Gulliverpriset 2024 tilldelas Erik Titusson

Erik Titusson tilldelas 2024 års Gulliverpris. (Foto: lillapiratforlaget.se)

Pressmeddelande från IBBY Sverige

GULLIVERPRISET år 2024 tilldelas Erik Titusson

Med följande motivering:

Erik Titusson tilldelas 2024 års Gulliverpris för sitt engagemang att höja statusen för barnlitteraturen i det offentliga samtalet och för sitt nytänkande som förläggare där han medverkat till att rikta uppmärksamheten på bilderboken.

Han utforskar gärna hur en bilderbok konstnärligt och lekfullt kan gestaltas och är nyfiken att på olika sätt förmedla berättelser, experimentera kring bokens uttryck och hitta nya vägar att ge läs- och bildupplevelser för de yngsta barnen.

Erik Titusson är ett nav i många olika forum kring barnboken och med stort engagemang sätter han alltid berättelsen och det konstnärliga uttrycket i fokus. Han delar inspirerande med sig av sin kunskap och glädje kring barnboken genom författarsamtal och föredrag men även i jurysammanhang och genom utgivning av facklitteratur om bilderboken.

Erik Titusson har alltid strålkastarljuset på boken, författarna och bilderbokskonstnärerna och Gulliverjuryn vill uppmärksamma det viktiga arbete för bilderbokens ställning som han under så många år bedrivit.

Prisutdelning sker den 14 mars 2024 vid den publika delen av IBBY Sveriges årsmöte i Svenska Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 B i Stockholm. Anmäl ditt deltagande senast den 11 mars via mejl till info@ibby.se.

Gulliverpriset instiftades 1969 av BUR, Barn och ungdomsboksrådet, numera IBBY Sverige, och utdelas varje år till den som genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken. Pristagaren utses av Gulliverkommittén som består av representanter för Svenska barnboksinstitutet, Svenska förläggareföreningen, Svenska tecknare, Sveriges författarförbund, Sveriges Radio/Television/Utbildningsradion och IBBY Sverige. Priset består av ett diplom samt 10 000 kr.


Publicerat

i

av

Etiketter: