedan 2013 som författare på heltid. Hon debuterade 1998 med ungdomsromanen Kort kjol och har sedan dess skrivit närmare 80 böcker för barn, unga och vuxna, varav en del på lättläst svenska. Att ta unga läsare på allvar är centralt i hennes författarskap. Många av ämnena i Christinas böcker uppfattas av vuxna som ”svåra”. Kort kjol, som handlar om en gruppvåldtäkt mot en tjej, blev 2015 mycket uppmärksammad när en värmländsk kommun beslöt att bort den från skolans undervisning efter påtryckningar från föräldrar. Christina har även studerat dramaturgi i Australien och flera av hennes böcker utspelar sig där. Hon har ett stort intresse för internationella kontakter och i synnerhet litteratur från Oceanien och Asien. En gång valde Astrid Lindgren att gnugga sin näsa mot Christinas.