Silent Books

Silent Books handbok

Bakgrund: IBBY Italia startade 2012 ett projekt som hette: “Silent Books: from the world to Lampedusa and back”. Man utgick från en samling ordlösa bilderböcker och menade att bildernas inneboende berättarkraft kunde överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Alla skulle kunna ta del av samma berättelser oavsett härkomst och språk.

Hösten 2015 startade IBBY Sverige en svensk variant av projektet . Syftet var att utveckla metoder för arbete med textlösa bilderböcker i samverkan mellan folkbibliotek och flyktingförläggningar. IBBY Sveriges förhoppning är att litteraturen ska bidra till att öka kommunikationen och språkutvecklingen för alla inblandade, samt bidra till livs- och berättarglädje för barn, unga och vuxna.

Läs och ladda ner ”Silent Books handbok” HÄR.

Silent Books i förskolan

”Silent Books i förskolan” är sammanställd av Cay Corneliuson, IBBY Sverige. Illustrationerna är gjorda av Matilda Ruta.

Läs och ladda ner ”Silent Books i förskolan” HÄR.

Mer information hittar du också hos Bokstart, som är en nationell satsning med syfte att stärka små barns språkutveckling via Kulturrådet. Länk till Bokstarts sida om Silent Books hittar du HÄR.