2024 års ALMA-pris går till Indigenous Literacy Foundation

Bologna Children’s Book Fair den 9 april tillkännagavs 2024 års ALMA-pristagare. Ibby Sverige gratulerar Indigenous Literacy Foundation, en värdig vinnare av Astrid Lindgren Memorial Award!

Juryns motivering

”Med nyfikenhet och respekt arbetar Indigenous Literacy Foundation med läsning och berättande bland barn i de australiensiska urfolken. I tät samverkan med lokala samhällen lyfter de värdet av de egna språken och berättelserna. Genom att sprida böcker och stimulera läsande, berättande och skapande, bygger Indigenous Literacy Foundation läslust, stolthet, självförtroende och en känsla av tillhörighet. Alla barn har rätt till sitt språk och sin historia.”

Indigenous Literacy Foundation lyfter värdet av de egna språken och berättelserna. Indigenous Literacy Foundation (ILF) erbjuder barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur för att öka läsandet och läsförmågan. Organisationen är verksam i 427 olika urfolksamhällen runt om på kontinenten. I sitt läsfrämjande arbete betonar ILF betydelsen av att urfolkens barn kan se sig själva, sin kultur och sitt språk återspeglas i böcker de läser. ILF’s webblats hittar du HÄR.

Astrid Lindgren Memorial Award instiftades 2002 av Sveriges regering för att värna barns rätt till bra berättelser. Varje år belönas en person eller organisation som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Priset administreras av Kulturrådet.

Läs mer om ALMA-priset och juryns val 2024 HÄR.


Publicerat

i

av

Etiketter: