Etikett: Flyktingar

  • Claude K Dubois till Stockholm!

  • Prisad bok om flykt och minnen

            Denna text om årets vinnare av IBBYs Peter Pan-pris har varit publicerad i tidningen Opsis barnkultur. Sabelle kan bara ta med sig en sak när hennes föräldrar flyr med henne till ett nytt land. Hon väljer att ta med sig sin röda klänning. När hon har den på sig minns hon sitt gamla…

  • Litteraturprojekt på flyktingförläggningar, Silent Books

            IBBY Italia startade 2012 ett projekt som hette: “Silent Books: from the world to Lampedusa and back”. Det syftade till att öppna ett barnbibliotek på Lampedusa – där inget barnbibliotek fanns-utifrån en samling ordlösa textböcker. Att man valde textlösa bilderböcker berodde på en tilltro till att bildernas inneboende berättarkraft kan överbrygga kulturella och…