Kategoriarkiv: Uncategorized

Bli ett Silent books-bibliotek! Gå med i IBBY Sverige

13507175_10206787904963905_6659122111541571362_n

 

 

 

 

IBBY Sverige har nu under ett års tid bedrivit ett projekt där ordlösa bilderböcker använts för att stimulera kommunikation och språkträning med nyanlända barn och ungdomar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan folkbibliotek och flyktingförläggningar/asylboenden. Pilotprojekt bedrivs I sex kommuner: Norberg, Strängnäs, Arvika, Botkyrka, Stockholm och Sandviken.

Information finns på IBBY Sveriges hemsida samt på Facebook-gruppen Silent Books Sverige. Det är en öppen grupp där alla intresserade kan gå med och ta del av rapporter och funderingar som pilotkommunerna delar med sig.

Så här beskriver Sara Wijk verksamhetsutvecklare biblioteksutveckling, Blekinge, Kronoberg projektet:
– Varför tycker jag att projektet är intressant? Det är djupt förankrat i litteratur, fungerar för alla åldrar och kräver inga extra resurser mer än tid. Det lyfter också barnlitteratur som genre.

unnamed

Kulturrådet har just fått i uppdrag från regeringen att fördela ca 10 miljoner kronor till bibliotekens insatser för nyanlända och asylsökande. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktigamötesplatser där människor med olika bakgrund kan ta del av kunskap. Litteratur, kultur samt att delta i demokratiska samtal.Ett bra tillfälle att söka pengar för ett Silent Book projekt samt bli medlem i IBBY Sverige!

De bibliotek som redan är medlemmar I IBBY Sverige erbjuds härmed att:
•fritt få använda Silent Books loggan
•erhålla 10 tryckta handböcker ( eller flera beroende på behov)

De första fem bibliotek som anmäler sig som nya medlemmar senast 1 september 2016 får en Silent Book-låda med de titlar som hittills valts. Introduktion av någon från arbetsgruppen kaneventuellt ordnas också.

Länk till IBBY Sveriges hemsida: http://ibby.se/bli-medlem/
Medlemsavgiften (400 kr för bibliotek och organisationer och 200 kr för enskilda) betalas in på Pg 55 77 87-9. Ange avsändare och e-postadress. Du kan också anmäla ditt intresse via e-post: info@ibby.se

Arbetsgruppen för Silent Books genom
Cay Corneliuson
corneliuson@hotmail.com
tel: 0733604691

Tara books – ett unikt förlag i Chennai, Indien

AMM_0003

Denna artikel är också publicerad i nya numret av Opsis barnkultur där IBBY har ett uppslag. Länkarna som nämns i artikeln finns i artikeln nedan.

En kulen höstdagskväll i november var Gita Wolf från indiska Tara Books på kulturhuset Blå stället i Angered utanför Göteborg och berättade om deras böcker och projekt. Förlaget är välkänt, bl a för att de valts till bästa förlag på bokmässan i Bologna flera gånger. Tara Books finns i Chennai (f.d. Madras) och arbetar med att ta tillvara gamla traditioner inom berättande och illustration i olika delar av Indien. Dessa böcker är inte gjorda som en dokumentation över folkliga berättartekniker, utan ett sätt att göra nya experimentella bilderböcker. För tjugo år sedan var Gita Wolf med och startade det barnboksförlag som skulle ge ut de böcker som hon själv ville se, dvs innovativa böcker med lika mycket omsorg om boken som sådan som om alla delar av bokproduktionen; innehållet, tryck, papperskvalitet, grafisk design. Dessutom är många av böckerna crossover, bilderböcker för alla åldrar. Förlaget har en egen screentrycksverkstad med 25 anställda och producerar dessutom eget handgjort papper av lump. I många länder där böcker är dyrt använder man digitaltryck som ofta ger ett ganska tråkigt resultat: tunna, slinkiga böcker med ibland pixliga bilder och suddiga bokstäver. Detta trots att det ofta finns en traditionell hantverkskultur bevarad som kan producera fantastiska böcker med äldre metoder och gott om kunnig arbetskraft. Här såg Tara Books en nisch – att sammanföra detta kulturarv med en modern syn på barnböcker och bokmarknaden.

creation_bhajju_shyam

Fortsätt läsa Tara books – ett unikt förlag i Chennai, Indien

Tack, Lennart Hellsing!

Tack, Lennart Hellsing, för att du med hjälp av ord och bilder ville få oss att sjunga, dansa, leka och se världen med otaliga sorters glasögon! Vi inspireras av ditt sätt att se hela människan med alla hennes begåvningar och behov, och beundrar dig för att du förmådde verka på så många plan; skriva poesi, bygga barnboksinstitut, skriva recensioner och snickra litteraturteori, allt med samma genialitet. Vi vill hedra ditt livsverk genom att försöka driva IBBY´s verksamhet i samma anda.

Cay Corneliuson för IBBY Sverige

Bilder från IBBY Palestina på det nya biblioteket

Det är nu ett år sedan IBBY Palestinas bibliotek al-Ataa totalförstördes och al Shawka-biblioteket skadades.

IBBY Palestina skrev ett brev till oss häromdagen och tackade för allt stöd och den ekonomiska hjälp som de fått via IBBY Gaza Appeal och som gjort det möjligt att bygga ett temporärt ersättningsbibliotek (al-Sikka)

Här är lite bilder från det nya biblioteket

IMG_3003 IMG_3028 IMG_3039 IMG_3019 IMG_3051 IMG_3069 IMG_3078

 

Bokbebisar i Brilon

IMG_2179

IMG_2175

Är ni på väg genom Tyskland i sommar? Ta en avstickare till Sauerland och den lilla staden Brilon. Där arbetar Ute Hachmann sedan 90-talet på biblioteket, som då stod inför nedskärningar. Hon övertalade då sin chef, borgmästaren, att gå med på en tydlig satsning på barn och familjer, mot att den traditionella verksamheten för vuxna delvis fick stryka på foten. Barnfokuset märks fortfarande tydligt i lokalerna, i mediebeståndet och i programverksamheten. Den lördagen i april 2015 när jag besökte biblioteket vimlade det av barn och föräldrar.

Fortsätt läsa Bokbebisar i Brilon

Vill du hjälpa till under bokmässan i Göteborg?

Internationella biblioteket har frågat om någon IBBY-medlem kan hjälpa dem att bemanna montern under bokmässan i Göteborg 24-27 september. Fokus i montern kommer att vara ett besök av tre barnboksskapare från Mellanöstern, det projektet kan du läsa mer om här.

Dagar och tider är inte spikade ännu, men anmäl intresse via mejl till info@ibby.se så återkommer styrelsen med förslag till schema.

 

Mötet med de nordiska sektionerna av Ibby

11178316_908792472514251_1186865482671201138_nägde rum i slutet av april i Helsingfors. Ingrid Källström och jag från Ibby Sverige deltog.

Alla nordens länder var representerade och redan på fredagskvällen inleddes mötet helt informellt hemma hos Cecilia (Cilla) Eriksson med en god middag. Då hade ännu inte den isländska delegaten anslutit och endast Cilla från den finska styrelsen var där och språket blev svensk/dansk/norska.

På lördagen träffades vi i Ebeneser huset. Det är ett jugendhus som visade sig ha rymt daghem/barnhem från början. Nu finns där ett litet pedagogiskt museum och också rum för kulturpedagogik och samlingsrum. Vi fick sitta i ett fint gammalt sammanträdesrum.
För att alla skulle förstå blev nu vårt språk engelska. Bakgrunden hos alla deltagare var precis som i vår svenska styrelse blandad! Här finns bibliotekarier, författare, förläggare och illustratörer. Mötets ordförande var Cilla och Sanna från Finland vår sekreterare. Ett protokoll från mötet kommer förstås så småningom.

Det var spännande för mig som ny i styrelsen att höra från de andra nordiska ländernas verksamhet.

Fokus för våra nordiska grannars IBBY-arbete ligger på att sprida och öka kännedom om sin inhemska barnlitteratur både hemma och utomlands. Verksamheten i Sverige har ju mer ett fokus på att uppmärksamma och främja god barnlitteratur från länder som inte är så väl representerade i den svenska utgivningen. T ex genom utdelandet av PeterPan-priset.

I flera av länderna har man också valt att bidra till att fira den internationella barnboksdagen den 2 april. I Finland firas den t ex med en barnlitteraturfestivaI.

I Norge ordnar IBBY en uppskattad föreläsningsturné där medlemmar informerar om barnlitteratur för lärare och bibliotekarier runt om i landet. Även på Island spelar IBBY en viktig roll i att informera om barnlitteratur för lärare och bibliotekarier. Och i Finland har den 4 gånger om året utgivna tidskriften en viktig roll för barnlitteraturkritiken.

Precis som svenska IBBY upptar prisnomineringar en hel del av styrelsernas arbete i de övriga länderna.

Vi diskuterade ”Into the wind” en festival i Berlin i januari 2016 som ska uppmärksamma nordiska barn- och ungdomsböcker. Arrangörer är en organisation som heter ”Kulturkind”.  Här vill festivalorganisationen få in förslag på författare och illustratörer som kan delta. Gärna konstnärer som på något sätt representerar det egna landets minoriteter.

Vi diskuterade också hur vi skulle kunna sammanställa material kring barnbokens villkor i de olika nordiska länderna som kan publiceras på våra webbsidor.

Mötet avslutades och vi gick i samlad tropp på besök till en liten barnbokhandel och fortsatte med ett besök hos Läscentrum, en organisation som stöder läsning och läskompetens bland barn och unga i Finland. I ett stort hus med snickarglädje, rymdes utöver ett kontor för Läscentrum också arbetsrum för författare. Verksamheten för barn och unga handlar mycket om att, på liknande sätt som Författarcentrum gör i Sverige, förmedla författarbesök ut i hela Finland.

En gemensam middag på restaurang Aino avslutade dagen.

På söndagsmorgonen träffades vi på Richardsgatans gamla charmiga bibliotek och lyssnade till Annika Sandelin som berättade om sitt författarskap för barn och lite om villkoren för svenskspråkiga barnboksförfattare. Cilla visade oss runt på biblioteket som är hennes arbetsplats. Avslutningsvis såg vi en utställning, som vände sig till barn, om den finske sagokungen Zacharias Topelius.

Sedan bar det av till flygplatsen och vardagslivet i Sverige.
Allt som allt ett välorganiserat, lyckat och trevligt möte – tack Finland!
Ulla Hjorton, ordförande IBBY Sverige

Och vinnare av Peter Pan-priset och Silverstjärnorna 2014 är …

Peter Pan-priset delas ut årligen till en bok som …

  • visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
  • kommer från en kultur, ett land eller språk som är mindre vanligt förekommande i Sverige
  • har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder och kulturer

Priset instiftades år 2000 av IBBY Sverige och Bok & Bibliotek. Det är det enda svenska barnbokspris som uppmärksammar översatta barn- och ungdomsböcker.

Styrelsens medlemmar gör varje år en noggrann inventering av föregående års barn – och ungdomsboksutgivning, allt för att inte missa någon titel.  Här har också föreningens medlemmar all möjligheter att föreslå titlar, något som styrelsen tacksamt tar emot.

