Vagn Plenges tal från bokmässan

SilverstjärnaLT (2)

I samband med att Förlaget hjulet fick ta emot två Silverstjärnor på bokmässan i Göteborg för böckerna Wow vilket party av Ana Maria Machado (illustrationer Hélène Moreau, översättning  Helena Vermcrantz)  och Malala – orden är hennes vapen av Karen Leggett Abouraya (illustrationer L.C. Wheatley, översättning Ulla Forsén) gav förläggaren Vagn Plenge ett uppskattat tal.  Här kommer det för er som inte var där och kunde lyssna:

Först ett stort tack för de två silverstjärnor! Det är oerhörd uppmuntrende att få ett sådant erkännande. Också författarna och illustratörerna är mycket glade för deras stjärnor, kan jag hälsa och säga.

Jag vill inte tala om böckerna i sig själv. Jag tänker ni känner till dem – eller ni kan se dem här.Jag vill hellre säga något om de vittnesbörd och den inspiration de kan ge – och knytte det samman med IBBY’s arbete som jag har varit engagerat i sedan 1984, då jag för första gången deltog i en IBBY-kongress eftersom temat var utgivning av barnböcker i tredje världen, som det hette – eller de varma länderna som jag föredrar att kalla länderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien, även om de inte alla alltid är så varma.

Men varför ge ut böcker med berättelser från de varma länderna?

Jo, för att det är historier som är fulla av situationer, händelser, upplevelser, erfarenheter och bilder som är annerlunda än dem vi känner från oss själva och våra grannländer. De är böcker med en mängd spännande, fascinerande omgivningar, miljöer och kulturer – och först och främst, med enskilda människor av kött och blod, i stället för dem vi ser på TV och foton i tidningerna: de namnlösa offer för snedfördelningen i världen. Även en bilderbok eller en saga kan ge våra barn positiva motbilder till den dominerande bild av hopplöshet och mindervärdighet.

De flesta berättelser är ju om enskilda människor, flickor och pojkar, kvinnor och män – människor med värdighet och styrka og med ambitioner och kulturella värden som sætter dem i stand til inte bara att leva och överleva under förhållanden som förmodligen få av oss skulle tycka omeller kunna stå ut med, men också att kämpa för ett bättre liv!Och, inte att förglömma, också de festar och skrattar och roar sig.Vi kan faktiskt hämta många underhållande berättelser från de varma, fattiga länder, med sina kulturellt rika människor.

Och sagorna … De speglar att alla människor har samma grundläggande värden och ambitioner oavset deras kulturella kläder och oavset vad de kallar sin Gud!

Ännu ett förhållande som har blivit mycket viktigt nu när vi har så många barn från andra kulturer och med olika hudfärger och olika namn: Synlighet!Att dessa barn kan känna igen sig i de böcker de hittar i bibliotek och boklådor och i berättelser de hör och läser, hemma eller i en undervisningssammanhang …

Wow vilket kalasEtt av IBBY’s ändamål är att fremme international förståelse genom barnböcker. Detta var precis Ana Maria Machados önskan med berättelsen om det fantastiska kalaset: Här mötas spontant barn – och deras föräldra – från olika nationaliteter och kulturer; de bringer med sig prov på deras mat – kokoskakor, mangofrukter, pizza, glass, sushi, afrikansk gryta, vårrullar och mycket mer – de dansar samba och lyssnar samman på rapp och reggae… Boken är utgiven i olika länder med olika illustrationer. För Ana Maria är det viktigt att man inte bara reproducerar den brasilianske utgåvan, men anpasser berättelsen til det land där boken utgives så historien inte blir en kuriositet, men kännes så vedkommende som möjlig av de barn som ska se och höra den. Själv tror jag dog inte att dét alltid är nödvändigt.

Ett annat av IBBY’s mål är att skydda och upprätthålla barnens rättigheter enligt FN’s barnkonvention. Utgivningen av boken om Malala – hvis enda vapen är orden – kan säges at vara i tråd med detta mål: Den modiga pakistanska flickan som talibanerna ville mörda fördi hon krävde att också flickor ska få gå i skolan – och som fortsatta kräva det trots deras motstånd och hot.

Som säkert flera av er vet, men kanske inte alla, grundades IBBY i 1953 som ett av många initiativ under åren efter andra världskriget för förhoppningsvis att kunna bidra till att förhindra ett nytt världskrig – och krig i allmänhet. Sagt ultrakort är IBBY ett internationellt nätverk av människor som önskar att föra barn och böcker tillsammans.IBBY har åtagit sig Barnkonventionen, som omfattar rätten till utbildning och direkt tillgång till böcker och information, och uppmanar därför alla länder att främja produktion och spridning av barnböcker.Även biblioterapi är numera ett viktigt fokus.IBBY består av nästan 80 nationella ”sektioner” över hela världen, men framför allt i de rika(re) länder med välutvecklat barnlitteratur.Det låter som IBBY är en enormorganisation, men i själva verket finns endast två anställda på kontoret i Basel.

På en frågra om hur han ser på IBBY’s roll idag, svarade den förre presidenten Ahmed Redza: ”Världen är turbulent i dag och blir allt svårare särskilt för barn och kvinnor. I konfliktdrabbade områden är det först och främst de som berörs. Medan vi har områden med långvariga konflikter, såsom Palestina, är det uppstået andra konflikter med katastrofala följder för barn, såsom i Syrien och Burma. Det finns mycket att göra. IBBY’s uppdrag och mål är mycket klare och ännu mer relevante i dag. Att utnyttja böcker och litteratur för att hjälpa barn (biblioterapi) har visat sig vara mycket effektivt. IBBY är mer fokuserad på detta än någon annan organisation kan vara, så det är en mycket viktig del av IBBY’s roll. Även där det är fred, har IBBY en aktiv roll i att utveckla och främja böcker och litteratur för barn.”

I IBBY’s nationale sektioner finns många eldsjäle som har gjort eller gör ett fantastiskt arbete för barn som är drabbat av en naturkatastrofe, krig eller liknande. De stödes av IBBY’s fond ”Children in Crisis” och genom direkte donationer. Det tok för allvor fart efter tsunamin i Sydöstasien, och sedan är behovet bara vuxit. Jag kan nämna översvämningarna i Pakistan och jordbävningen i Haiti, atomkatastrofen i Japan, konflikten i Palestina, kriget i Syrien och miljonerne av flyktninge. Medlemmar av IBBY gör en jättestor innsats överallt med vilka medlar de har – oftest för få.

Ett exempel kan vara Pakistan, där ju Malala kommer från. Jag vill läsa något av texten på IBBY’s hemsida om denna sektions arbete; det blir på engelsk:

IBBY Pakistan is affiliated to the Alif Laila Book Bus Society, a registered non-profit, non-governmental organization that has been working to promote literacy and quality education in Pakistan since 1978. (…) Apart from [these tangible centres >] libraries, Alif Laila has touched the imagination of countless children and adults through its advocacy campaigns that have involved posters, street theatre, mime and puppet, muppet shows and marches – to promote reading and books throughout the country. (…)

The devastating floods in 2010 left most of Pakistan inundated and thousands of homes and schools destroyed. The appeal launched at the IBBY Congress in Spain 2010 was generously acknowledged by friends from IBBY  worldwide and IBBY Pakistan was able to set up Books Build Bridges libraries in a total of 110 schools from the funds generated. Two other organizations supported this venture which meant 85 more libraries going out to children in flood affected areas of Pakistan. (…)

As a tribute to the courage of Malala Yousufzai and her two friends, Shazia and Kainat, IBBY Pakistan is setting up a library in their school in Swat.malala-ord-ar-hennes-vapen

Du kan läsa mera Alif Laila och de många många andra aktiviteter i olika länder på IBBY’s hemsida: www.ibby.org.

Vi kan inte alla ha ett sådant engagement og en sådan styrke eller handlekraft som dessa eldsjäla, eller vi använder faktiskt vårt engagement på något som också känns viktigt, och som VI – du och jag – är bra på. Men vi kan alle båda utnjutta IBBY’s nätverk af mennesker som är engagerede i att föra barn och böcker tillsammans och/eller är intresserade av barnlitteratur – och själv lägga till något av vårt engagemang och kunskap. Vi kan läsa och bidra till IBBY’s tidskrift Bookbird och følge med på hemsidan, liksom på de olika sektioners och regioners webb- och Facebooksidor.Vi kan söka kontakt med kollegor när vi är ute och reser, eller besöka en av de många projekter.Vi kan delta i IBBY’s regionala konferenser, liksom i kongresserne – som jag har gjort sedan 1984, och som jag starkt kan rekommendera, gärna förenat med sightseing; förre året var kongressen i Mexiko, och nästa år blir den i New Zealand.Jag har alltid upplevt en varm och livlig atmosfär, och jag har knutit band som inte bara jag själv har haft glädje av senare.Du kan också vara aktiv i din egen förening – eller stötta bara genom ditt medlemskap.Naturligtvis är det upp till dig, vilken nytta du får ut av att vara med!

Jag vill slutta med att citera en av Malalas uppmaninger i sitt tal till 500 ungdomsledare från hela världen, församlat i FN i New York. Det var på dagen efter hennes 16-årsdag, endast nio månader efter att en taliban sköt henne i huvudet. ”Låt oss ta upp våra böcker och pennor”, sa hon. ”Ett barn, en lärare, en penna och en bok kan förändra världen.”

Vagn Plenge

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *