Hälsning från Ho Baek Lee!

En hälsning till IBBY Sverige direkt från årets Peter Pan-pristagare, sydkoreanen Ho Baek Lee!

Under vårt besök i Seoul i juni hade Ingrid Källström och jag lyckan att få träffa både Ho Baek Lee och Choi Sukhee, årets mottagare av den ena Silverstjärnan. Vi var i Sydkorea av en helt annan anledning, inbjudna att föreläsa på ett symposium för 350 koreanska barnbibliotekarier, men lyckades också få träffa och sitta och prata med båda dessa våra skickliga och trevliga pristagare.

Ho Baek Lee kommer till bokmässan i september i Göteborg för att emotta Peter Pan-priset för bilderboken Ensam hemma, utgiven av Berghs förlag. Han framträder i samtal med Mats Kempe både på torsdagen på Barnens Torg och på fredagen på Biblioteksscenen. Passa på att träffa honom där, så får du också chansen att höra honom berätta om familjens kanin och vad den hittade på när den var lämnad ensam hemma. Förutom att illustrera egna och andras texter är han också förläggare. Läs mer om honom och prisboken i IBBY-bladet 2012:1!

***

Choi Sukhee hade vi båda träffat tidigare, när hon 2007 var inbjuden till Internationella bibliotekets barnboksvecka. Liksom Ho Baek Lee är hon främst illustratör men skriver även egna texter. Hon berättade också personligt om en av sina bilderböcker, som är en kärleksförklaring till hennes son. Två böcker finns översatta till svenska (båda på Trastens förlag), Världen i kartan och Jordbarn, himmelsbarn, den bok som fått en Silverstjärna i år. I IBBY-bladet 2011:4 kan du läsa Mats Kempes nätintervju med henne.

Både Ho Baek Lee och Choi Sukhee är födda i början av 1960-talet och hör till den generation som är uppvuxen under militärdiktaturens tid, präglad av förtryck men också av demokratirörelsens motstånd mot regimen. Många begav sig utomlands för att studera, som Ho Baek Lee som vistades fyra år i Frankrike.

Korea var hedersgäst på bokmässan i Bologna 2009 (2013 är det Sveriges tur!). 98 koreanska illustratörer fanns representerade på utställningen, bland dem våra pristagare. I Sydkorea finns idag mer än 1000 illustratörer och författare inom barnboksgenren, som utvecklats starkt i fas med samhällets utveckling sedan demokratins genombrott i början av 1990-talet.

Vikten av utbildning har lång tradition i detta land som starkt präglats av konfucianismen sedan 600 år tillbaka. Här finns säkert en orsak till den rika barnboksutgivningen, som även inbegriper översättningar och didaktiska böcker. Föräldrarna ser till att förse även sina små barn med böcker.

***

Bibliotekens roll i detta sammanhang har man också insett. Symposiet vi deltog i ingår i en imponerande satsning på vidareutbildning av barnbibliotekarier, arrangerad av The National Library for Children and Young Adults , som på olika sätt verkar för att främja barns läsning. Intill det vanliga National Library med sin stora boksamling ligger The National Digital Library även kallat ”dibrary”, invigt 2009. Här finns hundratals datorer som får användas gratis av vem som helst. Dessutom finns här videostudio, filminspelningsstudio, utrymme för digitala konstutställningar osv. Även om vi redan från ankomsten till landet slagits av hur modernt,”västerländskt”och åtminstone till synes välfungerande allt verkade, var det först vid vårt besök på ”dibrary”som vi riktigt insåg hur tekniskt avancerat landet är. Roligt att se att biblioteken får ta del av den utvecklingen samtidigt som man också månar om läsfrämjande verksamhet bland barn och unga.

/Pia Cronholm

Ny i styrelsen!

När jag blev tillfrågad om att sitta med i Svenska IBBYs styrelse blev jag glad och stolt. Min bild av IBBY är främst präglad av min kontakt med det internationella sekretariatet i Basel i samband med att jag var kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). ALMA är världens största barn- och ungdomslitteraturpris och för att årligen kunna utse pristagare måste kansliet samla information och kunskap om hela världens barn- och ungdomslitteratur: Om såväl författare och illustratörer som muntliga berättare och läsfrämjande organisationer. I det arbetet är IBBY en oöverträffad samarbetspartner.
IBBY:s struktur med ett internationellt sekretariat som stödjer enskilda nationella sektioner gör att organisationen har en unik överblick över barnlitteraturens utveckling i världen, samtidigt som organisationen besitter detaljerad kunskap om utvecklingen i specifika länder och språkområden.  IBBY har idag nationella sektioner i över 70 länder runt om i världen, från Afghanistan till Zimbabwe. Alla dessa har möjlighet att nominera pristagare till ALMA. T.ex. var det bl.a. flamländska sektionen av IBBY som nominerade Shaun Tan till 2011 års pris.
Som medlem i IBBY är jag också imponerad av hur snabbt organisationen kan agera. När Haiti 2010 drabbades av extrema jordbävningar rapporterade den Haitiska IBBY-sektionen om förstörda bibliotek och skolor. Det internationella sekretariatet startade omedelbart en insamling som snabbt generade över 300 000 SEK till återuppbyggandet av den läsfrämjande verksamheten i landet. Att vara medlem i IBBY är att vara del av ett internationellt nätverk som genomsyras av solidaritet –  alla barn har rätt att möta litteraturens magi, oavsett var i världen man råkar leva.
Hur de nationella sektionerna arbetar skiljer sig mycket åt från land till land. Gemensamt är förstås målet att stärka barn- och ungdomslitteraturen i landet. I Sverige har barnlitteraturen en relativt stark ställning. Vi har en lång tradition av fantastiska författare och illustratörer att vara stolta över. Baksidan av medaljen är att vi i Sverige är relativt ointresserade av barn- och ungdomslitteratur från andra länder (med undantag för den anglosaxiska världen). Här spelar IBBY Sverige en viktig roll, tycker jag. Genom t.ex. Peter Pan-priset uppmärksammar IBBY Sverige översatt litteratur av högsta kvalitet. I år tilldelas Hoe Bak Lee från Korea Peter Pan-priset för bilderboken Ensam hemma. Tack vare priset kommer Hoe Bak Lee komma till bokmässan i Göteborg i höst. På så vis får den svenska publiken en unik möjlighet att möta en av Koreas främsta bilderbokskapare. ”Att läsa är att resa” brukar det heta – och om det stämmer är det väl spännande att resa till andra länder än USA och Storbritannien någon gång ibland? IBBY Sverige vill att barn i Sverige ska få uppleva hela världen genom litteraturen!
Erik Titusson

Till dig som har ansvar för ut-/fortbildning inom barnlitteraturområdet

Vi som står bakom detta brev, Birgitta Alm, Pia Cronholm och Ulla Forsén, är ledamöter i IBBY Sveriges styrelse.

Vi vill sprida kunskap om barnlitteratur från andra delar av världen än vår västerländska. Vi vet att barn behöver böcker som speglar deras egna liv men vi är övertygade om att barn också behöver böcker som öppnar fönster till nya världar.

Med detta brev erbjuder vi oss därför att under läsåret 2012/2013 anordna eller delta på fortbildningsdagar för pedagoger och/eller bibliotekarier. Vi är alla tre vana föreläsare och har tidigare arbetat inom biblioteks-och skolsektorn med utbildningar. Vi, (en av oss, två eller alla tre) kan hålla i hela eller halva studiedagar eller medverka någon enstaka timma.

För att göra detta kräver vi inget arvode men väl ersättning för resa, mat och eventuellt logi samt 500 kr som går till IBBY Sverige.

Nedan följer några exempel på vad vi kan tala om:
– Författarskap och böcker från Afrika, Latinamerika, Asien (främst bilderböcker)
– Hjälpmedel att hitta dessa böcker
– Idéer om och exempel på hur man kan arbeta med dessa böcker
– Presentation av IBBY:s grundare Jella Leppmann och IBBY:s barnlitteraturfrämjande genom
åren.

Vill du veta mer – eller om du har särskilda önskemål – ring eller mejla till

Birgitta Alm             alm.birgitta@gmail.com          tel: 073 210 78 49
Pia Cronholm          pia.cronholm@gmail.com        tel: 08 644 86 44
Ulla Forsén              uforsen@gmail.com                   tel: 0708 34 35 03

Göteborg juni 2012

För IBBY Sverige
Birgitta Alm           Pia Cronholm             Ulla Forsén

Följ utvecklingen kring Litterära översättarseminariet!

För snart en månad sedan sedan kungjordes att Litterära översättarseminariet vid Södertörs högskola skulle läggas ned. Sedan dess har budskapen böljat fram och tillbaka: Dagens Nyheter utropade en stundande räddning i sikte. Stämmer detta? På Facebook kan vi följa utvecklingen, Rädda Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola är en mycket informativ sida.

Årets Nelson Mandela-pris till Gunilla Lundgren

Stockholms stads Nelson Mandela-pris har delats ut sedan 1998. Priset delas ut för att belöna och uppmärksamma goda exempel i arbetet för en mer integrerad stad. Årets pristagare är Gunilla Lundgren, och så här lyder juryns motivering:

Gunilla Lundgren ger på många olika sätt utrymme för människors livsberättelser. Hennes böcker skapar både respekt och insikt hos läsaren samtidigt som de personer vars liv böckerna handlar om känner stolthet över sitt ursprung, eftersom hennes böcker är skrivna i Rinkeby tillsammans med människor som bor där. Genom att skriva tillsammans med svenskar som har sitt ursprung i andra länder bidrar hon till att sprida kunskap om andra länder och andra kulturer. Gunilla har dessutom bedrivit skrivarverkstäder för att ge barn och ungdomar tillgång till ett fungerande språk. Genom olika projekt har hon givit röst till barn från hela världen. Det är också tack vare Gunilla som Nobelpristagaren i litteratur kommer till Rinkeby varje år. Sammantaget innebär detta att hennes arbete stärker självkänslan hos barn och unga i Rinkeby och hon synliggör vilken stor resurs dessa barn och ungdomar har.

Läs mer på Stockholms stads webbplats.

IBBY Sverige gratulerar!

 

Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola nedläggningshotat

De senaste veckorna har många protesterat mot att en större del av höstens kurser vid Litterära översättarseminariet på Södertörns högskola ställs in. Sveriges Författarförbund har skrivit ett upprop:

Seminariet är unikt och har under de nästan fjorton år som det har funnits utbildat över 200 översättare som har berikat utgivningen av böcker från andra språkområden än det anglosaxiska. Nu måste den arabiska gruppen sluta. Planer på att inrätta kurser i att översätta från ungerska och kinesiska måste skrinläggas.

Detta kulturella kapital får inte slås sönder av kortsiktiga ekonomiska överväganden. Här står andra, större värden på spel än enbart ekonomiska.

ATT GÖRA ANDRA LÄNDERS LITTERATUR OCH KULTUR TILLGÄNGLIG ÄR YTTERST EN FRÅGA OM DEMOKRATI!

Hela upproret kan läsas på Sveriges Författarförbunds hemsida.

IBBY Sverige beklagar djupt att detta med största säkerhet kommer att innebära ännu färre översatta barn- och ungdomsböcker från länder utanför det anglosaxiska språkområdet.

Av de 1747 barn- och ungdomsböcker som gavs ut i Sverige under år 2011 var 810 översatta. 443 (64%) av dessa var översatta från engelska, 7% från danska, 7% från franska, 6% från tyska och 3 % från norska.  Återstående 13% är översättningar från ”Övriga språk” såsom spanska, nederländska och japanska (Källa: SBIs Bokprovning).

 

 

 

 

Tio pinnar i luften – lekar, sånger och verser på finska och svenska

Gästinlägg från en av IBBY Sveriges mest aktiva medlemmar – Eva Fred, konsulent Litteratur för barn och ungaKultur i Väst.

