TACK! – Insamlingen fortsätter

🧡 Varmt, varmt tack till alla privatpersoner och organisationer, som hittills bidragit med små som stora gåvor till kampanjen ”Ett bibliotek i en resväska”! 🧡

Till och med 26 mars har det kommit in 30.420 kronor till insamlingen. Antal bidragsgivare är hittills 58.

Till och med 19 mars har det kommit in 29.070 kronor till insamlingen. Antal bidragsgivare är hittills 53.

Till och med 12 mars har det kommit in 27.020 kronor till insamlingen. Antal bidragsgivare är hittills 47.

Till och med 26 februari har det kommit in 23.510 kronor till insamlingen. Antal bidragsgivare är hittills 32.

Ett särskilt tack till:
Nobel i Rinkeby, som bidragit med 6.210 kronor
Svenska Tecknare, som bidragit med 10.000 kronor.

Kampanjen fortsätter med full kraft. Det är enkelt att bidra till insamlingen: Swish 1230588442 eller plusgiro 55 77 87-9. 

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina och projektet ”Ett bibliotek i en resväska”.