PRESSMEDDELANDE – IBBY tillkännager juryn för HC Andersen-priset 2024

IBBY Sverige hälsar juryn för Hans Christian Andersen Award 2024 välkomna. Varmt lycka till med ert arbete! Juryn finns utförligare presenterad på IBBY Internationals webbplats HÄR.

Foto: IBBY International, Instagram

PRESS RELEASE
IBBY Announces the 2024 Hans Christian Andersen Award Jury

The Hans Christian Andersen Award is the highest international distinction in the field of books for young people. Given every other year by IBBY, the Awards recognise lifelong achievement and are given to a writer and an illustrator whose complete works have made an important and lasting contribution to children’s and youth literature.

The following ten children’s book specialists were selected by the IBBY Executive Committee to serve as members of the 2024 Hans Christian Andersen Award Jury:

Evelyn Arizpe from Mexico/UK is a professor and researcher in children’s literature at the University of Glasgow.
Brenda Dales from the USA is an independent scholar and former assistant teaching professor in the Education Faculty at Miami University, Ohio.
Sabine Fuchs from Austria is a retired professor of children’s literature and didactics at the University College of Teacher Education, Styria.
Diana Laura Kovach from Argentina is a language and literature teacher in secondary schools and at the Teachers’ Training Institute, Buenos Aires.
Shereen Kreidieh from Lebanon is a publisher and part-time teacher at Haigazian University, Beirut.
Bettina Kümmerling-Meibauer from Germany is a professor in the German Department at the University of Tübingen.
Jaana Pesonen from Finland is a university lecturer in the Education Department of the University of Helsinki and researcher in children’s literature.
Tan Fengxia from China is a professor in the School of Literature at the Nanjing Normal University.
Pavle Učakar from Slovenia is a former art director of Mladinska Knjiga Publishing House, Ljubljana.
Morgane Vasta from France is a mediator specialized in children’s literature and a lecturer on novels for children and teenagers at the University of Sorbonne Paris Nord.

The Jury will work under the guidance of Jury President Anastasia Arkhipova. IBBY Executive Director Carolina Ballester is an ex officio Jury member.

The 2024 Hans Christian Andersen Award nominees will be announced on 6 March 2023 at the Bologna Children’s Book Fair.

For more information about the IBBY Hans Christian Andersen Award and all current IBBY projects please visit the IBBY website.

Internationella Barndagen

1954 antog FN:s generalförsamling en resolution om barnets rättigheter. För att uppmärksamma barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn rekommenderade man att första måndagen i oktober skulle inrättas till Internationella barndagen, men regeringar fick själva frihet att välja datum. I Sverige har första måndagen i oktober varit Internationella barndagen sedan dess.

UNICEF har valt den 20 november till att vara Internationella barndagen (Universal Children’s Day). I Sverige väljer barnrättsorganisationer därför att arrangerar aktiviteter där barn och unga deltar denna dag. Även andra länder gör detsamma och ett exempel på hur Internationella barndagen uppmärksammas i Europa är Collodi-institutets program med olika aktiviteter i Italien, då man bland annat planterar mullbärsträd.

Här kan du läsa vad barns rättigheter innbär i Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Utsedd till Enastående bok 2023

Det är viktigt och meningsfullt att alla barn har tillgång till böcker av hög kvalitet och böcker där de kan identifiera/känna igen sig, sina erfarenheter och sina världar.
En mångfald av karaktärer, erfarenheter och världar i litteraturen berikar alla läsare.

Vartannat år nominerar IBBY-sektioner världen över barn- och ungdomsböcker till IBBY Collection for Young People with Disabilities – Outstanding Books utifrån två kategorier:

  • Tillgängliga format.
    Format, teckensystem och design som underlättar läsning för barn och unga med olika behov som tex braille, teckenspråk, storstil, icke verbala kommunikations- system och taktila böcker. Lättlästa böcker med enklare, tydlig text och bild hör till kategorin. Även böcker med QR-kod eller AR (augmented reality) kan tillföra och underlätta läsupplevelsen.
  • Representation.
    Här finns respektfulla, icke-stereotypa bilderböcker, skönlitteratur och faktaböcker som tematiskt behandlar, eller har huvudpersoner som har, fysiska, kognitiva (neurologisk mångfald) funktionsvariationer och/eller funktionsnedsättningar. Även böcker med huvudpersoner med psykisk ohälsa/sjukdom (t.ex. OCD, schizofreni).

Av de nominerade böckerna väljer sedan experter från IBBY Collection for Young People with Disabilities ut de böcker som ska ingå i samlingen i Toronto Public Library, katalogen och utställningen (som
bl. a. visas på barnboksmässan i Bologna).
Här finns tidigare års kataloger.

Och. Av de böcker IBBY Sverige nominerade (Stort tack till alla förlag, författare, illustratörer som vi hade äran att få nominera) valdes följande enastående bok ut:

Tystheten : en personlig berättelse om selektiv mutism av Emma Rendel/ Mute : a personal experience of selective mutism av Emma Rendel.
Med efterord av psykologerna Jan Ringler och Helena Lenning.

Omslag Tystheten/Mute av Emma Rendel

Tystheten gavs ut av Tala om tystnad i januari 2021. Det är en självbiografisk historia av serietecknaren och läraren (Konstfack) Emma Rendel.
”Tala om tystnad är ett nationellt projekt som lyfter frågor och sprider kunskap kring diagnosen selektiv mutism. Det är en ångest-
diagnos som drabbar 1 av 100 barn och som innebär en oförmåga att tala i vissa sociala situationer och med vissa personer – oftast utanför hemmet. Barnet har generellt ett fullt utvecklat språk och pratar med sina familjemedlemmar. Tystheten berättas på både svenska och engelska” (Tala om tystnad). Mer information om projektet här

IBBY Sverige säger stort grattis! Så väldigt roligt att boken ska ut i världen och upptäckas av många barn och unga. Och inte minst viktigt att erfarenheter och kunskap om selektiv mutism lyfts och kommer fler till del.

Susanne Sandström

Peter Pan-prisboken Maomaos längtan

Årets Peter Pan-prisbok Maomaos längtan av Cao Wenxuan och Igor Oleynikov.

Årets Peter Pan-prisbok Maomaos längtan av Cao Wenxuan och Igor Oleynikov handlar om just det titeln antyder: längtan.

Hunden Maomaos ägare har separerat och han springer därför outtröttligt mellan husse och matte, dag som natt, sommar som vinter. Ibland blir han trött, men då tänker han på gamla goda tider och får kraft att fortsätta. Han fortsätter springa ända tills husse dör, och Maomao och matte delar sorgen ihop.

Under bokmässan i Göteborg i september hölls ett seminarium om boken lett av Mats Wänblad. Han samtalade med bokens översättare Anna Chen Gustavsson, och Anja Eriksson från Ibby Sveriges styrelse, om priset i allmänhet och Maomaos längtan i synnerhet. Mats delade även med sig av synpunkter från bokens svenska förläggare Tin Eriksson på Vombat förlag, som skulle ha närvarat men tyvärr fått förhinder. En av frågorna som belystes under seminariet var skilsmässotemat. För en vuxen läsare är skilsmässotemat i boken tydligt. Hur påverkas ett barn som hela tiden slits mellan två hem, som ständigt är på språng till något? Bokens kinesiska originaltitel är Yong bu tingzhi de benpao, vilket översätts till ungefär ”Springa utan vila”, eller på engelska ” The Unstoppable Track”, och det säger något om den ständiga rörelsen som sker när man inte har en fast punkt, eller kanske tvärtom har flera fasta punkter. Liksom det är för ett barn som lever med två skilda föräldrar, som flyttar mellan två hem.

Under bokmässan i Göteborg samtalade Mats Wänblad med bokens översättare Anna Chen Gustavsson, och Anja Eriksson från Ibby Sveriges styrelse. Till höger teckenspråkstolken Eva Lindgren som tolkar samtidigt.

Att Tin Eriksson valde att ändra titeln handlade om att hon ville komma åt berättelsens kärna, nämligen längtan efter den ägare, eller förälder, som inte är där för tillfället. Den längtan som är anledningen till att man ger sig ut på språngmarschen från första början. Säger de olika titelvalen oss något om kontexten där de olika utgåvorna getts ut? I en svensk kontext är en skilsmässa inte lika laddad som i vissa andra kulturer, och därför kanske det fungerar bättre här att med titeln visa på de negativa sidorna med en skilsmässa, just den oundvikliga längtan efter en icke närvarande familjemedlem.

Seminariet ledde vidare till frågan om alla böcker verkligen kan ges ut i alla länder. Var det självklart att Maomaos längtan skulle få en plats på den svenska marknaden? I just detta fall valde det svenska förlaget att ändra titeln, men i andra fall kan det vara fler saker som det aktuella förlaget vill ändra eller uppdatera för att boken ska platsa på den aktuella marknaden. Får man det? Och framför allt, är det önskvärt? Det finns nog många svar på den frågan, men en sak är säker, samma bok läses på olika sätt i olika kulturer. Både barn och vuxna har all tidigare kunskap i ryggen när de tar sig an ett verk, något som påverkar tolkningen av det som står. Och det är ju här översättningen blir så viktig, för att förmedla det som eventuellt kan anses vara främmande och svårtytt på ett sätt som läsaren kan greppa. En översättning handlar därför om så mycket mer än bara en översättning av språket.

Men vad krävs då för att en bok ska flyga över världen? Hur får den vingar och sprids till barn med helt skilda bakgrunder och från många olika kulturer? Enligt Tin Eriksson var en av anledningarna till att hon valde att ge ut boken det universella draget, att temat längtan är så tydligt. En längtan att inte vara ensam, att vara en del av något annat, att få vara tillsammans med någon eller några. Men också att vi alla möter svårigheter i livet som vi inte rår på, utan bara måste leva oss igenom.

Så det allting handlar om i slutändan är kanske att en bok som behandlar universella känslor blir universell oavsett de detaljer som skiljer på ytan.

Peter Pan-priset delas ut till en översatt bok som breddar och berikar den svenska barn- och ungdomsboksvärlden.  Priset instiftades år 2000 av IBBY Sverige och Bok & Bibliotek. Det ska gå till en översatt barn- eller ungdomsbok som har särskilda litterära kvaliteter och uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

• den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap 
• den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i den svenska utgivningen
• den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer

Ukrainsk barnlitteratur – Tania Goryushina  

Foto: Privat

Vad skulle du säga är utmärkande för den samtida ukrainska barnlitteraturen (innan kriget förstörde förutsättningarna?

– Ukrainska förlag hade stora ambitioner att sälja rättigheter men, kan jag säga utifrån egen erfarenhet, intresset för ukrainska barnböcker har alltid varit svagt – även i Sverige. Jag skulle kanske inte ha startat mitt förlag 2017 om jag hade sålt rättigheter under de två år dessförinnan som jag letade förlag att samarbeta med. 

Kriget i Ukraina medförde något gott utifrån något ont genom att det har ökat intresset för ukrainsk kultur och barnlitteratur och jag ser enorm potential här för både svenska och ukrainska förlag. 

Det finns flera ukrainska förlag som skapar barnböcker av högsta kvalitet: Knigolav, Vydavnytstvo, Artbooks, Ranok, Ababagalamaga, Tchorni vivtsi, Vydavnytstvo Staroho Leva, för att nämna några av dem. 

Jag tar hjälp av Tania (Tetyana) Stus – barnboksförfattare och psykolog för att svara ytterligare på din fråga: utmärkande är ”å ena sidan modet att beröra obekväma ämnen. I motsats till den ökade toleransen för europeisk och amerikansk barnlitteratur. Å andra sidan att vi fortfarande är väldigt förblindade av format, vilket är relaterat till både ekonomiska frågor och lästraditioner. Båda dessa drag har
blivit mer uttalade under kriget.”
Själv ser jag att stil, tema och färger har ändrats en aning i de nya böckerna. Det är självklart att böcker om aktuella teman ökar: återhämtning, krig, förhoppning, historia, språk. Ukrainska barnböcker, som hämtar mycket från sin folklore och mytologi, har oftast mer detaljerade och färgglada fina illustrationer men nu ser vi fler återhållsamma/minimalistiska uttryck. 

Du arbetar under den här oerhört svåra tid för att ge de ukrainska flyktingbarnen böcker på ukrainska – hur ser det arbetet ut?

– Kriget i Ukraina tvingade iväg folk i massflykt. Till Sverige
kom ensamstående mammor med barn och äldre människor. 
Det kändes angeläget och brådskande att träffa ukrainska familjer för jag visste hur svårt det kan vara att anpassa sig till ett nytt liv där det talas andra språk, där det finns ett helt annat byråkratiskt system och där det inte är fokus på ens moderspråk. Det tar lång tid innan alla kommuner har etablerat mångsidiga hjälpsamma processer kring ukrainska flyktingar. Jag tänkte att om jag skulle publicera egna barnböcker på ukrainska så skulle det vara mer produktivt att jobba med ukrainska barn, då kan jag ge bort en del av böckerna till dessa barn. Trots att idén att publicera på ukrainska inte var kommersiellt fungerande, publicerade jag ändå böcker och i ganska stora upplagor.
Jag är tacksam att böckerna fick vara med i Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalog 2022/23, då kan de uppmärksammas av bibliotek och skolor och förhoppningsvis också köpas. 

Mitt fokus ligger också på att var femte ukrainsk bok ska ges bort till ett ukrainskt barn. Jag tror att priserna för barnböcker här i Sverige kan upplevas som alltför höga av flyktingar.

Kan du tipsa om en aktuell ukrainska barnbok som du tycker speciellt mycket om? Och vad arbetar du själv med just nu?

– Jag skulle vilja tipsa om en bok som jag planerade att publicera på mitt förlag vilket tyvärr inte har gått. Den heter Stilla natt min astronaut (It’s a Quiet Night, My Astronaut) av författaren Oksana Lushchevska. Bokens illustrationerna skapades av Kateryna Stepanishcheva under de första månaderna av kriget. Hon kunde inte jobba ordentlig på grund av att hon tvingades leva i skyddsrum och skapade därför hela boken på iPad. Boken är för små barn och är pga sitt tema godkänd av en barnpsykolog. Den är skriven i dagboksform – en barndagbok. Huvudpersonen är en sjuårig flicka, Iya, som skriver ner anteckningar under de första tio dagarna av den ryska invasionen av Ukraina. Berättelsen innehåller detaljer om Iyas dagliga liv under kriget, hennes bekymmer, drömmar och övertygelser. Unga läsare får lära sig hur Iyas liv förändras och vem som hjälper henne att hålla ut under denna svåra tid, när historian tragiskt upprepar sig och förändrar människors liv för alltid. I boken finns även en fiktiv astronaut som hjälper Iya att orka vidare.

Stilla natt min astronaut av Oksana Lushchevska & Kateryna Stepanishcheva

En annan bok heter Igelkotten Wilhelm. Författare och illustratör Tania (Tetyana Stus), är stor i den ukrainska barnboksvärlden. Boken handlar om en igelkott som kommer ihåg att när han föddes såg han ljus. Eftersom han sover under dagen ser han inte längre ljuset. Hans vänner i parken, ekorren och duvorna, bestämmer sig för att hjälpa Wilhelm att återse det mystiska ljuset. Det är en av de vackraste berättelser för barn som jag har läst. Jag planerar att publicera boken på svenska och ukrainska under nästa år.

Igelkotten Wilhelm av Tania Stus

Själv jobbar jag nu med boken En annorlunda häst som egentligen redan skulle ha publicerats. Men det tog lite mer tid för mig att skapa illustrationer som jag ville göra på ett annat sätt än i mina tidigare böcker.

En annorlunda häst

Berättelsen är baserad på en workshop i min ateljé där småbarn målade en häst. Barnen målade enastående hästar långt ifrån den leksakshäst som jag hade ställt på bordet för dem att titta på och rita av. Idéen till boken fick jag samma kväll och jag började omedelbart jobba med berättelsen. Boken handlar om konceptet annorlunda och är ett uttryck för min hängivenhet till barnens vision och öppenhet. Det blir också min debut där jag inte samarbetat med någon. 

Tania Goryushina intervjuad av Susanne Sandström

Illustrationsbiennalen i Bratislava

Rekordstort svenskt deltagande

Fredagen den 15 oktober 2021 öppnade den 28:e illustrationsbiennalen (BIB) i Bratislava på Bratislava slott.  Det var ett ovanligt år, i sista minuten bestämde arrangörerna att låta juryn sammanträda digitalt på grund av ännu osäkra förhållanden med coronaviruset, samt att ställa in symposiet och den workshop för unga illustratörer som brukar äga rum. Det blev alltså en vernissagedag med mycket slovakisk press men utan illustratörer och utan den internationella publik som brukar besöka Bratislava i samband med festivalen.

Utställningen äger rum på Bratislava slott som reser sig över omgivningarna och är stadens främsta turistattraktion.

Utställningen i år visade verk från 340 illustratörer från 42 länder. I slottet visades också en utställning med den iranske illustratören Hassan Mousavi som fick Grand Prix 2019, samt den franska illustratören Albertine som vann HC Andersson-priset 2020

Biennalen startades 1960 som en inhemsk bokfestival men två år senare utvecklade man festivalen som ett sätt för de då tjeckoslovakiska illustratörerna att få ett internationellt nätverk. Festivalen stöds finansiellt av slovakiska staten samt banken Postova Banka och är tätt knuten till både UNESCO och IBBY.

Det är IBBY-organisationerna i respektive land som nominerar illustratörer till utställningen. På uppdrag av styrelsen i svenska IBBY föreslog undertecknad och Ulla Rhedin tio illustratörer varav åtta glädjande nog tackade ja. De svenska deltagarna var Sara Gimbergsson, Per Gustavsson, Lotta Geffenblad, Kristin Lidström, Maria Jönsson, Aron Landahl, Emilie Östergren och Marcus Gunnar Pettersson. Det är decennier sedan Sverige var representerat med så många illustratörer.

Jag var alltså en av få utländska besökare när jag i oktober besökte illustrationsbiennalen. 2015 var jag med i den internationella juryn och det var intressant att se vad som hänt sedan dess. Själva festivalen är sig lik, med alla länders bidrag i bokstavsordning – ordentligt skyddade bakom glas på grund av den stora mängd skolklasser som besöker utställningen. Min stora invändning efter 2015 var att själva böckerna inte fanns tillgängliga. Nu hade man uppenbarligen tagit till sig av den kritiken och lagt till ett litet bibliotek (med bibliotekarie!) där alla utställda verk fanns representerade.

De svenska böckerna i utställningens bibliotek.

För mig är detta väsentligt, jag förstår inte hur man kan se eller bedöma illustrationer utan tryck, en känsla av vad det är för slags text och så vidare. Här får man svaren på många frågor – riktigt abstrakta konstnärliga verk som man undrat över kanske hör hemma i en poesibok för unga vuxna.

Tyvärr vann inga av de svenska bidragen något pris, men det var också stor konkurrens från en mängd erfarna och namnkunniga illustratörer, såsom årets Peter Pan-vinnare Anete Melece från Lettland, Mirokomachico och Ryôji Arai (ALMA-priset år 2005) från Japan och Annmarie van Haeringen från Nederländerna, för att bara nämna några.

Det var alltså riktigt hög nivå på bidragen med många utpräglade personliga uttryck.

Vissa tendenser står sig – som att det är vanligt med konstgrafiska tekniker som screentryck och koppargrafik. Flera av de japanska bidragen är påtagligt måleriska och expressiva och traditionen med pillig surrealism/fantasi är stark i östra Europa. Det går att se att både Tjeckien, Slovakien och Polen har en egen tradition av grafisk form – där den grafiska formen är minst lika mycket arbetad som illustrationerna.

Måleriskt och expressivt omslag från Japan: Gotcha! av Seizmo Tashima.

Ur Until the Wear is Torn Off av Milan Stary, ett tjeckiskt exempel på serie i barnboksformat.

En tydlig trend sedan några år tillbaka är att kapitelböcker för äldre barn med riktigt mycket illustrationer blir allt vanligare. Då blir också övergången till serier och graphic novels mer flytande.

Ett exempel på detta var vinnaren av Grand Prix – festivalens mest prestigefyllda pris – som i år gick till spanska Elena Odriozola och boken Sentimientos encontrados (Mixed Feelings). Illustrationerna är gjorda med blyerts och i rutor. Formen, de serieliknande bilderna, gör att boken känns just som en graphic novel – vilket jag tycker passar det reflekterande ämnet väl. Det handlar om alla våra känslor; hur svartsjuka och avund, skam och skuld skiljer sig åt eller att fenomenet med fjärilar i magen kan vara både läskigt och underbart. Allt detta i dialog med de klassiska filosoferna. Boken är skriven av Gustavo Puerta Leisse.

Illustration ur Elena Odriozolas prisbelönade bok.

Elena Odriozola är från San Sebastian och har medverkat i över hundra böcker, många av dem översatta till flera språk, dock inte svenska. Vill man läsa mer om Elena finns IBBY Spaniens motivering till HC Andersenpriset att läsa på nätet.

Arrangörerna av BIB säger sig vara världens största okommersiella illustrationsfestival. Jag har funderat mycket på det, jag tycker själv att kommers är en ganska viktig del av att kunna hitta läsarna. Men förhoppningsvis kan utställningen bidra till att man uppmärksammar ett spännande konstnärsskap som annars inte har möjlighet att nå ut i bruset.

För en besökare av BIB så är den internationella överblicken den stora behållningen av besöket. Att upptäcka socialrealism från Kina, den stora mängden fantastiska illustratörer från Iran – eller varför inte från Finland som alltid överraskar med nya kreativa uttryck.

Text och foto: Helena Bergendahl

Inbjudan till Workshop


„Kein Kinderspiel!“ Werkstatt für Übersetzer:innen deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur vom 31. Juli bis 5. August 2022 in Hamburg.

Från 31 juli till 5 augusti 2022 bjuder Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., tillsammans med den tyska översättarfonden, in till den internationella översättarworkshopen ”Kein Kinderspiel!”

Detta är specifikt tillägnat tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur och äger rum i Elsa-Brändström-Haus i Hamburg. Målgruppen för workshopen är professionella översättare av barn- och ungdomslitteratur som översätter från tyska till andra språk.

Workshopen är öppen för sökande på alla språk; Konferensspråket är tyska. Konferensprogram, boende och måltider under workshopens är gratis. Dessutom får deltagarna reseersättning.

Sista ansökningsdag är 15 maj 2022.

Programmet och ansökningshandlingarna finns tillgängliga här:

https://www.jugendliteratur.org/veranstaltung/kein-kinderspiel-1393/?page_id=1

Under den romska veckan på Rinkeby bibliotek

Felicia, Angelina, Ronaldo, Alexandra. En efter en kommer de fram på scenen och samtalar med Gunilla Lundgren om vad den romska skrivarklubben Le Glatenge Pen Club på Askebyskolan i Rinkeby betytt för dem. Fyra böcker har det blivit genom åren. Fyra böcker som utgår från den alldeles vanliga verkligheten och som kryddar denna med värme, fantasi och livsglädje. Det går inte att ta miste på den stolthet och entusiasm de känner för sin del i hur dessa böcker blivit till.

Barnen tillsammans med Gunilla Lundgren, t.h. (Foto: Pia Cronholm)

Först kom Askungen i Rinkeby år 2016. Två år senare var det dag för Daniels dag, som var för lite yngre barn, och vars huvudperson var ett syskon till de som skrev om Askungen i Rinkeby. 2019 såg Glad Påsk dagens ljus, även den för lite yngre barn, och året därpå utkom Min mamma är en ängel. Och det är Pippi Långstrumps mamma också och huvudpersonen i denna bok har omisskännliga drag med samma starka, okuvliga, rättrådiga person som vi möter i böckerna om Pippi.

Denna skrivarklubb är nu inne på sitt sjunde år. Och naturligtvis finns inte alla kvar, som var med från början, men så här säger Felicia, nu i tjugoårsåldern, med bra jobb och blandade minnen och erfarenheter från sin uppväxt i Rinkeby: ”När jag gick i femman hände något betydelsefullt i mitt liv: jag blev medlem i Barnens romska skrivarklubb, Le Glatenge Pen Club. Vi träffades ungefär en gång i veckan och jag är fortfarande medlem. Hittills har vi skrivit fyra böcker tillsammans! Pengarna vi tjänar skänker vi till ett litet bibliotek, Barnens romska bibliotek, som vi har öppnat i Rumänien. Det känns verkligen roligt för mig att hjälpa andra romska barn som inte har det lika bra som jag.”

IBBY Sverige stöder även Barnens romska bibliotek och Pia Cronholm har tidigare skrivit en berättelse från ett besök i Bukarest när biblioteket firade tre år. Av olika orsaker har biblioteket flyttats från sin plats i en förort till Bukarests centralbibliotek. Men arbetet för att utveckla bibliotek pågår i oförminskad takt och planer finns för att biblioteket ska få en egen lokal.

Felicias text finns med i boken Rinkeby: Världens torg i 50 år med underrubriken Rinkebybor och Gunilla Lundgren 1971-2021. Det är en bok som man önskar att många skulle läsa, då den berättar om ett Rinkeby som alltför få känner till. En historia om överlevnad och livsglädje och kamp och gemenskap.

/Birgitta Alm

Rinkeby: Världens torg i 50 årRinkebybor och Gunilla Lundgren 1971-2021. Omslag: Tiffany Milton.

IDAG: Internationella barnboksdagen

Idag den 2 april, H C Andersens födelsedag, firas Internationella barnboksdagen över hela världen. Varje år får ett land ansvar för firandet och tar fram en poster och ett tema. Ansvarig i år är Ibby Canada med temat Stories are wings that help you soar every day, fritt översatt Berättelser är vingar som hjälper dig sväva fritt varje dag

Här delar vi med oss av några boktips som kan hjälpa dig och barn i din närhet att sväva:

”Kiosken” av Anete Melece, Lilla Piratförlaget
https://lillapiratforlaget.se/bocker/kiosken/

”Kom dagen, kom natten” av Åsa Lind och Emma Virke, 
Lilla Piratförlaget
https://lillapiratforlaget.se/bocker/kom-dagen-kom-natten/

”Brevet från mig” av Lena Sjöberg,  Natur & Kultur
https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-barn-och-ungdom/brevet-fran-mig/

”Om jag fötts till groda” av Annika Sandelin och Karoliina Pertamo, Förlaget
https://forlaget.com/bocker/om-jag-fotts-till-groda/

2022 års Peter Pan-pris till Maomaos längtan

Vi är glada över att meddela att 2022 års Peter Pan-pris tilldelas Maomaos längtan av Cao Wenxuan och Igor Oleynikov, översatt av Anna Gustafsson Chen, utgiven på Vombat Förlag.

Motiveringen lyder: 
Hunden Maomao springer outtröttligt mellan husse och matte som har separerat. Hans längtan efter de som älskar honom mest blir en symbol för deras längtan – kanske inte efter varandra men efter en tid som flytt och känslor som inte längre finns. Genom att ge längtan ett fysiskt uttryck fångar texten av Cao Wenxuan och illustrationerna av Igor Oleynikov på ett ypperligt sätt den där svårgripbara nostalgin som kan drabba oss alla, stora som små. Anna Gustafsson Chens översättning förmedlar också skickligt dessa små nyanser. Maomaos längtan lyckas i sin enkelhet väcka de starkaste känslor och är en värdig Peter Pan-prisvinnare.

Peter Pan-priset instiftades år 2000 av IBBY Sverige och Bok & Bibliotek (numera Bokmässan), och delas årligen ut till en översatt bok som breddar och berikar den svenska barn- och ungdomsboksvärlden. Den vinnande boken ska ha särskilda litterära kvaliteter och uppfylla ett eller flera av följande kriterier:
• den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
• den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i den svenska utgivningen
• den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer.
Juryn utgörs av IBBY Sveriges styrelse.

Enligt samma kriterier delas även två Silverstjärnor ut till:
Emilia och pojken från havet av Annet Schaap, översatt av Per Holmer, utgiven av Lindskog förlag, och
Katten som inte hade något namn av Fumiko Takeshita & Naoko Machida, översatt av Mariko Takahashi, utgiven av Bokförlaget Tranan.

Gulliverpriset år 2022 tilldelas

Gulliverpriset år 2022 tilldelas 

Maria Nikolajeva 

Med följande motivering: 

Maria Nikolajevas akademiska gärning sträcker sig över decennier och kontinenter. Med stor bredd i sitt kunnande och ständig nyfikenhet på nya ingångar och olika genrer har hon väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken. Hennes gärning syns inte minst i kurslistorna för högre utbildning inom barnlitteraturfältet, där hon även har introducerat många nya teoretiska perspektiv under forskningsfältets etableringsfas. 

Sedan 2020 har Maria Nikolajeva anordnat litterära vandringar utifrån specifika litterära verk efter en egenutvecklad vetenskaplig metod. Vandringarna bygger på att aktivera kognitiva processer genom att stimulera sinnesintryck. Upplevelsen av ett verk förstärks när läsaren djupdyker i dess atmosfär genom att titta, lyssna, lukta, vidröra eller smaka. Deltagare vittnar om hur metoden skapar en särskild närhet till verkets universum. 

Dessa litterära vandringsseminarier har kunnat genomföras utomhus, oberoende av pandemin, vilket ytterligare har bidragit till deras betydelse. För sin rika gärning inom barnlitteraturfältet, och för denna metod för litteraturförmedling tilldelas Maria Nikolajeva Gulliverpriset. 

Årets prisutdelning blir något alldeles extra! Den sker 20 april kl. 17.00-19.00 i form av en exklusiv barnlitterär vandring kring Mio min Mio, självklart ledd av Maria Nikolajeva, följt av prisutdelning med bubbel på Svenska barnboksinstitutet (Odengatan 61). Då kommer pristagaren också att hålla ett kortare föredrag. 

Deltagarantalet är strikt begränsat, så anmäl intresse snarast till mats.wanblad@gmail.com. Märk att några ytterligare platser kommer att finnas till själva prisceremonin och Marias föredrag (från kl. 18.00 på SBI), så ange om du är intresserad att komma bara på den om vandringsplatserna är slut. 

Bekräftelsemejl med exakt samlingspunkt och mer information skickas ut så snart listan är fulltecknad. 

Evenemanget arrangeras av IBBY Sverige i samarbete med Svenska barnboksinstitutet. 

Foto: Annika Nasiell

Annika thor på shortlist till hc andersen award 2022

Igår tillkännagav IBBY International de författare och illustratörer som är på shortlisten till HC Andersen Award 2022. Bland de fem författarna finns Annika Thor med!

Hans Christian Andersen Award har delats ut av IBBY sen 1956 och är ett av de mest prestigefulla priserna en barnboksförfattare och -illustratör kan få. Det belönar ett livsverk och delas ut till upphovspersoner vars samlade verk har gjort stort avtryck inom barnlitteraturen.

De nominerade är:

Författare:
Marie-Aude Murail (Frankrike),Maria Cristina Ramos (Argentina), Fatima Sharafeddine (Libanon), Peter Svetina (Slovenien), Annika Thor (Sverige), och Margaret Wild (Australien)

Illustratörer:
Beatrice Alemagna (Italien), Ryoji Arai (Japan), Iwona Chmielewska (Polen), Gusti (Argentina), Suzy Lee (Korea), and Sydney Smith (Kanada).

Vinnarna tillkännages under barnboksmässan i Bologna, den 21 mars.

Årsmöte 2022

Tid: Torsdag den 10 mars 2022 kl. 17.30
Plats:  Digitalt möte med stöd av Zoom.
Anmäl dig till årsmötet helst före den 1 mars med mejl till info@ibby.se. Länk skickas till de som anmält sig den 9 mars.

Direkt efter årsmötesförhandlingarna kommer Gulliverpristagaren att presenteras. Vi återkommer senare med mer information om prisutdelningen. Även Peter Pan-pristagaren 2021 kommer att avslöjas.

PETER PAN-PRISETS SHORTLIST 2022

Här är 2022 års shortlist till Peter Pan-priset. Vinnaren tillkännages på vårt årsmöte 10 mars. De nominerade till Peter Pan-priset uppfyller ett eller alla dessa kriterier: 

• den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
• den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i den svenska utgivningen
•den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer

Evenkifolkets älg
Text: Gerelchimeg Blackcrane
Illustration: Jiu Er
Översättning: Marta Östborn
Förlag: Vombat
Ursprungsland: Kina 
Översatt från kinesiska 

Gerelchimeg Blackcrane Evenkifolkets älg. Illustrerad av Jiu Er.
Översatt av Marta Östborn från kinesiska. Utg. av Vombats förlag. 
Har du hört talas om Evenkifolket? Det är ett renskötande folk som lever i norra Kina, i Mongoliet och i nordöstra Ryssland. De pratar ett tungusiskt språk, evenki. I norra Kina finns cirka 30 000 evenker. 
Den här berättelsen utspelar sig hos detta folk i de stora skogarna vid Stora Hingganbergen i norra Kina. Här möter oss en äldre jägare som skjuter en älgko. Snart också en liten, rädd moderlös älgkalv som på skakiga ben kliver fram ur busksnåren. Från den dagen följer älgkalven jägaren i vått och torrt, fram till dess jägaren är död och begraven. Älgen beskyddar faktiskt jägaren även efter hans död. Det är en ömsint berättelse om relationen mellan människa, djur och natur. Den är generöst illustrerad i en brun-beige-grön färgton. 
Illustratören Jiu Er är en uppmärksammad kinesisk konstnär. Hon var för övrigt den första kvinnliga kinesiska illustratör som nominerades till IBBYs Honour List.
/Margaretha Ullström

Gökurets lilla fågel
Text: Feridun Oral 
Illustration: Feridun Oral
Översättning: Hamdi Özyurt
Förlag: Storge
Ursprungsland: Turkiet
Översatt från turkiska

En urmakare bor ensam i ett litet hus, i en liten by, omgiven av skogen. Där tillverkar han fantastiska gökur, i vilka det varje halvtimme öppnas en lucka där en liten sjungande fågel tittar fram. 
En morgon, då han ska gå sin skogspromenad, så glömmer han att stänga ytterdörren. En katt smiter in för att leta efter något att äta och precis då öppnas luckan till ett av gökuren och en liten fågel börjar sjunga. Katten, som vill fånga fågeln, kastar sig över gökuret… och urmakaren får sig en riktig överraskning när han kommer hem igen. 
En bilderbok och ett litet äventyr med mycket vackra, realistiska illustrationer av den turkiske författaren och illustratören Feridun Oral. Förutom att illustrera och skriva, så jobbar Oral också med måleri, keramik och skulptur i sin ateljé i Istanbul. 
/Charlotte Goobar

Maomaos längtan
Text: Cao Wenxuan
Illustration: Igor Oleynikov
Översättning: Anna Gustafsson Chen
Förlag: Vombat
Ursprungsland: Kina / Ryssland (ill.)
Översatt från kinesiska

Ett par som har varit osams i många år bestämmer sig för att gå skilda vägar, flyttar till varsin stad och börjar nya liv. Tillsammans har de hunden Maomao som båda älskar och som älskar dem. När de skiljs åt längtar han så mycket att han börjar springa mellan dem, varje dag, i alla väder. År ut och år in springer Maomao mellan husse och matte och blir länken som trots avståndet håller ihop paret. När han blir trött och nästan ger upp får minnet av deras gemensamma liv honom att fortsätta. Han springer ända tills husse blir sjuk. Maomao stannar och vakar vid hans sida tills han dör. Varje dag väntar matte oroligt och undrar varför Maomao inte kommer. Men så en dag kommer han, med damm i pälsen och tårar i ögonen. Och matte vet. 
Maomaos längtan är en finstämd berättelse om kärlek och relationer, och om en längtan som har tagit ett fysiskt uttryck. De drömska illustrationerna i dämpade färger bidrar till känslan av avstånd, av sorg och nostalgi. Det är en bok som i sin enkelhet lyckas väcka de starkaste av känslor.
/Anja Eriksson

Emilia och pojken från havet
Text: Annet Schaap
Illustration: Annet Schaap
Översättning: Per Holmer
Förlag: Lindskog förlag
Ursprungsland:  Nederländerna
Översatt från nederländska 
 
Huvudpersonen Emilia bor med sin försupne far i fyrvaktarbostället men efter en olycka där ett fartyg går på grund blir Emilia omhändertagen och hamnar i Svarta villan, huset som det finns hemska berättelser om. I tornrummet på Svarta villan är det förbjudet att vara men Emilia dras dit och när hon väl kommer in i rummet förändras allt. Där finns pojken Edward, eller pojk och pojk. Han ser inte riktigt ut som en pojk utan mer som en fisk, tycker Emilia. Edward får absolut inte synas och än mindre släppas ut. Det är något som Emilia snart glömmer bort. 
Emilia och pojken från havet är en spännande berättelse med många drag från sagogenren och tydliga kopplingar till HC Andersens Den lilla sjöjungfrun. Här finns sjöjungfrur, monster och pirater och här finns kampen mellan gott och ont. Persongalleriet är udda och genom karaktärerna utforskas teman som vänskap, frihet, lojalitet, utanförskap och att vara annorlunda. 
Jag rekommenderar varmt denna bok och tänker att den skulle passa perfekt som högläsningsbok, både hemma och på skolan. 
/Jenny Edvardsson

Recept på galenskap
Text: Dita Zipfel
Illustration: Rán Flygenring
Översättning: Carina Gabrielsson Edling
Förlag: Lilla Piratförlaget/Gilla böcker
Ursprungsland: Tyskland
Översatt från tyska

Recept på galenskap är något så ovanligt som en illustrerad ungdomsbok översatt från tyska. Det är en originell bok full av humor och galenskap. Skratt som sätts i halsen när det roliga blir galet allvarligt. 
Lucie 13 år längtar ihjäl sig efter en tidigare bonusförälder som lärde henne att det är okej att vara sig själv även om man är annorlunda. Mamma och lillebror verkar ha glömt allt från den tiden. Nu ska mammas nya fruktansvärda kille flytta in och Lucie behöver pengar för att ta sig bort från hemma. 
När hon hittar en lapp om hundpromenader för 20 euro i timmen tänker hon att hon hittat rätt. Lucie börjar fundera på hur många timmar om dagen som är rimligt att gå med en hund. Bakom lappen finns ingen hund utan istället en farbror som ser livet på sitt eget sätt och nu behöver någon som skriver ner hans vansinnigt hemliga recept. Långsamt blir Lucie och herr Klinge vänner. De gör recept med både drakhjärta och enhörningsben – i vanliga fall kända under namnen tomat och rabarber.
/Paula Högström

Gips – eller när jag fixade hela världen på en dag
Text: Anna Woltz
Illustration: 
Översättning: Olov Hyllienmark
Förlag: Lilla piratförlaget
Ursprungsland: Nederländerna
Översatt från nederländska

Den som missade att läsa Alaska på förra årets shortlist får en ny chans att stifta bekantskap med Anna Woltz författarskap i år. 
Fitz är 12 år och hennes liv är i kaos. Föräldrarna har nyligen flyttat isär och efter en cykelolycka hamnar lillasyster Bente på sjukhus med en avknipsad fingertopp. På sjukhuset träffar Fitz 15-årige Adam som inte vill prata om vad han egentligen gör där – och den några år yngre hjärtpatienten Primula. 
Häng med nu: Bente blir kär i sjuksköterskan Douwe, Primula älskar kirurgen doktor Wong som rent bokstavligt har rört vid hennes hjärta. Sjuksköterskan Yasmine och doktor De Gooijer verkar behöva hjälp att komma till skott. Och Fitz och Adam är möjligen en aning kära i varandra. Men Fitz mamma älskar inte pappa ”på det rätta sättet” längre. 
Till råga på allt kollapsar pappa i följderna av samma cykelolycka och måste akutopereras ungefär samtidigt som Fitz gipsar sin egen, helt oskadade, arm för att täcka upp för en lögn. 
Det är roligt, men också mycket allvarligt. Döden är ständigt närvarande, familjer faller isär och Fitz känner att hon måste lappa ihop allt och alla. Kan gips vara lösningen? 
/ Mats Wänblad

Jefferson
Text: Jean-Claude Mourlevat
Illustration: Antoine Ronzon
Översättning: Marianne Tufvesson
Förlag: Lilla piratförlaget
Ursprungsland: Frankrike
Översatt från franska

