Styrelsen IBBY Sverige

margareta
Margaretha Ullström
, ordförande
(invald 2018)

Margaretha Ullström är Värmlänning i förskingring och bor sen några år tillbaka i en liten by på pendelavstånd från Stockholm. I hela sitt yrkesverksamma liv har hon på ett eller annat sätt ägnat sig åt barn, barns läsning och barnlitteratur. IBBYs arbete med att ge barn och unga, oavsett social och geografisk bakgrund, möjlighet att läsa skönlitteratur är ytterst centralt. För Margaretha handlar läsning om att fördjupa insikten om själva livet och bidra till att skapa kraft att förändra världen till en bättre plats.

 


Anja Eriksson
, vice ordförande (invald 2020)

Anja Eriksson arbetar med att sälja utländska rättigheter på Bokförlaget Opal, och är förläggare och redaktör på Vox by Opal, som är Opals imprint för ung vuxen-böcker. Anja uppskattar att kunna kombinera internationellt utbyte med förlag från hela världen och den nära kontakten med upphovspersonerna och böckerna i förläggararbetet.

 


Amanda Eriksson
, sekreterare (invald 2022)

Amanda Eriksson är bilderboksillustratör som även skrivit egna bilderböcker. Hon har en kandidat i litteraturvetenskap med kurser i filosofi och estetik. Amanda har också en halvtidstjänst som pedagog i drama, skapande och språk på en pytteliten förskola i Gamla stan, Stockholm. Hon har även arbetat med förlagsverksamhet samt interaktiv social konst på skolor, kulturhus och konsthall.

 


Stefan Borg
, kassör (invald 2021)

Stefan Borg är bibliotekarie med inriktning på framför allt barn- och ungdomslitteratur inom biblioteken i Nynäshamn och med huvudsaklig arbetsplats på Ösmo bibliotek. Han var sekreterare i Svenska Barnboksakademin 2005-2022 och är fortfarande verksam i föreningens sekretariat. Han har tidigare arbetat i bland annat bokhandel, tryckeri, bokbinderi och handpappersbruk.

 

Jenny Edvardsson (invald 2019)

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk (SFI), läromedelsförfattare och föreläsare. Hon arbetar som adjunkt på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Jenny försöker på olika sätt inspirera till läsning och hon önskar att alla barn och unga oavsett samhällsklass får möta litteratur i sin vardag. Särskilt brinner hon för pojkars läsning. Jenny sitter sedan år 2017 med i Svensklärarföreningens styrelse. (Foto: Emelie Asplund)

 

Susanne Sandström (invald 2019)

Susanne Sandström är konstvetare, arkeolog och (barn)bibliotekarie samt redaktör för den ideella nättidskriften för barn- och ungdomslitteratur ”Bazar Masarin”. Hon är även medförfattare till böckerna med temaförteckning över barnböcker: ”Drakar och kläder – svartsjuka och väder” (2015) och ”Temaskafferiet” (2020). Susanne drivs av att lyfta litteratur, bild och författarna/illustratörerna till barn, pedagoger, föräldrar och andra vuxna. Respekten för barnet och dess lust och vilja till läsning är viktig (ogillar pekpinnar).

 


Pia Niemi
(invald 2022)

Pia Niemi arbetar som illustratör och grafisk formgivare. Hon har också skrivit ett tiotal egna barnböcker. Genom sitt kreativa arbete har Pia hittills arbetat pedagogiskt med barns språk och läsinlärning, inklusive hjälp mot dyslexi. Vid Skapande skola-besök inspirerar hon eleverna till eget berättande med både bilder och texter. Det som ligger Pia varmt om hjärtat är hur (bilder)böcker ger barn och deras vuxna möjlighet att öka sin självkännedom, empati och nyfikenhet kring vår yttre och inre värld.

 


Klara Önnerfält 
(invald 2023)

Klara Önnerfält är skolbibliotekarie på Gymnasieskolan Spyken i Lund. Sedan 2014 driver hon också Klara bokprat, ett företag som sysslar med läsfrämjande verksamhet på en mängd olika sätt. Hon är författare till böckerna ”Klaras läsprepp – att främja läsning bland barn och unga” samt ”Klaras och Lottas skolbibliotek – Idéer och förslag från Flödet” (tillsammans med Lotta Davidson-Bask).

 


Torsten Bengtsson
(invald 2023)

Torsten har en bakgrund som lärare och specialpedagog. Han debuterade som författare 2002. Sedan debuten har han skrivit en rad barn- och ungdomsböcker, faktaböcker samt läromedel. Han åker ofta på författarbesök till skolor och bibliotek runt om i landet, men också till våra nordiska grannländer. Under åren 2014–2016 var han regionalläsambassadör i Jönköpings län.  För Torsten är barn- och ungdomars läsning ett av de viktigaste verktygen i verktygslådan för att bli en aktiv medborgare i ett demokratisk samhälle, men också för att bli en läsare. Läsa är magi!