Gulliverpristagare 1969-2016

Tidigare Gulliver-pristagare är:

2016 Katarina Dorbell

2015 Ylva Mårtens

2014 Susanna Ekström

2013 Kristin Hallberg

2012 Helena Eriksson Berhan och Nina Suatan

2011 Lena Lundgren

2010 Tove Jonstoij

2009 Marianne Eriksson

2008 Boel Westin

2007 Birgitta Caperius

2006 Åke Dansk

2005 Eva Alge

2004 Lena Kjersén Edman

2003 Lena Törnqvist

2002 Ulla Rhedin

2001 Siv Widerberg

2000 Kjell Andersson

1999 Britt Isaksson

1998 Lena Kåreland

1997 Kersti Westin

1996 Birgitta Lundborg

1995 Ulla Lundqvist

1994 Gunilla Lundgren

1993 Jan Nilsson

1992 Sonja Svensson

1991 Birgitta Fransson

1990 Harriette Söderblom

1989 Ann-Marie Fågelström

1988 Gun Qvarzell

1987 Lena Fridell

1986 Gunnel Enby

1985 Marianne von Baumgarten

1984 Vivi Edström

1983 Ingegärd Martinell

1982 Ying Toijer-Nilsson

1981 Elsa Olenius

1980 Carl-Agnar Lövgren

1979 Kerstin Rimsten-Nilsson

1978 Margareta Toss

1977 Lars Furuland

1976 Mary Ørvig

1975 Lorentz Larson

1974 Lisa-Christina Persson

1973 Qui Nyström

1972 Göte Klingberg

1971 Lennart Hellsing

1970 Inget pris utdelat

1969 Margareta Strömstedt