Kommer ni ihåg Skolverkets fina bok Tio pinnar i luften med sånger, sagor rim och ramsor på våra nationella minoritetsspråk? Den har presenterats i tidigare IBBY-sammanhang och i Nordisk blad 2010 kan man läsa en intervju med redaktören Gunilla Lundgren.

På Kultur i Väst arbetade vi under våren 2011 med ett finsk-svenskt språkprojekt tillsammans med Sverigefinska skolan i Göteborg. Resultatet har blivit en film, ”Tio pinnar i luften- lekar, sånger, och verser på finska och svenska”. Bakgrunden till projektet är att det i Västra Götalandsregionen finns kommuner som är anslutna till det finska förvaltningsområdet som särskilt skall stödja det finska språket. I och med detta landade statliga pengar i regionen och slutligen hos oss på Kultur i Väst som fick uppdrag att göra något i främjande syfte. Efter diskussioner med finska företrädare och föreningar beslutades att medlen skulle gå till en satsning på de yngre barnen.

Vi gillar antologin ”Tio pinnar …” och fick idén att göra något utifrån boken. Vi undersökte möjligheterna att göra en film utifrån det finska kapitlet och fick bara positiva signaler och satte igång.

Vi kontaktade klass 3-4 och deras lärare Marita Wallius på Sverigefinska skolan i Göteborg och de var mycket positiva att delta i projektet. Det visade sig att de faktiskt redan hade arbetat med boken och varit med om dess lansering på Bok och Bibliotek 2010!

Produktionsbolaget MainlandMedia kontaktades och fick ansvar för hela filmbiten med allt vad det innebär: manus, regi, filmning, klippning osv. Genom musikkollegor på Kultur i Väst fick vi kontakt med en finsk musiker, Hannu Kella, som gjorde ett piggt musikarrangemang med tydlig finsk touch.

Resultatet har blivit en DVD med fyra korta filmer där barnen från skolan får agera, sjunga och leka. Vi har distribuerat filmen brett till förskolor, skolor, barnavårdscentraler och bibliotek i regionen och hoppas förstås att den skall visas i väntrum, på samlingen i förskola o skola och på biblioteket!

Många tvåspråkiga barn möter aldrig sitt modersmål ute i samhället. Att höra det talas i en offentlig miljö tror vi kan stärka känslan för minoritetsspråket och vi hoppas att denna film skall bidra med det. Filmen är gratis och kan an vändas fritt och finns förstås på Youtube och på Barnensbibliotek.se kan du se filmerna, läsa om projektet och se bilder från inspelningen. (Klicka på fliken ”Spela” så kommer du till projektet).
Vi vill gärna att filmen når ut utanför vår region – länka gärna till filmerna och presentera dem i lämpliga sammanhang. Vi har också tagit fram en affisch – vill du ha film och affisch? Hör av dig så skickar vi!

Eva Fred

Konsulent litteratur barn och unga på Kultur i Väst

eva.fred@kulturivast.se

PS. I november 2011 beslutade Sveriges regering att stödja projektet Finska nu. Man har beslutat att bevilja 1 miljon kronor per år under tre år till projektet. Syftet med projektets syfte är såklart att stärka användningen och skapa ett ökat intresse för det finska språket i Sverige.  Finska nu består av tre delprojekt, vars huvudprojekt riktar sig till förskolebarn. Så här kan ju filmen användas – bra tajming tycker vi!

 

:

Liten rapport från Världsbokdagen i Göteborg

Världsbokdagen firades storstilat i Göteborg, programmet i sin helhet återfinns här. Bokbloggaren Ingerun lyssnade när IBBY Sveriges ordförande Ulla Forsén berättade om IBBYs verksamhet:

”IBBYs grundtanke är att barn behöver böcker som speglar deras egna liv, och böcker som ger utsikt till andra liv och länder. Det grundade 1953 av den tyskfödda judinnan Jella Leppman. Strax efter kriget grundade hon ett bibliotek i München med barnböcker från hela världen. Hennes önskan var att utbilda de tyska ungdomarna och ge dem kunskap och förståelse för andra länder, för att på så vis minska framtida risk för krig. Efter ett tag kom hon på att det var synd att bara barn som bodde i München kunde få detta, och grundade IBBY.”

Läs mer på bloggen Boktjuven!

Världens barnlitteratur i Göteborg på Världsbokdagen

Välkommen till hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning. Vi bjuder på en inspirerande dag där fokus ligger på barnlitteratur från världens alla hörn.

Möt författaren Gunilla Lundgren som berättar om arbetet med Nobelpriset i Rinkeby, översättaren Ulla Forsén tillika IBBY Sveriges ordförande om sitt mångåriga arbete med bl.a. afrikansk barnlitteratur. Träffa Bokspindeln – den lilla bokhandeln med det stora hjärtat och tillika årets Gulliverpristagare. Och lyssna på Björn och Berit från Tuve bibliotek berätta om sitt intressanta arbete med sexårsboken.

Det blir också exposé av bilderböcker från Hjulet, du kommer att få se utställningen Monster och magiska figurer där fem av Afrikas mest kända illustratörer och barnboksförfattare presenteras i ord och bild. Och det blir bokbakelse till kaffet, rosor och böcker till alla …

Välkomna! Arr. Kultur i Väst, IBBY Sverige, Stadsbiblioteket i Göteborg, Skolbibliotekscentralen i Göteborg

När: 23 april 9.30-ca 15.00
Var: Rosenlundskajen, Rosenlundsgatan 4 Kultur i Väst, Göteborg

Ladda ner hela programmet här: Världens barnlitteratur på världsbokdagen

ALMA 2012 till Guus Kuijer!

2012 års ALMA tilldelas Guus Kuijer, Nederländerna. IBBY Sverige gratulerar varmast!

Juryns motivering:

Med fördomsfri blick och intellektuell skärpa gestaltar Guus Kuijer både det moderna samhällets problematik och de stora livsfrågorna. I hans böcker är respekten för barnet lika självklar som avståndstagandet från intolerans och förtryck. Kuijer förenar djupt allvar och knivskarp realism med värme, underfundig humor och visionära fantasier. Hans enkla, klara och exakta stil inrymmer såväl filosofiskt djupsinne som fjäderlätt poesi.

___________

Guus Kuijer har redan tidigare uppmärksammats i Sverige, Med mig är allt okej tilldelades en av Peter Pans Silverstjärnor år 2006.

IBBY Sveriges Peter Pan-pris 2012 går till Ho Baek Lee för bilderboken Ensam hemma!

Pressrelease Peter Pan 2012

IBBY:s Peter Pan-pris går i år till den sydkoreanske författaren och illustratören Ho Baek Lee för bilderboken Ensam hemma, övers. Linda Pelenius. Berghs förlag.


Peter Pan-priset är det enda svenska barnbokspris som uppmärksammar översatta barn- och ungdomsböcker och för att komma i fråga för priset bör boken uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

*visa ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap

*komma från en kultur, ett land eller språk som är mindre vanligt förekommande i Sverige

*ha ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder och kulturer

Bilderboken Ensam hemma uppfyller samtliga kriterier. Visserligen är huvudpersonen ett förmänskligat djur, en liten kanin, men boken ger på ett stillsamt och underfundigt sätt en tydlig bild av en kultur, mycket annorlunda vår egen: (”Vad kan en liten kanin göra med ett par ätpinnar”?)

Samtidigt blir den lilla kaninens funderingar och resonemang, hans – eller hennes – en spegling av den nyfikenhet, företagsamhet, upptäckariver, livsglädje som alla – små som stora – skulle kunna utveckla om de fick vara sig själva utan övervakande ögon.

Silverstjärnorna går i år till

Ruta Sepetys för Strimmor av hopp. Övers. Linda Erkelius. B Wahlströms förlag

och Choi Sukhee för Jordbarn, himmelsbarn. Övers. Ahryun Gustafsson. Bokförlaget Trasten.

 

IBBY Children in Crisis Fund i Japan

Det har precis gått ett år sedan den fruktansvärda jordbävningen i Japan. Stora naturkatastrofer är oförutsägbara och möjligheten att förbereda sig är små. I Japan hör mindre jordskalv till vardagen och barn lär sig tidigt hur man på bästa sätt skyddar sig. När en tragedi som den i Japan 11 mars 2011 inträffar drabbas alla, på ett eller annat sätt.

IBBY driver ett program för att stödja barn i kris ”IBBY Children in Crisis Fund” som har målsättningen:

The purpose of this programme is to provide support for children whose lives have been disrupted through war, civil disorder or natural disaster. The two main activities that will be supported by the Fund are the therapeutic use of books and storytelling in the form of bibliotherapy, and the creation or replacement of collections of selected books that are appropriate to the situation. We hope the programme will not only provide immediate support and help, but that it will also make a long term impact in the communities, thus supporting IBBY’s goal of giving every child the Right to Become a Reader.

I Japan har flera projekt startats för att stödja och hjälpa. Under IFLA konferensen i Puerto Rico i augusti 2011 presenterade en av medlemmarna i IFLAs sektion Libraries for Children and Young Adults, Naoko Kobayashi, två av de projekt som då nyligen startats.

Här får alla möjlighet att ta del av hennes presentation.

Japan – Efforts for recovery from the Great East Japan Earthquake

International Library of Children’s Literature

Branch of the National Diet Library

First of all, I thank all of you for caring about us and praying for us after the great earthquake
on March 11. I would like to talk briefing about the present situation.

It was a serious disaster. By the end of July, 15 thousand people were confirmed dead, nearly 5 thousand are missing, and more than 80 thousand people were evacuated from where they lived before the disaster. Much effort was made during these days, and now many of the public libraries have reopened in the affected 3 prefectures. Some of them are not fully open. For example, Fukushima prefectural library finally reopened on July 15th, but only the children’s corner and entrance hall. They wanted to reopen the children’s corner before the summer vacation, and they carried it out in time. However, several libraries which were severely struck by the tsunami have not recovered yet, and libraries near the Fukushima nuclear power plant have been closed.

In the short report on the earthquake in our section newsletter (I delivered the copy, this side), I referred to two projects to collect and deliver children’s books which started JUST AFTER the disaster. Huge amounts of children’s books were collected and the projects were successful as the initial phase of the relief effort. But, it was difficult to match the books given out of personal goodwill with the needs of people in the disaster area. It was also a fact that some books remain piled up because their destinations were undecided.

Now, let me introduce two other projects started later.

JBBY, the Japanese branch of IBBY, launched a “Books for Tomorrow” Project for Children, with a reading promotion organization, an authors’ group, and a publishers’ group in May to support children through books. They prepared books and bookmobiles in the first two months and now are bringing books to children by the bookmobiles both for loan and as gifts. For fundraising, they asked illustrators and authors of children’s books to donate their
original pictures or messages, and have held special exhibitions of the pieces around the country including the disaster areas. And now, the pictures and messages are put up for charity auction. It is a wonderful contribution by artists both domestic and foreign.

From May, the Japan School Library Association started a survey of school libraries in the worst affected 3 prefectures, Fukushima, Miyagi, and Iwate. In the questionnaire, they asked about damage to school libraries, loss of books, and needs for book donation, etc. According to the interim report, 40% of schools which answered the questionnaire hoped to accept book donation. Some school libraries are being used as evacuation centers,
so students cannot use their own books for some time. Some schools which suffered no damage had to receive a lot of evacuee students, so a shortage of books has been a big problem.

The JSLA intends to deliver books only to the schools that really need books and just on time when they want to accept books. They will deliver an estimated 40 thousand books in 2 or 3 years in cooperation with young entrepreneurs groups in those areas.

Efforts for recovery are continuing. The Japan Library Association is requesting financial support. Contribution for JLA Earthquake Disaster Recovery Fund may be made by wire transfer.

We will appreciate it if you could keep on watching the situation in Japan. Thank you for your kind attention.

Presented at the Standing Committee meeting of the Section on Libraries for Children and Young Adults on 13th August, 2011

Ingrid Källström

IBBY presenterar vinnarna av 2012 Hans Christian Andersen Award!

IBBY Announces the Winners of the

2012 Hans Christian Andersen Award

Bologna, Italy…The Hans Christian Andersen Award Jury of the international Board on Books for Young People (IBBY) announces that María Teresa Andruetto from Argentina is the winner of the 2012 Hans Christian Andersen Author Award and Peter Sís from the Czech Republic is the winner of the 2012 Hans Christian Andersen Illustrator Award.The Andersen medals and diplomas will be presented to the winners at the international IBBY congress in London, United Kingdom on Saturday, 25 August 2012.

The Hans Christian Andersen Award, considered the most prestigious in international children’s literature, is given biennially by the International Board on Books for Young People to a living author and illustrator whose complete works are judged to have made lasting contributions to children’s literature.

In awarding the 2012 Hans Christian Andersen Medal for writing to María Teresa Andruetto the Jury recognises her mastery in writing important and original works that are strongly focussed on aesthetics. She creates sensitive books, which are deep and poetic with a clear literary base. Her books relate to a great variety of topics, such as migration, inner worlds, injustice, love, poverty, violence or political affairs.

Andruetto was selected from 27 authors nominated for the Award. The four finalists are Paul Fleischman (USA), Bart Moeyaert (Belgium), Jean-Claude Mourlevat (France) and Bianca Pitzorno (Italy).

In awarding the 2012 Hans Christian Andersen Medal for illustration to Peter Sís the Jury recognizes his extraordinary originality and deep creative power to relate highly complex stories that can be interpreted on many different levels. The jury particularly appreciates his use of different design and artistic techniques, as well as his innovative approach using a subtle balance to depict well-documented and historical events and fantastic elements.

Sís was selected from 30 illustrators nominated for the Award. The four finalists are Mohammad Ali Baniasadi (Iran), John Burningham (UK), Roger Mello (Brazil) and Javier Zabala (Spain).

The other author candidates were Christobel Mattingley (Australia), Monika Pelz (Austria), Bartolomeu Campos de Queirós (Brazil), Tim Wynne-Jones (Canada), Elli Peonidou (Cyprus), Lene Kaaberbøl (Denmark), Sinikka Nopola/Tiina Nopola (Finland), Paul Maar (Germany), Christos Boulotis (Greece), Eoin Colfer (Ireland), Masamoto Nasu (Japan), Hwang Sun-mi (Republic of Korea), Tonke Dragt (Netherlands), Bjørn Sortland (Norway), Silvia Kerim (Romania), Ljubivoje Rsumoviċ (Serbia), Tone Pavček (Slovenia), Agustín Fernández Paz (Spain), Lennart Hellsing (Sweden), Franz Hohler (Switzerland), Sevim Ak (Turkey), and Philip Pullman (UK).

The other illustrator candidates were Pablo Bernasconi (Argentina), Bob Graham (Australia), Renate Habinger (Austria), Louis Joos (Belgium), Stéphane Jorisch (Canada), Charlotte Pardi (Denmark), Virpi Talvitie (Finland), Henri Galeron (France), Rotraut Susanne Berner (Germany), Efie Lada (Greece), Francesco Tullio-Altan (Italy), Satoshi Kako (Japan), Hong Seong-Chan (Republic of Korea), Anita Paegle (Latvia), Annemarie van Haeringen (Netherlands), Øyvind Torseter (Norway), Valeria Moldovan (Romania), Gennadij Spirin (Russia), Dobrosav Zivkoviċ (Serbia), Alenka Sottler (Slovenia), Anna-Clara Tidholm (Sweden), Kathrin Schärer (Switzerland), Feridun Oral (Turkey), Chris Raschka (USA), and Arnal Ballester (Venezuela).

The ten members of the 2012 Jury, led by Jury President María Jesús Gil from Spain, met in Basel, Switzerland on 10 and 11 March 2012. The Jury of children’s literature experts comprised Anastasia Arkhipova (Russia), Françoise Ballenger (France), Ernest Bond (USA), Sabine Fuchs (Austria), Ayfer Gürdal Ünal (Turkey), Jan Hansson (Sweden), Eva Kaliskami (Greece), Nora Lía Sormani (Argentina), Sahar Tarhandeh (Iran) and Regina Zilberman (Brazil). Elda Nogueira from Brazil representing IBBY and Liz Page as Jury Secretary attended the meeting ex officio.

Basel, March 2012

… och de svenska bidragen till Honour List 2012 är …

 

… Siv sover vilse av Pija Lindenbaum

Med humor och känslighet introduceras läsaren i Siv sover vilse till en liten flickas rädslor och får uppleva hur hon med hjälp av fantasin erövrar verkligheten och stärker sitt självförtroende. Siv sover för första gången över hos sin nyvunna bästis Cerisia. Pija Lindenbaum skapar en barnens egen nattvärld i storstadens innerstadsvåning där perspektiv och dimensioner rubbats. Cerisias hem är annorlunda och olikt Sivs. Det obekanta bidrar till det otäcka i att sova borta och Cerisia är inte heller alltid så snäll mot sin gäst. När Siv vaknar mitt i natten finner hon sig ensam
i rummet. Hon går upp för att leta efter sin bästis och vandrar in i en nattlig värld där drömmarna blandas med verklighet och sveps in i intensivt rosa och violetta toner och förvrängda perspektiv. Med morgon och ljus kommer tryggheten igen men framförallt så kommer pappa för att följa Siv hem.

Läs mer om Pija Lindenbaum och Honour List.

 … Kulor i hjärtat av Cilla Naumann

I åtta spännande och täta noveller fångas bilden av Tom som just börjat på högstadiet. I motsats till många kamrater lever han i en trygg och kärleksfull familj. Miljön är Stockholm och sommarstugan på landet dit Tom och hans bror fortfarande längtar varje år. Det är ett närgående porträtt av en känslig pojke som reflekterar mycket över sin omgivning. Genom Toms tankar gestaltas hans vardag, mörkerrädsla, svek, märkliga möten, tillkortakommanden
och svindlande lycka. Tom visar sina upplevelser snarare än berättar dem. Han är öppen mot de okända, hudlös och ömsint. Författaren förklarar aldrig något. Allt gestaltas i hennes eleganta prosa. Novellerna passar utmärkt för högläsning.

Läs mer om Cilla Naumann och Honour List.

Alhambra av Kirsten Boie, översatt av Karin Nyman

I Alhambra möter vi Boston, en vanlig nutida pojke på språkresa till Spanien med sin klass. På sin vandring i Granadas marknadskvarter händer oförklarliga ting, och plötsligt förflyttas Boston till år 1492 och den brinnande inkvisitionen. En bok, som förpackar historiska fakta och pläderar för tolerans och medmänsklighet i en oavbrutet spännande och fantastiskt komponerad form. Boken har inslag av fantasy i en tidsresa som man som läsare, tack vare Kirsten Boies berättarkonst, tar till sig som en självklarhet. I Alhambra växlar språket mellan nutid och dåtid, mellan dagens kompissnack och medeltida sirlighet och maktspråk, mellan det vardagliga, nästan tidlösa, samtalet vänner emellan, och det historiskt korrekta ordvalet och benämningen av platser och föremål. Översättaren Karin Nyman får allt detta att stämma och finner ord för både politiska tankar, starka känslor och komiska situationer.

Läs mer om Karin Nyman och Honour List. Ännu mer: IBBY international.

Gulliver-priset 2012

Gulliver-priset 2012 tilldelas Helena Eriksson Berhan och Nina Suatan, grundare av Bokspindeln.

Juryns motivering: Helena Eriksson Berhan och Nina Suatan, har alltsedan de startade Bokspindeln november 2003 arbetat för att skapa en bokhandel, där litteratur och media varken har språkliga eller geografiska gränser. Med en aldrig sinande entusiasm och en imponerande arbetskapacitet har de utvecklat bokhandeln till en självklar mötesplats och resurs för alla som är intresserade av barnlitteratur från olika delar av världen. Deras stora kunnighet och utåtriktade arbetssätt har gjort Bokspindeln till en viktig stöttepelare för alla de organisationer och enskilda, som tror att barnlitteraturen ”kan bygga broar mellan människor och länder”.

Läs mer