TACK! – Insamlingen fortsätter

Vi firar! – Varmt, varmt tack till alla privatpersoner och organisationer, som hittills bidragit med små som stora gåvor till kampanjen ”Ett bibliotek i en resväska”!

Till och med 31 mars har det kommit in 212.460 kronor
till Ukraina-insamlingen. 22 februari 2024 nådde vi vårt första mål på 200.000 kronor!

Ett särskilt tack till:
Svensk Biblioteksförening, som bidragit med 10.000 kronor.
Astrid Lindgren AB, för deras generösa bidrag.
Nobel i Rinkeby, som bidragit med 6.210 kronor.
Svenska Tecknare, som bidragit med 10.000 kronor.
Kalix Kommunbibliotek, som låtit sin försäljning gå till Ukraina.
Centrocampista IT AB, för deras bidrag.
Bonniers familjestiftelse som skänkte 24.749 kronor så att vi nådde ända fram till 200.000 kr.

”När biblioteket i Kalix sålde gallrade tidskrifter och böcker nyligen lät de pengarna gå till insamlingen som organiseras av IBBY Sverige till förmån för barnbiblioteken i Ukraina. ”Förra året gick pengarna till UNHCR och i år tyckte vi att Ukraina-insamlingen var ett bra initiativ som vi ville stödja”, säger bibliotekarien Anna Isacsson. IBBY Sverige hoppas så klart att andra inspireras av Kalix kommunbibliotek.”

Kampanjen fortsätter med full kraft. Det är enkelt att bidra till insamlingen: Swish 1230588442 eller plusgiro 55 77 87-9. 

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina och projektet ”Ett bibliotek i en resväska”.