Uttalande IBBY Sverige

Stockholm den 11 januari 2023

IBBY främjar interkulturell förståelse genom barnböcker och strävar efter att bygga broar mellan människor, språk och länder.

IBBY International består av cirka 80 nationella föreningar som arbetar enligt denna ambition. Idag ser vi hur ett ryskt aggressionskrig försatt två av medlemsländerna i väpnad konflikt mot varandra.

Rysslands angreppskrig mot Ukraina har fördömts i stora delar av världen. Europaparlamentet har kategoriserat Ryssland som statlig sponsor av terrorism. Ryssland har sedan invasionens början utsatt Ukraina för bombning och beskjutning av civila mål, däribland bibliotek och kulturinstitutioner och därigenom aktivt raserat sådana broar som IBBY vill bygga. Trots detta utsågs två ledamöter från Ryssland till ledande poster i IBBY International på kongressen i september.

IBBY Sverige vill med detta uttalande klargöra vår ståndpunkt i dessa frågor och redogöra för de åtgärder vi vidtagit. Vi vill betona att vår kritik inte riktas mot de ryska ledamöterna personligen.

– I oktober undertecknade IBBY Sverige tillsammans med organisationerna i de baltiska staterna och flera andra länder en skrivelse, där de ryska ledamöterna i IBBY International uppmanades att träda tillbaka.

– I december undertecknade IBBY Sverige ytterligare en skrivelse, där kravet på de ryska ledamöternas avgång upprepades i skarpare ordalag.

– IBBY Sverige valde att inte nominera några kandidater till H C Andersen-priset på grund av att juryns ordförande är från Ryssland. Vi ansåg att prisets renommé skulle skadas av denna koppling till Ryssland.

– Den 10 januari 2023 meddelade IBBY International att juryns ryska ordförande träder tillbaka.

– IBBY Sverige har också tagit initiativ till en insamlingskampanj till stöd för uppbyggnad av barnbibliotek i Ukraina som förstörts genom Rysslands bombning av civila mål.

IBBY Sverige
Margaretha Ullström
Ordförande


Publicerat

i

av

Etiketter: