IBBY Regional Newsletters

IBBY Regional Newsletters

I de digitala nyhetsbreven European Regional Newsletter och Asian Regional Newsletter, som kommer 2 gånger per år, ges aktuell information om IBBYs verksamhet i dessa delar av världen.