Internationella Barndagen

1954 antog FN:s generalförsamling en resolution om barnets rättigheter. För att uppmärksamma barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn rekommenderade man att första måndagen i oktober skulle inrättas till Internationella barndagen, men regeringar fick själva frihet att välja datum. I Sverige har första måndagen i oktober varit Internationella barndagen sedan dess.

UNICEF har valt den 20 november till att vara Internationella barndagen (Universal Children’s Day). I Sverige väljer barnrättsorganisationer därför att arrangerar aktiviteter där barn och unga deltar denna dag. Även andra länder gör detsamma och ett exempel på hur Internationella barndagen uppmärksammas i Europa är Collodi-institutets program med olika aktiviteter i Italien, då man bland annat planterar mullbärsträd.

Här kan du läsa vad barns rättigheter innbär i Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten


Publicerat

i

av

Etiketter: