Humanistiskt eller auktoritärt?

Har barnen tagit makten? Ja, detta hävdar högröstat psykiatrikern och debattören David Eberhard och menar att nu är det dags för föräldrar och pedagoger att ta på sig den gamla auktoritära rollen igen, sätta gränser, kontrollera beteende och utdela straff. Detta synsätt förmedlades redan i ”Nanny-programmen” som visades i TV för några år sedan – vi minns väl alla de upprörande bilderna av förkrossade barn på skämsmattor? – och uppfostringsmetoden lärs också ut i några av de föräldrastödsprogram som erbjuds i vissa kommuner.

Detta låter väl också Björklundskt? Disciplinering, väga, mäta, utvärdera, betygsätta och därmed sortera agnarna från vetet tidigt. Många tillämpar redan denna uppfostringstrend. Höll på att sätta morgonteet i vrångstrupen då det på radio berättades om hur man på en skola redan från förskoleklassen förberedde barnen för den så kallade arbetslinjen.

I en intressant artikelserie i GöteborgsPosten nu i början av året har bland andra två namnkunniga auktoriteter som är företrädare för en humanistisk människosyn – Jesper Juul och Lars H Gustafsson – vänt sig med kraft mot denna form av objektifiering av barn. Samspel, respektfullt bemötande, inkännande och inlyssnande är några av deras nyckelord.

Barnlitteraturen kan också utgöra en av motkrafterna. PISA-rapporten visade att läsförståelsen minskat och detta oroar då den är en av de viktigaste grunderna för att lära sig inom de flesta områden. Receptet borde bli fler samtal om liv och lust med barnen utifrån skönlitteratur, fler böcker i alla dess former till barnen och mer resurser till barn- och skolbibliotek.

God fortsättning på det nya året med massor av frigörande barnlitteratur – för barnen!

 

Ulla Forsén


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *