Pressmeddelande 17 februari 2023

Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i ett år. Varje dag sedan invasionen inleddes har kriget medfört död, sorg och mänskligt lidande. I tragedier som dessa drabbas framför allt de unga, barnen.

IBBY Sverige (International Board on Books for Young People) har av dessa skäl initierat en insamlingskampanj. Kampanjen sätter barn, barnlitteratur och barnbibliotek i blickfånget för att stärka de ukrainska barnens framtidstro och ge tröst i stunden.

Under perioden 17 februari till den 24 september 2023 kommer IBBY att intensifiera sina ansträngningar. Detta sker i samarbete med Svenska barnboksakademin, Svensk biblioteksförening, författarförbundets barn- och ungdomssektion: BULT, Svenska Förläggarföreningen och Svenska Tecknare.

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt till projektet ”Ett barnbibliotek i resväskor – för barn på flykt i Ukraina”. 

Projektet drivs av Yulia Vasilenko, tidigare ansvarig för barnbiblioteket i Mariupol vilket nu vilar i ruiner. Läs mer om projektet på insamlingskampanjens sidor på IBBY.se /ukraina

Det är enkelt att bidra till insamlingen: Swisha 1230588442 eller använd QR-koden. Varje månad redovisas hur de insamlade medlen används i Ukraina. Insamlingen avslutas i samband med bokmässan i Göteborg den 24 september. 

För mer information kontakta info@ibby.se 


Publicerat

i

av

Etiketter: