IBBY-certifiering

Detta är ett IBBY-certifierat bibliotek!

IBBY arbetar för att låta barnböcker bygga broar mellan människor och för att barn över hela världen ska få tillgång till böcker. Genom certifieringen vill vi uppmärksamma och lyfta fram de bibliotek som delar vår ambition och visar det i sin verksamhet.

HÄR hittar du IBBY-certifierade bibliotek i Sverige.

Ett IBBY-certifierat bibliotek

• låter barnkonventionen genomsyra hela verksamheten – alltifrån medieurval och inköp till programverksamhet, bemötande och barnens rätt att kunna påverka och delta på sina villkor.

• främjar, genom bestånd och verksamhet, lusten att läsa litteratur från olika delar av världen och kunskap om hur barn i andra delar av världen lever.

• har böcker av många olika författare och illustratörer med olika bakgrund/språktillhörighet.

• har barn- och ungdomslitteratur på de nationella minoritetsspråken och de språk som talas i närområdet; beståndet omfattar aktuella och intressanta titlar och det arbetas med och presenteras på ett tilltalande och tillgängligt sätt.

• bygger sitt bestånd utifrån kvalitet, men också utifrån representation, genus och normkreativitet – alla barn ska kunna känna igen sig.

• presenterar barn- och ungdomslitteratur och berättelser i olika format och genrer*.

• har en genomtänkt läsfrämjande verksamhet och mångfald i all verksamhet riktad till barn och ungdom och dess förmedlare.

• är medlem i IBBY.

*Exempelvis skönlitteratur, faktaböcker, tecknade serier, ljudböcker, talböcker, Braille/punktskrift, textlösa/Silent Books, med teckenspråk och TAKK. För att kunna erbjuda barn möjligheten att låna och läsa talböcker ska biblioteket ha ett bibliotekskonto hos MTM, liksom även ett registrerarkonto för att kunna registrera användare för egen nedladdning i Legimus.