Gulliver-priset 2017-2023

Gulliver-priset

Priset instiftades 1969 av BUR, Barn och ungdomsboksrådet, numera IBBY Sverige, och utdelas varje år till den som genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken.

Pristagaren utses av Gulliverkommittén som består av representanter för Svenska barnboksinstitutet, Svenska förläggareföreningen, Svenska bokhandlarföreningen, Svenska tecknare, Sveriges författarförbund, Sveriges Radio/Television/Utbildningsradion och IBBY Sverige. Priset består av ett diplom samt 10.000 kronor.

Gulliver-priset 2024 tilldelas Erik Titusson

Gulliver-priset 2023 tilldelas Elisabet Reslegård

Gulliver-priset 2022 tilldelas Maria Nikolajeva

Gulliver-priset 2021 tilldelas Agneta Edwards

Gulliver-priset 2020 tilldelas Linda Holmer

Gulliver-priset 2019 tilldelas Marlen Eskander

Gulliver-priset 2018 tilldelas Ulf Boëthius

Gulliver-priset 2017 tilldelas Lotta Olsson

Se tidigare pristagare 1969-2016