Honour List – vi som väljer

Honour List

Honour List, är en katalog som innehåller korta presentationer av framstående, nyutgiven barn- och ungdomslitteratur från IBBY:s alla medlemsländer. Katalogen utkommer vartannat år (jämna år). Varje medlemsland lyfter fram tre böcker utifrån tre kategorier – författare, illustratör och översättare. Författaren, illustratören och översättaren från respektive land får diplom och uppmärksamhet på IBBY:s världskongress.

I Sverige väljs böckerna till Honour List ut av en grupp bestående av medlemmar i IBBY respektive representanter från IBBY:s styrelse. Denna gång har gruppen bestått av Susanne Sandström (styrelseledamot), Irja Löfberg Nilsson (medlem), Linda Odén (medlem), Catarina Walles (medlem), Johanna Stenlund (medlem) och Jenny Edvardsson (styrelseledamot). Under hösten kommer du att få stifta bekantskap med personerna som arbetat med urvalet.

Vem är jag, Catarina Walles? Skolbibliotekarie på Apelgårdsskolan, en F-9 skola, i Malmö där jag bygger upp ett skolbibliotek. Jag har arbetat med barn och böcker i olika former sedan mitten på 1980-talet.

Vad gillar du att läsa? Det jag läser är mycket blandat, jag bokpratar mycket för framförallt eleverna i förskoleklass till årskurs 6. Men ser jag på mig själv utifrån så ser jag att jag gärna läser och pratar om historiska äventyrsböcker.

Vad jag läser just nu? Mia Öström är en författare som jag upptäckte under förra året och nu läser jag Slutstationenskriven av henne. Det är, ja, just det, en historisk äventyrsroman.

Varför är det så viktigt att lyfta fram barn- och ungdomsböcker? Det är lätt att skriva för det är viktigt att läsa, eller så. Jag ser det mer som att ge barn- och ungdomar en annan värld som de kan upptäcka inom olika böcker, eller att upptäcka att jag inte är ensam i det jag går igenom. För att inte tala om att lära känna andra människor och andra kulturer från andra delar av världen eller andra historiska tider.

Du har varit med i arbetet med Honour List 2022. Vad har du framförallt letat efter när du läst och gjort ditt urval? Har du kunnat se några trender eller tendenser i den litteratur som du läst? Det jag har letat efter är framförallt bredden i utgivningen i olika genrer. Sedan tror jag att åtminstone jag mer eller mindre medvetet tittar en gång extra på de författare jag gärna läser och inom de genrer som går hem vid bokprat eller är någon annan favorit.

De trender jag kan se är att många böcker handlar om vardag och att inte riktigt vara som alla andra. Även böcker med psykisk ohälsa och funktionsvariationer, antingen hos huvudpersonen eller i familj och nära släkt.


Publicerat

i

av

Etiketter: