Gulliverpriset 2023 tilldelas Elisabet Reslegård

Elisabet Reslegård tilldelas 2023 års Gulliverpris.

Pressmeddelande från IBBY Sverige

GULLIVERPRISET år 2023 tilldelas Elisabet Reslegård

Med följande motivering:

Elisabet Reslegård är en ytterst handlingskraftig, idé- och uppslagsrik eldsjäl som har beskrivits som närmast synonym med Läsrörelsen, en organisation hon var initiativtagare till och där hon i olika former har lett arbetet i över 20 år. Läsrörelsen har bedrivit läsfrämjande satsningar av en omfattning och kvalitet som gör dem unika. Genom att medvetet söka samarbetspartners och nya arenor för att nå ut till dem som behöver deras insatser bäst har Läsrörelsen påverkat hela landet med sina böcker och projekt.

Elisabet Reslegård engagerade sig tidigt för att öka kunskapen om funktionsvariationer, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, och har under flera decennier fortsatt att arbeta för barns och ungas rätt till ett språk. Oavsett om det har handlat om läslov, bildberättande, närläsning, studiecirklar, utställningar eller om en bok på hamburgermenyn, arbetar hon med outtröttligt engagemang och stor förmåga att entusiasmera andra. För detta tilldelas hon 2023 års Gulliverpris.

Prisutdelning sker 23 mars vid den publika delen av IBBY Sveriges årsmöte i Svensk Biblioteksförenings lokaler på Oxtorgsgränd 2 i Stockholm. För närmare information, exakt tid och anmälan, se www.ibby.se.

Gulliverpriset instiftades 1969 av BUR, Barn och ungdomsboksrådet, numera IBBY Sverige, och utdelas varje år till den som genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken. Pristagaren utses av Gulliverkommittén som består av representanter för Svenska barnboksinstitutet, Svenska förläggareföreningen, Svenska bokhandlarföreningen, Svenska tecknare, Sveriges författarförbund, Sveriges Radio/Television/Utbildningsradion och IBBY Sverige. Priset består av ett diplom samt 10.000 kronor.


Publicerat

i

av

Etiketter: