Till medlemmarna ang. IBBY Sveriges uppskjutna årsmöte

Segersäng 13 mars 2020

Kära IBBY-vänner!

Coronapandemin är ett faktum. I dessa tider ligger det därför ett särskilt ansvar på var och en av oss att visa hänsyn, hjälpa och respektera varandra. Det gäller att tänka utanför den egna zonen. Därför har IBBYs styrelse under fredagen den 13 mars beslutat uppskjuta årsmötet 2020 – i strid mot stadgarna. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före mars månads utgång. I år kommer detta inte att ske. Vi hoppas att styrelsens beslut har medlemmarnas godkännande  och att det kan behandlas när årsmötet väl genomförs. När vi kan genomföra årsmötet återstår att se. Vi kommer att följa de riktlinjer och rekommendationer som ansvariga myndigheter lämnar. Under tiden kommer den nuvarande styrelsen att fungera intakt, men vi hoppas eventuellt kunna adjungera  ett par personer till styrelsen. 

Utdelningen av Gulliverpriset har uppskjutits på obestämd framtid. Styrelsen kommer att diskutera frågan om prisutdelning och återkomma med information. 

Styrelsen har dock ännu inte kommit fram till hur vi ska tillkännage Peter Pan-priset. I alla fall kommer vi att ordna så att alla medlemmar får ett besked om  hur  priset tillkännages och vem som är pristagare. 

Styrelsens arbete sker i nuläget  med stöd av digitala verktyg, och inga platsburna möten genomförs.  När allt detta väl är sagt, hoppas jag,  att  vi kan lyfta blicken ut i världen och fundera på hur vi ska kunna stödja flyktingbarnen på de grekiska öarna och vid grekiska gränsen. Vad händer när land efter land nu sluter gränserna ännu mer och isolerar sig? Nu behövs IBBY, det internationella nätverkets sammanhållning som allra mest. Nu sätts vi på prov. 

Till sist ett gott råd – tvätta händerna ofta och länge! 

/Margaretha Ullström, ordförande IBBY Sverige


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *