Alla inlägg av Ibby Sverige

Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola nedläggningshotat

De senaste veckorna har många protesterat mot att en större del av höstens kurser vid Litterära översättarseminariet på Södertörns högskola ställs in. Sveriges Författarförbund har skrivit ett upprop:

Seminariet är unikt och har under de nästan fjorton år som det har funnits utbildat över 200 översättare som har berikat utgivningen av böcker från andra språkområden än det anglosaxiska. Nu måste den arabiska gruppen sluta. Planer på att inrätta kurser i att översätta från ungerska och kinesiska måste skrinläggas.

Detta kulturella kapital får inte slås sönder av kortsiktiga ekonomiska överväganden. Här står andra, större värden på spel än enbart ekonomiska.

ATT GÖRA ANDRA LÄNDERS LITTERATUR OCH KULTUR TILLGÄNGLIG ÄR YTTERST EN FRÅGA OM DEMOKRATI!

Hela upproret kan läsas på Sveriges Författarförbunds hemsida.

IBBY Sverige beklagar djupt att detta med största säkerhet kommer att innebära ännu färre översatta barn- och ungdomsböcker från länder utanför det anglosaxiska språkområdet.

Av de 1747 barn- och ungdomsböcker som gavs ut i Sverige under år 2011 var 810 översatta. 443 (64%) av dessa var översatta från engelska, 7% från danska, 7% från franska, 6% från tyska och 3 % från norska.  Återstående 13% är översättningar från ”Övriga språk” såsom spanska, nederländska och japanska (Källa: SBIs Bokprovning).

 

 

 

 

Tio pinnar i luften – lekar, sånger och verser på finska och svenska

Gästinlägg från en av IBBY Sveriges mest aktiva medlemmar – Eva Fred, konsulent Litteratur för barn och ungaKultur i Väst.

Kommer ni ihåg Skolverkets fina bok Tio pinnar i luften med sånger, sagor rim och ramsor på våra nationella minoritetsspråk? Den har presenterats i tidigare IBBY-sammanhang och i Nordisk blad 2010 kan man läsa en intervju med redaktören Gunilla Lundgren.

På Kultur i Väst arbetade vi under våren 2011 med ett finsk-svenskt språkprojekt tillsammans med Sverigefinska skolan i Göteborg. Resultatet har blivit en film, ”Tio pinnar i luften- lekar, sånger, och verser på finska och svenska”. Bakgrunden till projektet är att det i Västra Götalandsregionen finns kommuner som är anslutna till det finska förvaltningsområdet som särskilt skall stödja det finska språket. I och med detta landade statliga pengar i regionen och slutligen hos oss på Kultur i Väst som fick uppdrag att göra något i främjande syfte. Efter diskussioner med finska företrädare och föreningar beslutades att medlen skulle gå till en satsning på de yngre barnen.

Vi gillar antologin ”Tio pinnar …” och fick idén att göra något utifrån boken. Vi undersökte möjligheterna att göra en film utifrån det finska kapitlet och fick bara positiva signaler och satte igång.

Vi kontaktade klass 3-4 och deras lärare Marita Wallius på Sverigefinska skolan i Göteborg och de var mycket positiva att delta i projektet. Det visade sig att de faktiskt redan hade arbetat med boken och varit med om dess lansering på Bok och Bibliotek 2010!

Produktionsbolaget MainlandMedia kontaktades och fick ansvar för hela filmbiten med allt vad det innebär: manus, regi, filmning, klippning osv. Genom musikkollegor på Kultur i Väst fick vi kontakt med en finsk musiker, Hannu Kella, som gjorde ett piggt musikarrangemang med tydlig finsk touch.

Resultatet har blivit en DVD med fyra korta filmer där barnen från skolan får agera, sjunga och leka. Vi har distribuerat filmen brett till förskolor, skolor, barnavårdscentraler och bibliotek i regionen och hoppas förstås att den skall visas i väntrum, på samlingen i förskola o skola och på biblioteket!

Många tvåspråkiga barn möter aldrig sitt modersmål ute i samhället. Att höra det talas i en offentlig miljö tror vi kan stärka känslan för minoritetsspråket och vi hoppas att denna film skall bidra med det. Filmen är gratis och kan an vändas fritt och finns förstås på Youtube och på Barnensbibliotek.se kan du se filmerna, läsa om projektet och se bilder från inspelningen. (Klicka på fliken ”Spela” så kommer du till projektet).
Vi vill gärna att filmen når ut utanför vår region – länka gärna till filmerna och presentera dem i lämpliga sammanhang. Vi har också tagit fram en affisch – vill du ha film och affisch? Hör av dig så skickar vi!

Eva Fred

Konsulent litteratur barn och unga på Kultur i Väst

eva.fred@kulturivast.se

PS. I november 2011 beslutade Sveriges regering att stödja projektet Finska nu. Man har beslutat att bevilja 1 miljon kronor per år under tre år till projektet. Syftet med projektets syfte är såklart att stärka användningen och skapa ett ökat intresse för det finska språket i Sverige.  Finska nu består av tre delprojekt, vars huvudprojekt riktar sig till förskolebarn. Så här kan ju filmen användas – bra tajming tycker vi!

 

:

Liten rapport från Världsbokdagen i Göteborg

Världsbokdagen firades storstilat i Göteborg, programmet i sin helhet återfinns här. Bokbloggaren Ingerun lyssnade när IBBY Sveriges ordförande Ulla Forsén berättade om IBBYs verksamhet:

”IBBYs grundtanke är att barn behöver böcker som speglar deras egna liv, och böcker som ger utsikt till andra liv och länder. Det grundade 1953 av den tyskfödda judinnan Jella Leppman. Strax efter kriget grundade hon ett bibliotek i München med barnböcker från hela världen. Hennes önskan var att utbilda de tyska ungdomarna och ge dem kunskap och förståelse för andra länder, för att på så vis minska framtida risk för krig. Efter ett tag kom hon på att det var synd att bara barn som bodde i München kunde få detta, och grundade IBBY.”

Läs mer på bloggen Boktjuven!

Världens barnlitteratur i Göteborg på Världsbokdagen

Välkommen till hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning. Vi bjuder på en inspirerande dag där fokus ligger på barnlitteratur från världens alla hörn.

Möt författaren Gunilla Lundgren som berättar om arbetet med Nobelpriset i Rinkeby, översättaren Ulla Forsén tillika IBBY Sveriges ordförande om sitt mångåriga arbete med bl.a. afrikansk barnlitteratur. Träffa Bokspindeln – den lilla bokhandeln med det stora hjärtat och tillika årets Gulliverpristagare. Och lyssna på Björn och Berit från Tuve bibliotek berätta om sitt intressanta arbete med sexårsboken.

Det blir också exposé av bilderböcker från Hjulet, du kommer att få se utställningen Monster och magiska figurer där fem av Afrikas mest kända illustratörer och barnboksförfattare presenteras i ord och bild. Och det blir bokbakelse till kaffet, rosor och böcker till alla …

Välkomna! Arr. Kultur i Väst, IBBY Sverige, Stadsbiblioteket i Göteborg, Skolbibliotekscentralen i Göteborg

När: 23 april 9.30-ca 15.00
Var: Rosenlundskajen, Rosenlundsgatan 4 Kultur i Väst, Göteborg

Ladda ner hela programmet här: Världens barnlitteratur på världsbokdagen

ALMA 2012 till Guus Kuijer!

2012 års ALMA tilldelas Guus Kuijer, Nederländerna. IBBY Sverige gratulerar varmast!

Juryns motivering:

Med fördomsfri blick och intellektuell skärpa gestaltar Guus Kuijer både det moderna samhällets problematik och de stora livsfrågorna. I hans böcker är respekten för barnet lika självklar som avståndstagandet från intolerans och förtryck. Kuijer förenar djupt allvar och knivskarp realism med värme, underfundig humor och visionära fantasier. Hans enkla, klara och exakta stil inrymmer såväl filosofiskt djupsinne som fjäderlätt poesi.

___________

Guus Kuijer har redan tidigare uppmärksammats i Sverige, Med mig är allt okej tilldelades en av Peter Pans Silverstjärnor år 2006.

IBBY Sveriges Peter Pan-pris 2012 går till Ho Baek Lee för bilderboken Ensam hemma!

Pressrelease Peter Pan 2012

IBBY:s Peter Pan-pris går i år till den sydkoreanske författaren och illustratören Ho Baek Lee för bilderboken Ensam hemma, övers. Linda Pelenius. Berghs förlag.


Peter Pan-priset är det enda svenska barnbokspris som uppmärksammar översatta barn- och ungdomsböcker och för att komma i fråga för priset bör boken uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

*visa ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap

*komma från en kultur, ett land eller språk som är mindre vanligt förekommande i Sverige

*ha ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder och kulturer

Bilderboken Ensam hemma uppfyller samtliga kriterier. Visserligen är huvudpersonen ett förmänskligat djur, en liten kanin, men boken ger på ett stillsamt och underfundigt sätt en tydlig bild av en kultur, mycket annorlunda vår egen: (”Vad kan en liten kanin göra med ett par ätpinnar”?)

Samtidigt blir den lilla kaninens funderingar och resonemang, hans – eller hennes – en spegling av den nyfikenhet, företagsamhet, upptäckariver, livsglädje som alla – små som stora – skulle kunna utveckla om de fick vara sig själva utan övervakande ögon.

Silverstjärnorna går i år till

Ruta Sepetys för Strimmor av hopp. Övers. Linda Erkelius. B Wahlströms förlag

och Choi Sukhee för Jordbarn, himmelsbarn. Övers. Ahryun Gustafsson. Bokförlaget Trasten.

 

IBBY Children in Crisis Fund i Japan

Det har precis gått ett år sedan den fruktansvärda jordbävningen i Japan. Stora naturkatastrofer är oförutsägbara och möjligheten att förbereda sig är små. I Japan hör mindre jordskalv till vardagen och barn lär sig tidigt hur man på bästa sätt skyddar sig. När en tragedi som den i Japan 11 mars 2011 inträffar drabbas alla, på ett eller annat sätt.

IBBY driver ett program för att stödja barn i kris ”IBBY Children in Crisis Fund” som har målsättningen:

The purpose of this programme is to provide support for children whose lives have been disrupted through war, civil disorder or natural disaster. The two main activities that will be supported by the Fund are the therapeutic use of books and storytelling in the form of bibliotherapy, and the creation or replacement of collections of selected books that are appropriate to the situation. We hope the programme will not only provide immediate support and help, but that it will also make a long term impact in the communities, thus supporting IBBY’s goal of giving every child the Right to Become a Reader.

I Japan har flera projekt startats för att stödja och hjälpa. Under IFLA konferensen i Puerto Rico i augusti 2011 presenterade en av medlemmarna i IFLAs sektion Libraries for Children and Young Adults, Naoko Kobayashi, två av de projekt som då nyligen startats.

Här får alla möjlighet att ta del av hennes presentation.

Japan – Efforts for recovery from the Great East Japan Earthquake

International Library of Children’s Literature

Branch of the National Diet Library

First of all, I thank all of you for caring about us and praying for us after the great earthquake
on March 11. I would like to talk briefing about the present situation.

It was a serious disaster. By the end of July, 15 thousand people were confirmed dead, nearly 5 thousand are missing, and more than 80 thousand people were evacuated from where they lived before the disaster. Much effort was made during these days, and now many of the public libraries have reopened in the affected 3 prefectures. Some of them are not fully open. For example, Fukushima prefectural library finally reopened on July 15th, but only the children’s corner and entrance hall. They wanted to reopen the children’s corner before the summer vacation, and they carried it out in time. However, several libraries which were severely struck by the tsunami have not recovered yet, and libraries near the Fukushima nuclear power plant have been closed.

In the short report on the earthquake in our section newsletter (I delivered the copy, this side), I referred to two projects to collect and deliver children’s books which started JUST AFTER the disaster. Huge amounts of children’s books were collected and the projects were successful as the initial phase of the relief effort. But, it was difficult to match the books given out of personal goodwill with the needs of people in the disaster area. It was also a fact that some books remain piled up because their destinations were undecided.

Now, let me introduce two other projects started later.

JBBY, the Japanese branch of IBBY, launched a “Books for Tomorrow” Project for Children, with a reading promotion organization, an authors’ group, and a publishers’ group in May to support children through books. They prepared books and bookmobiles in the first two months and now are bringing books to children by the bookmobiles both for loan and as gifts. For fundraising, they asked illustrators and authors of children’s books to donate their
original pictures or messages, and have held special exhibitions of the pieces around the country including the disaster areas. And now, the pictures and messages are put up for charity auction. It is a wonderful contribution by artists both domestic and foreign.

From May, the Japan School Library Association started a survey of school libraries in the worst affected 3 prefectures, Fukushima, Miyagi, and Iwate. In the questionnaire, they asked about damage to school libraries, loss of books, and needs for book donation, etc. According to the interim report, 40% of schools which answered the questionnaire hoped to accept book donation. Some school libraries are being used as evacuation centers,
so students cannot use their own books for some time. Some schools which suffered no damage had to receive a lot of evacuee students, so a shortage of books has been a big problem.

The JSLA intends to deliver books only to the schools that really need books and just on time when they want to accept books. They will deliver an estimated 40 thousand books in 2 or 3 years in cooperation with young entrepreneurs groups in those areas.

Efforts for recovery are continuing. The Japan Library Association is requesting financial support. Contribution for JLA Earthquake Disaster Recovery Fund may be made by wire transfer.

We will appreciate it if you could keep on watching the situation in Japan. Thank you for your kind attention.

Presented at the Standing Committee meeting of the Section on Libraries for Children and Young Adults on 13th August, 2011

Ingrid Källström

Gulliver-priset 2012

Gulliver-priset 2012 tilldelas Helena Eriksson Berhan och Nina Suatan, grundare av Bokspindeln.

Juryns motivering: Helena Eriksson Berhan och Nina Suatan, har alltsedan de startade Bokspindeln november 2003 arbetat för att skapa en bokhandel, där litteratur och media varken har språkliga eller geografiska gränser. Med en aldrig sinande entusiasm och en imponerande arbetskapacitet har de utvecklat bokhandeln till en självklar mötesplats och resurs för alla som är intresserade av barnlitteratur från olika delar av världen. Deras stora kunnighet och utåtriktade arbetssätt har gjort Bokspindeln till en viktig stöttepelare för alla de organisationer och enskilda, som tror att barnlitteraturen ”kan bygga broar mellan människor och länder”.

Läs mer

 

”Monster och magiska figurer” – bilderböcker från Afrika

Du som bor i Stockholmstrakten – eller snart har vägarna dit – rekommenderas ett stopp vid Slussen, där utställningen ”Monster och magiska figurer” pågår t o m 22 februari i affären Just Africa.

Här presenteras fem afrikanska barnboksförfattare och -illustratörer – John Kilaka, Christian Epanya, Dominique Mwankumi, Piet Grobler och Veronique Tadjo. Böcker finns att köpa på utställningen, både av dessa författare och av andra som också översatts till svenska.

Det blir även några program i anslutning till utställningen. Lördag 18 februari ordnas sagostunder med den mocambikanske musikern Celso Paco. Sven Hallonsten och Mats Kempe samtalar om afrikanska barnböcker för lärare och andra den 21 februari.

Utställningen är arrangerad i samarbete mellan nätverket Den hemliga trädgården, där IBBY ingår, föreningen Afrikultur och Just Africa.

Läs mer om utställningen och programmen på Just Africas webbplats och Den hemliga trädgårdens blogg!

Pia Cronholm

Litterär koriander

Peter Pan-priset hör till något av det roligaste med att sitta i IBBY/Sveriges styrelse. Att först med ljus och lykta luska reda på alla spännande översatta titlar från året och sedan läsa, läsa, läsa.

Annars måste jag erkänna att mitt privata bokval sedan barndomen haft en anstrykning av trygghetsberoende. Jag har oftast fallit för sådant som liknar det jag tidigare tagit till mitt hjärta och som jag känner igen. Men det är väl inte heller särskilt unikt. Man brukar ju tala generellt om människan som en trygghetsvarelse – vi upplever att det annorlunda är oroande, ja ibland till och med hotande och skrämmande. Fast samtidigt så tycker jag inte att den bilden är riktigt rättvis. När allt är precis som vi är vana och, framför allt, när det får pågå lite för länge blir vi uttråkade. Och om något eller någon då kittlar vår nyfikenhet blir vi uppiggade och antar gärna en lagom utmaning. Och vi känner att vi växer!

Jag minns när jag första gången smakade på färsk koriander, efter att ha sett den Nakna Kocken höja kryddan till skyarna på tv. Jag blev så besviken -Det smakade schampo! Men nästa gång jag smakade tyckte jag det var riktigt gott. Och innan jag visste ordet av kom jag på mig med att längta efter den.
På samma sätt tror jag det kan vara med annorlunda bildspråk och berättarsätt. Och med åren har jag blivit bättre på att plocka fram min nyfikenhet också för böcker. När jag först reagerar lite avvisande på en annorlunda bilderbok eller en kapitelbok med ovanligt berättarsätt hör jag en röst inom mig som säger – ”Spännande, det här var intressant och nytt för mig ”. Och jag har lärt mig att ge böckerna en andra chans, och en tredje – precis som med koriandern.

Här i Göteborg, där jag arbetar som barnbibliotekskonsulent, är 2012 utsett som Barnkulturår. Och vi har verkligen en barnkultur med långa anor att vara stolta över – gedigen verksamhet och ett utbyggt nätverk med kulturombud, samordnare och konsulenter. Men givetvis finns också det som kunde vara bra mycket bättre. Det är om det som vårt år kommer handla.

Med anledning av Barnkulturåret kommer vi (Barnbiblioteken i Göteborg, Skolbibliotekscentralen och Kultur i Väst), på Världboksdagen den 23 april, att anordna en särskild dag kring översatt barnlitteratur som många kanske inte ens vågar ”smaka på” – barnbokens koriander. Givetvis kommer IBBY vara med på ett hörn. Men det vore också roligt att kunna lyfta fram en förskola eller skolklass där man medvetet arbetat med att väcka nyfikenhet och utmaning kring den här modiga bokutgivningen. Känner ni till någon? Vi tar gärna emot tips!
Och varför inte ta en tur till Göteborg? Välkomna!
Gertrud Widerberg, sekreterare
gertrud@bostream.nu

Ibby i Asien

Nyårshälsningar från IBBY-medlemmar i  tre asiatiska länder – Iran, Japan och Pakistan – för tankarna till det ambitiösa och imponerande arbete, som utförs av IBBYs sektioner i olika delar av världen.  Förutom det fortlöpande arbetet för barns rätt till berättelser och läsupplevelser, görs speciella insatser för barn som drabbats av krig eller naturkatastrofer.
IBBY – och andra NGOs, bör tilläggas – driver i många länder mycket av det som vi är vana vid att stat och kommun sköter och bekostar,  som bibliotek, läsfrämjande verksamhet i olika former, forskning kring barnlitteratur, utbildning av bibliotekarier osv. Det här såg jag exempel på i Teheran i höstas, när jag tillsammans med Ingrid Källström var där för att se hur IBBYs iranska sektion, CBC (Children’s Book Council), arbetar.  En rapport från vårt omtumlande och givande besök i Iran finns i senaste IBBY-bladet (2011:4).

Japan och Pakistan är båda länder, som relativt nyligen drabbats av förödande naturkatastrofer. Rapporter från dessa och andra länder i Asien är intressant läsning i Asian Newsletter på IBBYs internationella webbplats.
I Japan finns sedan länge en stark IBBY-sektion, JBBY, som på olika sätt engagerat sig i att hjälpa barn  från områdena  som drabbades av tsunamin i mars 2011. Med insamling av böcker, bidrag till uppförande av nya barnbibliotek, sagostunder, bokbussar, depåbibliotek osv gör JBBY allt för att ge barn tillgång till böcker och läsupplevelser – dels för att ge barnen hjälp att bearbeta det de upplevt (biblioterapi), dels för att erbjuda dem en stunds avkoppling från verkligheten omkring dem. På sikt väntas detta arbete bidra till återuppbyggnad av stadigvarande verksamhet med barnböcker.

Alif Laila Book Bus Society, IBBYs sektion I Pakistan, arbetar på liknande sätt för att hjälpa barn efter översvämningskatastrofen 2010. I detta  utnyttjas erfarenheterna  från bokterapi efter jordbävningen 2005. En internationell konferens om just Book Therapy  kommer att hållas i New Delhi i februari , anordnad av IBBYs indiska sektion, AWIC.
Läs gärna mer om hur IBBY genom Children in Crisis Fund hjälper drabbade barn, bl a i Haiti, på IBBYs internationella  webbplats.
Pia Cronholm

Lästips

”Because it is only the story that continue beyond the war and the warrior” (Chinua Achebe) är Deborah Ahenkorahs favoritcitat. Jag visste skam till sägandes ingenting om denna kvinna tidigare, men efter att ha läst en mycket intressant artikel om henne och organisationen ”The Golden Baobab Prize” i nr 4 2011 av Karavan – den synnerligen läsvärda tidskrift om litteratur från Afrika, Asien, Latinamerika, som jag varmt vill rekommendera till alla – så blev jag betydligt klokare. Sen gick jag vidare och sökte på Internet, på såväl Deborah Ahenkorah (jag fick 2000 träffar när jag sökte specifikt på hennes namn!) som på organisationen och blev alltmer förtjust och imponerad.

Photo: Courtesy of Deborah AhenkorahFoto: Courtesy of Deborah Ahenkorah

När Deborah Ahenkorah växte upp i Accra var hon en flitig besökare på biblioteket. Hon for som nittonåring till USA för att studera och startade där en insamling av barnböcker för att skicka till Ghana. När hon var i färd med att skicka iväg alla 8 000 böcker hon samlat in, insåg hon plötsligt att alla böckerna speglade en kultur som många gånger var väldigt främmande för barnen i Ghana. Hon blev också medveten om att hon själv under sin uppväxt bara läst västerländsk litteratur. Denna driftiga och handelskraftiga unga kvinna beslöt då omedelbart att göra vad hon kunde för att bidra till att stärka utgivningen av litteratur för barn och unga, skriven av afrikanska författare.
The Golden Baobab Prize”, som Deborah var med om att starta för tre år sen, är ett årligt afrikanskt litteraturpris för opublicerade manus till barn- och ungdomsböcker.

Målet är att förändra litteraturutbudet i Afrika så att alla barn och unga ska få tillgång till intressanta böcker som stärker deras identitet. Den som vill veta mer om hur organisationen arbetar och vad den uppnått har stor glädje av att läsa Karin Elfvins ovan nämnda artikel.
Birgitta Alm

Ett nytt år

Ett nytt år med nya ambitioner och nya utmaningar ligger framför oss. Men årsskiften brukar också vara tid för tillbakablick och reflektion. Just nu går mina tankar till Piet Groblers alla färgrika fåglar, för mig symboler för lättheten, för fantasin och friheten. Inget bagage som tynger. Men fågeln får i vår föreställningsvärld också stå som symbol för så mycket annat: Duvan för freden, ugglan för klokskapen, örnen för styrka och makt … men kanske framförallt för överblicken. Odens korpar som kunskapade,
magikern Ged i Ursula Le Guins övärld som kunde ikläda sig den pilsnabba sparvhökens skepnad, schamanerna som klär sig i fågelskrud och i trancen inte längre är bundna till jorden. Denna längtan efter överskridande, efter friheten gestaltas gång efter gång i barnlitteraturen. Du kan flyga, du måste våga pröva dina vingars kraft, är budskapet.

Inte förrän nu slår det mig att IBBY Sverige för några år sedan hade en liten fågel i sin logga. Kanske fanns det när den skapades en tanke om överblick. Överblick över all världens barnlitteratur, över all världens läsfrämjande insatser, över all världens
författare, illustratörer och förläggare som arbetar för att barnen ska få berättelser trots att motvinden ibland är stark och resurserna knappa. Men så högt och så långt förmådde knappast den lilla fågeln flyga. En liten bit på väg har den i alla fall kommit och den fortsätter att flyga ut, nu i den mer kraftfulla gestalt Piet Grobler skapat i loggan för Peter Pan-priset, som ju är ett pris till en bok utanför vår egen kulturkrets.

Det är glädjande att det i direktiven för den nu pågående litteraturutredningen ingår frågor som IBBY engagerar sig i: Litteraturens ställning i skolan, läsfrämjande insatser och främst – internationellt utbyte inom litteraturområdet. Vi vet att litteratur,
berättelser, sånger och dikter kan bygga broar mellan människor, att det skapas viktig barnlitteratur här hemma men också ute i andra delar av världen. Inför 2012 önskar jag att vi i IBBY Sverige hittar gynnsamma vindar för att kunna flyga ut i både i vår nära
värld och i den som ligger mer fjärran, kunskapa och föra vidare till alla som tror på den obändiga kraft som kan finnas i barnlitteraturen.

GOTT NYTT ÅR!
Ulla Forsén

Nominerade till ”Outstanding Books” 2013

Vartannat år nomineras bra böcker/media för unga med funktionshinder i olika kategorier till Outstanding Books for Young People with Disabilities.

IBBY Sverige skickade nedanstående böcker till dokumentationscentret år 2012, efter kontakt med det nationella nätverket för Äppelhyllor genom Eva Fred för att få hjälp att nominera ”det bästa” i respektive kategori. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek, Jenny Nilsson, TPB samt Eva Fred åtog sig uppdraget och valde nedanstående titlar, vilka styrelsen nominerade.

  • ”Små och stora djur” av Peter Roslund (Landskrona Vision 2009)
  • ”Pelles planetfärd” av Jan Lööf (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011)
  • ”Maja på badhuset” av Camilla Larsson (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011)
  • ”God natt Alfons Åberg” av Gunilla Bergström (TPB 2010)
  • ”Pinos bondgård” av Kenneth Andersson/Agneta Norelid/Agneta Pils (Pinolek 2010)
  • ”Vad har du bakom ryggen” av Lena Sjöberg (Raben & Sjögren 2012)
  • ”Skills” av Annika Rehn/Göran Billeson (Hatten förlag 2012)
  • ”Modigt med Vilma och Loppan” av Anneli Khayatii (Olika förlag 2011)