Tionde året i rad!

Häromkvällen lyssnade jag på en öppen föreläsning med fyra författare och en illustratör, som inledde Internationella bibliotekets årliga barnboksvecka i Stockholm. Det var tionde året i rad, som denna vecka arrangerades. Genom åren har ett fyrtiotal författare och illustratörer från en rad olika länder besökt Sverige.
Anordnandet av barnboksveckan har tre syften: att stimulera barn och ungdomar med annat modersmål än svenska till ökad läsning och eget skrivande: att öka kunskapen bland svenska bibliotekarier och författare om barn- och ungdomslitteratur i de valda länderna samt slutligen att låta de inbjudna författarna träffa sina svenska kollegor och lära sig mer om den svenska barn- och ungdomslitteraturen. Varje år genomförs också ett öppet seminarium, som även en intresserad allmänhet är välkommen till.

Argentina, Iran, Kroatien, Ryssland, Kina, Thailand, Turkiet, Indien, Kanada, Elfenbenskusten, Sydafrika, Jordanien, Mexico, Brasilien, Somalia, Polen, Armenien, Grekland, Etiopien, Nederländerna, Vietnam, Bosnien, Eritrea, Tanzania, Angola, Kongo-Kinshasa, Lettland, Colombia, Libanon, Serbien, Italien, Indonesien.

Jag blir nästan lite yr till sinnes, när jag tar del av den långa listan över författarnas ursprungsländer. Och när jag föreställer mig den mångfald av språk, texter och bilder, genom vilka dessa författare och illustratörer talar till barn och ungdomar i sina respektive länder för att ge dem kunskap, tillförsikt, tröst och uppmuntran blir jag än mer upprymd. Det är en svindlande skön tanke att föreställa sig detta över hela världen intensivt pågående arbete för att ”stärka själva livskänslan” hos barn och ungdomar. För att använda ett vid det här laget bevingat uttryck av Lennart Hellsing.

Många av de författare, som besökt Sverige, är sådana som redan fått internationell status. Som t ex Graciela Montes, Veronique Tadjo, Anna Maria Machado, men de allra flesta är – vilka storheter de än är i sina hemländer – helt nya namn för oss svenskar. Vi må vara rika i vårt land i många avseenden, men vi är väldigt fattiga vad gäller möjligheten att få influenser från barn- och ungdomslitteratur utanför den s k ”västvärlden”. Fakta talar för sig själv när man tar del av den översättningsstatistik, som presenteras i Svenska barnboksinstitutets årliga ”Bokprovning”. www.sbi.kb.se. Av ca 730 översatta böcker 2012 kom 18 från utomeuropeiska länder. Och då var 12 av dessa från Japan…

Så därför känns det verkligen viktigt och angeläget att Internationella biblioteket fortsätter med sitt idoga arbete för att introducera författare från andra delar av världen. Via nätet kan man leta sig fram till vilka författare, som varit på besök och få mer information om dem och deras verk. På Internationella bibliotekets hemsida kan man också ta del av intervjuer med årets aktuella författare. www.interbib.se

Birgitta Alm


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *