Bookbird

Bookbird

 

Bookbird, A Journal of International Children’s Literature, är IBBYs tidskrift om världens barnlitteratur.

Bookbird utkommer med 4 nummer per år.

Prenumerera på Bookbird (som institution eller privatperson).