Jefferson är den lilla igelkotten som en dag går till frisören men till sin fasa upptäcker att frisören ligger mördad på golvet. Jefferson blir anklagad för mordet och detta är början på en äventyrlig saga där Jefferson ska försöka rentvå sig. Bland annat har han hjälp av sin vän Gilbert som är en gris och en hel busslast med olika djur som han åker på en mycket speciell resa med. Jefferson är en både ömsint och stundom ganska brutal bok där djurvärlden och människovärlden möts och som tar upp samhällskritik och frågor om moral och vänskap på ett sätt som både barn och vuxna kan förstå. 
Jean-Claude Mourlevat är 2021 års ALMA-pristagare och beskrivs i motiveringen bland annat som ”en lysande förnyare av sagans traditioner, öppen inför både det svåraste och det vackraste. Tid och rum upphävs i hans berättarvärldar och på en drömsk och träffsäker prosa gestaltas eviga teman som längtan, kärlek, utsatthet och krig”.
/Klara Svae

Det var en gång och blir så mycket mer
Text: Johanna Schaible
Illustration: Johanna Schaible
Översättning: Gunilla Halkjaer Olofsson
Förlag: Lilla piratförlaget
Ursprungsland: Schweiz
Översatt från engelska

I Johanna Schaibles formmässigt och tematiskt spännande bilderboksdebut Det var en gång och blir så mycket mer berättas planeten jordens långa historia, berättas om tid och om liv. 
En allvetande berättare, eller en förälder i boken som berättar för barnet vid nattning, börjar välbekant med ”Det var en gång”… en tid då jorden formerades, en tid då väldiga dinosaurier rörde sig i landskap och en tid då de första människorna uppkom och vandrade ut över planeten; och mer tid gick och människorna blev bofasta, reste monument och uppfann snart snabbare sätt att ta sig över planeten. 
På uppslagen, harmoniska i collage och måleri, ses först naturformationer, naturlandskap som breder ut sig; människan tar liten plats och har liten inverkan på planeten. När vi närmar oss nuet förvandlas uppslagen till kulturlandskap med människan och hennes artefakter i fokus. Och vi närmar oss även en huvudperson – barnet som vi i bild ser gå på cirkus, som bor i ett hus, som släcker en lampa, ser ett stjärnfall och uppmanas önska sig något i ett nu – som får historien om planeten jorden berättad för sig i stora svepande drag. 
Den allvetande berättaren/föräldern räknar från första uppslaget ner miljarder, miljoner, århundraden, årtionden, en månad, en vecka, en dag, en timme, en minut fram till ett NU! då berättaren vänder sig direkt till barnet, som är framtid, med frågor om framtiden. 
Schaible använder på ett sofistikerat sätt bokens form för att berätta om tid som förflutit (förändringar som sker), och om tid som ligger framför oss. Boksidor, uppslag, krymper och expanderar samtidigt med tidsperspektiven – ett grepp som artikulerar bokens tema. 
Det här är en interaktiv, tankevidgande samtalsbok som visar att vi/barnet är en del av det stora – du är en del av och delaktig i historien och framtiden. Då blir det blir så mycket mer. 
Johanna Schaibles Det var en gång och blir så mycket mer, utsågs som vinnare av dPictus projekt The unpublished pictureboook showcase.
I samarbete med förlag i olika länder har Lilla Piratförlaget givit ut boken som översatts till nio språk. Johanna Schaible är konstnär och designer verksam i Bern, Schweiz. 
/Susanne Sandström

Katten som inte hade något namn
Text: Fumiko Takeshita
Illustration: Naoko Machida
Översättning: Mariko Takahashi
Förlag: Trasten
Ursprungsland: Japan
Översatt från japanska

En hemlös, svanslös katt driver runt i Tokyo. Katten har varken ägare eller namn. Som liten kallades den bara för ”kisse” och nu, när den är stor, så kallas den bara ”katt”. Alla andra katter, hundar och till och med blommor har egna namn. Medan katten rör sig genom stan, så försöker den själv hitta ett passande namn. Den prövar sig fram, men inget blir riktigt rätt. 
Det börjar regna väldigt och katten har tagit skydd under en parkbänk, då en liten flicka upptäcker den. Med mjuk och vänlig röst pratar hon med den. Då inser katten att det viktiga inte är namnet i sig, utan att ha någon att höra till, någon som pratar med en. 
I mycket fina, realistiska och retroaktiga bilder följer läsaren med längs Tokyos gator, som vi får se ur ett mark- och kattperspektiv. Vi får också möta många personliga och fina katter längs vägen. 
Fumiko Takeshita är en känd japansk barnboksförfattare. Med denna bok presenteras hon och även den japanska Illustratören Naoko Machida, för första gången i Sverige. 
/Charlotte Goobar

Till sköldpaddornas land 
Text: Hsu-Kung Liu
Illustration: Hsu-Kung Liu
Översättning: Anna Gustafsson Chen
Förlag: Natur & Kultur
Ursprungsland: Taiwan
Översatt från kinesiska

Bilderboken Till sköldpaddornas land handlar om oron och rädslan inför det som är annorlunda, och om hur denna känsla kan övervinnas genom vänskap och värme. I berättelsen reser Kanin för första gången för att besöka sin vän Skalis i sköldpaddornas land. Mötet med en främmande miljö där mycket förefaller märkligt och ovant gör Kanin nervös, men Skalis förklaringar är lugnande. Skillnaderna mellan Kanins vardag hemmavid – där allt får antas gå väldigt snabbt – och livet i sköldpaddornas land antar smått absurda drag. Nästa tåg går först om en månad, serveringen på restaurangen tar många timmar, filmen är evighetslång. Men när det är dags för Kanin att återvända hem känns tillvaron i sköldpaddornas land välbekant och angenäm. Rummen och landskapen i bilderna är tomma och ödsliga vilket förstärker känslan av det okända. Färgerna är övervägande gula, grå och gulgrå nyanser. Men i de till synes händelselösa bilderna göms ibland lågmälda skämt som när klockorna på flygplatsen inte visar tiden i olika världsmetropoler utan med symboler hänvisar till valarnas land, elefanternas land och så vidare. Boken präglas av en stillsam humor med allmängiltigt budskap.
/Stefan Borg