Inbjudan till workshop, Berlin

”Kein Kinderspiel!” (Ingen barnlek!)
Workshop för översättare av tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur från 30 juli till 3 augusti 2023 i Berlin.

Anbud
Arbetsgruppen för ungdomslitteratur anordnar varje år översättarworkshopen ”Kein Kinderspiel!” (Ingen barnlek!) tillsammans med tyska översättarfonden. Den är unik i sin roll som internationell workshop tillägnad tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur. I år sker workshopen i samarbete med Litterary Colloquium Berlin i Wannsee.

”Kein Kinderspiel!” erbjuder upp till 10 översättare möjligheten att ta itu med aktuella trender inom tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur och de specifika översättningsproblemen i denna genre. Fokus ligger på textarbetet under ledning av Tobias Scheffel (tilldelad specialpriset av tyska ungdomslitteraturpriset för sitt kompletta översättningsarbete). I tre block arbetar deltagarna med specifika utmaningar för att översätta barnlitteratur. Dessutom lär de känna författare och kritiker och får information om handböcker och befintliga nätverk.

Workshopen ser sig själv som ett forum för möten, utbyte och inspiration.

Program, boende och måltider är kostnadsfria för deltagarna under konferensen. Deltagarna får även reseersättning.

Vem kan delta?
Workshopens målgrupp är professionella översättare av barn- och ungdomslitteratur som översätter från tyska till sitt respektive modersmål och som ännu inte har deltagit i workshopen.

Workshopen är öppen för deltagare på alla språk. Konferensspråket är tyska.

Ansökan
Det ifyllda ansökningsformuläret med relevanta bilagor måste e-postas till info@jugendliteratur.org senast den 2 maj 2023.
Den juridiska processen är utesluten.

Ansökningshandlingar finns tillgängliga på
www.jugendliteratur.org/kinderspiel

Kontaktperson:
Kristina Bernd
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.
Steinerstraße 15, Haus B
D-81369 München
Telefon +49 (0) 89-45 80 80 81
bernd@jugendliteratur.org
www.jugendliteratur.org www.facebook.com/ArbeitskreisJugend literatur

”Kein Kinderspiel!” finansieras av TOLEDO – Translators in the Exchange of Cultures, ett program från den tyska översättarfonden, i samarbete med Literary Colloquium Berlin.
www.toledo-programm.de
www.uebersetzerfonds.de
www.lcb.de


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *