Etikett: ICBD

  • Internationella barnboksdagen 2 april

    Internationella barnboksdagen 2 april

    Idag 2 april firas Internationella barnboksdagen!I år är IBBY Japan hedrade över att vara officiell sponsor för ICBD (International Childern’s Book Day) under temat ”Cross the Seas on the Wing of your Imagination”. Fantasi är nyckelordet för ICBD 2024, med förhoppning om att främjande av fantasi kommer att leda till ömsesidig förståelse och en anda…

  • Brev från Kambodja om barnboksdagen

    Brev från Kambodja om barnboksdagen

    IBBY Sverige är sedan några år fadder för IBBY Kambodja. Förutom att vi bidrar till deras medlemsavgift i IBBY International så har vi kontakt via mail och utbyter erfarenheter. Här kan ni läsa ur det senaste mailet, en rapport om aktiviteterna kring International Children’s Book Day 2014 i Kambodja.