Pressmeddelande om insamlingskampanj för böcker och bibliotek till barnen i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i två år. Varje dag sedan invasionen inleddes har kriget medfört död, smärta, sorg och mänskligt lidande i Ukraina. Övergreppen drabbar inte minst de unga – barnen.

IBBY Sverige (International Board on Books for Young People) har därför initierat en insamlingskampanj som sätter barn, barnlitteratur och barnbibliotek i blickfånget i ett försök att stärka de ukrainska barnens framtidstro och ge tröst i stunden.

Tillsammans med Svenska Barnboksakademin, Svensk biblioteksförening, Barn- och ungdomsförfattarnas sektion av Författarförbundet, Svenska förläggareföreningen och Svenska tecknare kommer vi under perioden 2:a -23:e april 2024 att intensifiera våra ansträngningar.

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt det projekt som drivs av Julia Vasylenko, tidigare ansvarig för det nu i ruiner vilande barnbiblioteket i Mariupol: Ett bibliotek i en resväska – för barn på flykt i Ukraina. Mer om detta projekt står att läsa om på insamlingskampanjens sidor på IBBY.se/ukraina.

Kampanjen fortsätter med full kraft. Det är enkelt att bidra till insamlingen: Swish 1230588442 eller plusgiro 55 77 87-9. eller använda QR-koden. Varje månad kommer de att redovisa hur de insamlade medlen används i Ukraina. Insamlingen avslutas i samband med bokmässan i Göteborg den 26 september.

Kampanjen fortsätter med full kraft. Det är enkelt att bidra till insamlingen: Swish 1230588442 eller plusgiro 55 77 87-9

Publicerat

i

,

av

Etiketter: