Tio pinnar i luften – lekar, sånger och verser på finska och svenska

Gästinlägg från en av IBBY Sveriges mest aktiva medlemmar – Eva Fred, konsulent Litteratur för barn och ungaKultur i Väst.

Kommer ni ihåg Skolverkets fina bok Tio pinnar i luften med sånger, sagor rim och ramsor på våra nationella minoritetsspråk? Den har presenterats i tidigare IBBY-sammanhang och i Nordisk blad 2010 kan man läsa en intervju med redaktören Gunilla Lundgren.

På Kultur i Väst arbetade vi under våren 2011 med ett finsk-svenskt språkprojekt tillsammans med Sverigefinska skolan i Göteborg. Resultatet har blivit en film, ”Tio pinnar i luften- lekar, sånger, och verser på finska och svenska”. Bakgrunden till projektet är att det i Västra Götalandsregionen finns kommuner som är anslutna till det finska förvaltningsområdet som särskilt skall stödja det finska språket. I och med detta landade statliga pengar i regionen och slutligen hos oss på Kultur i Väst som fick uppdrag att göra något i främjande syfte. Efter diskussioner med finska företrädare och föreningar beslutades att medlen skulle gå till en satsning på de yngre barnen.

Vi gillar antologin ”Tio pinnar …” och fick idén att göra något utifrån boken. Vi undersökte möjligheterna att göra en film utifrån det finska kapitlet och fick bara positiva signaler och satte igång.

Vi kontaktade klass 3-4 och deras lärare Marita Wallius på Sverigefinska skolan i Göteborg och de var mycket positiva att delta i projektet. Det visade sig att de faktiskt redan hade arbetat med boken och varit med om dess lansering på Bok och Bibliotek 2010!

Produktionsbolaget MainlandMedia kontaktades och fick ansvar för hela filmbiten med allt vad det innebär: manus, regi, filmning, klippning osv. Genom musikkollegor på Kultur i Väst fick vi kontakt med en finsk musiker, Hannu Kella, som gjorde ett piggt musikarrangemang med tydlig finsk touch.

Resultatet har blivit en DVD med fyra korta filmer där barnen från skolan får agera, sjunga och leka. Vi har distribuerat filmen brett till förskolor, skolor, barnavårdscentraler och bibliotek i regionen och hoppas förstås att den skall visas i väntrum, på samlingen i förskola o skola och på biblioteket!

Många tvåspråkiga barn möter aldrig sitt modersmål ute i samhället. Att höra det talas i en offentlig miljö tror vi kan stärka känslan för minoritetsspråket och vi hoppas att denna film skall bidra med det. Filmen är gratis och kan an vändas fritt och finns förstås på Youtube och på Barnensbibliotek.se kan du se filmerna, läsa om projektet och se bilder från inspelningen. (Klicka på fliken ”Spela” så kommer du till projektet).
Vi vill gärna att filmen når ut utanför vår region – länka gärna till filmerna och presentera dem i lämpliga sammanhang. Vi har också tagit fram en affisch – vill du ha film och affisch? Hör av dig så skickar vi!

Eva Fred

Konsulent litteratur barn och unga på Kultur i Väst

eva.fred@kulturivast.se

PS. I november 2011 beslutade Sveriges regering att stödja projektet Finska nu. Man har beslutat att bevilja 1 miljon kronor per år under tre år till projektet. Syftet med projektets syfte är såklart att stärka användningen och skapa ett ökat intresse för det finska språket i Sverige.  Finska nu består av tre delprojekt, vars huvudprojekt riktar sig till förskolebarn. Så här kan ju filmen användas – bra tajming tycker vi!

 

:


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *