Utsedd till Enastående bok 2023

Det är viktigt och meningsfullt att alla barn har tillgång till böcker av hög kvalitet och böcker där de kan identifiera/känna igen sig, sina erfarenheter och sina världar.
En mångfald av karaktärer, erfarenheter och världar i litteraturen berikar alla läsare.

Vartannat år nominerar IBBY-sektioner världen över barn- och ungdomsböcker till IBBY Collection for Young People with Disabilities – Outstanding Books utifrån två kategorier:

  • Tillgängliga format.
    Format, teckensystem och design som underlättar läsning för barn och unga med olika behov som tex braille, teckenspråk, storstil, icke verbala kommunikations- system och taktila böcker. Lättlästa böcker med enklare, tydlig text och bild hör till kategorin. Även böcker med QR-kod eller AR (augmented reality) kan tillföra och underlätta läsupplevelsen.
  • Representation.
    Här finns respektfulla, icke-stereotypa bilderböcker, skönlitteratur och faktaböcker som tematiskt behandlar, eller har huvudpersoner som har, fysiska, kognitiva (neurologisk mångfald) funktionsvariationer och/eller funktionsnedsättningar. Även böcker med huvudpersoner med psykisk ohälsa/sjukdom (t.ex. OCD, schizofreni).

Av de nominerade böckerna väljer sedan experter från IBBY Collection for Young People with Disabilities ut de böcker som ska ingå i samlingen i Toronto Public Library, katalogen och utställningen (som
bl. a. visas på barnboksmässan i Bologna).
Här finns tidigare års kataloger.

Och. Av de böcker IBBY Sverige nominerade (Stort tack till alla förlag, författare, illustratörer som vi hade äran att få nominera) valdes följande enastående bok ut:

Tystheten : en personlig berättelse om selektiv mutism av Emma Rendel/ Mute : a personal experience of selective mutism av Emma Rendel.
Med efterord av psykologerna Jan Ringler och Helena Lenning.

Omslag Tystheten/Mute av Emma Rendel

Tystheten gavs ut av Tala om tystnad i januari 2021. Det är en självbiografisk historia av serietecknaren och läraren (Konstfack) Emma Rendel.
”Tala om tystnad är ett nationellt projekt som lyfter frågor och sprider kunskap kring diagnosen selektiv mutism. Det är en ångest-
diagnos som drabbar 1 av 100 barn och som innebär en oförmåga att tala i vissa sociala situationer och med vissa personer – oftast utanför hemmet. Barnet har generellt ett fullt utvecklat språk och pratar med sina familjemedlemmar. Tystheten berättas på både svenska och engelska” (Tala om tystnad). Mer information om projektet här

IBBY Sverige säger stort grattis! Så väldigt roligt att boken ska ut i världen och upptäckas av många barn och unga. Och inte minst viktigt att erfarenheter och kunskap om selektiv mutism lyfts och kommer fler till del.

Susanne Sandström


Publicerat

i

av

Etiketter: