IBBY Sveriges val till IBBY Honour List 2024 

Vi har glädjen att meddela att de utvalda till IBBY Honour List från IBBY Sverige, 2024, är: 

Författare: Johan Rundberg för Dödsängeln
 
Illustratör: Lotta Geffenblad för Tant Sol 

Översättare: Olov Hyllienmark för Hajtänder 

Utmärkelsen ”Honour List” 

Honour List är en katalog där tre böcker från varje medlemsland i IBBY, utgivna under de två senaste åren, presenteras i tre olika kategorier. Varje land lyfter fram en författare, en illustratör och en översättare. Böckerna som valts ut till katalogen ska inspirera till utgivning i andra länder för att uppfylla IBBYs målsättning om att verka för internationell förståelse genom barnboken. Katalogen kan tjäna som hjälpmedel för förläggare och bibliotekarier. Här ges en bra översikt från många länders utgivning; vad man själv vill lyfta fram som bra litteratur och som kan ge förlagen tips till översättning eller till inköp på originalspråk för biblioteken. 

Honour List utkommer vartannat år (jämna år) och sprids till alla IBBY-sektioner. Böckerna presenteras i en utställning som turnerar över världen på konferenser och bokmässor. Författaren, illustratören och översättaren får diplom och uppmärksamhet på IBBYs världskongress. 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: