IBBY Sverige

Välkommen till IBBY Sverige!


IBBY Sverige
arbetar för att sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands och introducera utländsk barnlitteratur i Sverige genom IBBYs nätverk i drygt 80-tal länder.

IBBY Sverige är öppen för ALLA som är intresserade av barn- och ungdomslitteratur och vill stödja IBBYs viktigaste målsättning:
att låta barnböcker bygga broar mellan människor och att barn över hela världen ska få tillgång till böcker.

I vårt uppdrag ingår att:

• främja interkulturell förståelse genom barnlitteratur

• främja barns tillgång till litteratur av hög litterär och konstnärlig kvalitet

• främja utgivning och distribution av barnlitteratur – främst i utvecklingsländer

• främja utbildning och fortbildning för de som arbetar med barnlitteratur, samt

• främja forskning och vetenskapligt arbete inom barnlitteraturområdet.


Läs mer om IBBYs historia HÄR.

IBBY International webbplats hittar du HÄR.