Om IBBY

Välkommen till IBBY!

IBBY International Board on Books for Young Peopleär en världsomspännande, ideell förening som stödjer spridning av god barn- och ungdomslitteratur i världen, och arbetar för att barn över hela världen ska få tillgång till böcker, berättelser och bilder. Målsättningen är att låta barnböcker bygga broar mellan människor och länder.

Nationella IBBY-sektioner finns i mer än 80 länder i världen. ibby.org

Föreningen bildades i Zürich 1953 av Jella Lepman. Hon var övertygad om att alla som hade med skapandet, valet och distributionen av barnböcker att göra – inte bara författare och konstnärer, bibliotekarier och lärare, utan även bokförläggare och bokhandlare – borde lära känna varandra och arbeta tillsammans.

Jella Lepman var en av initiativtagarna till Hans Christian Andersen-priset, och att fira H C Andersens födelsedag (2 april) som internationella barnboksdagen var  hennes idé.

Dessutom grundade hon Internationale Jugendbuchbibliothek, IJB, som har världens största samling av internationell barn- och ungdomslitteratur.