För år 2013 var det ett tjugotal titlar som utifrån ett eller flera av kriterierna var aktuella för genomläsning. Vi i IBBY Sveriges styrelse har vid flera av våra möten noggrant resonerat kring titlarna och efter många timmars spännande diskussioner enades vi styrelseledamöter i beslutet att årets Peter Pan-pris ska gå till ungdomsboken Världens ände, av den engelska författaren Ali Lewis, utgiven av förlaget Opal och översatt av Elisabeth Fredholm.

varldensandeBerättelsen utspelar sig i Australien, en ganska sällan skildrad världsdel i den svenska barn – och ungdomsutgivningen. Liz, en backpacker från England, får jobb som extrahjälp på en boskapsranch långt ute i den snustorra öknen. Familjen på ranchen består av mamma, pappa, och två ungdomar. Det är storasyster Sissy som är gravid. Hon vill inte tala om vem som är far till barnet utan bär på både det svaret och barnet som sina alldeles egna hemligheter. Berättelsens huvudperson är trettonårige Danny. Hans trygga liv är rejält i gungning efter det att hans storebror förolyckats på ett mycket obehagligt sätt. Olyckan löper som en, kanske inte röd tråd, utan mer som ett ”grått grovt rep” genom hela berättelsen .  Alla känner till olyckan men ingen vill prata om den. Liz, som kommer utifrån, känner inte till de invanda regler och normer som finns. Familjens inrotade roller ifrågasätts av Liz, som ser allt från ett annat perspektiv.

Juryns motivering:
Världens ände är en oupphörligt fängslande debutbok av engelska Ali Lewis, som under en period arbetat på en ranch i Australien. Trettonårige Dannys storebror har nyligen dött och Danny måste för första gången axla broderns roll vid den stora och farliga indrivningen av boskapen. Ali Lewis väver naturligt och osentimentalt in frågor om sorg och skam, om social tillhörighet, tonårsgraviditet, såriga familjerelationer och klimathot. Författaren ger en osminkad beskrivning av familjens invanda fördomar gentemot aboriginerna, men skildrar även hur dessa naggas i kanten genom det dramatiska skeendet.

Världens ände är en berättelse om personlig utveckling men också en berättelse om livsvillkor för människor och djur i ett storslaget men obarmhärtigt australiensiskt landskap.

Detta är Ali Lewis debutroman. Peter Pan-priset innebär förutom ett diplom, ett inbjuda till Bok och Biblioteksmässan i Göteborg och vi hoppas naturligtvis att hon har möjlighet att komma.

Grattis Ali Lewis!

 

Silverstjärnorna

Silverstjärnor tilldelas, efter samma kriterier som Peter Pan-pristagaren, en bilderbok och/eller en barn- och/eller ungdomsbok. Priserna består av diplom till upphovsmannen, till översättaren samt till det svenska förlaget. I år blir tre böcker uppmärksammade med IBBY Sveriges silverstjärnor.

Rosas buss av Fabrizio Silei (text) och Maurizio A. C. Quarello (bild) utgiven av Alvina förlag och översatt av Olov Hyllienmark. Under ett museibesök med morfar får Ben se Rosas buss, bussen som Rosa Parks åkte med 1955 i Atlanta, USA. Rosa Parks vägrade att lämna sin sittplats till en vit passagerare. Hennes mod blev startpunkten för en 381 dagar lång busstrejk och bildandet av den amerikanska medborgarrättsrörelsen. (Originalet på italienska).

Ställ dig i kö av Tomoko Ohmura, utgiven av Lilla Piratförlaget och översatt av Yukiko Duke. Djuren står i kö. Från de allra minsta, grodan..marsvinet..till de allra största..giraffen..elefanten. Varför en så lång kö? Vad väntar alla fyrtiosex djuren på? Spänningen hålls på topp medan vi bläddrar oss fram till det oväntade, roliga och överraskande avslöjandet. (Originalet på japanska).

Stjärnenatt av Jimmy Liao, utgiven av Mirando Bok och översatt av Anna Gustafsson Chen. Flickan är ensam när alla vuxna runt henne är upptagna med sitt. Hennes tankar kretsar kring hennes sjuke morfar. Hon drömmer sig bort … När en ny elev börjar i hennes skola  blir han utsatt för mobbning. Flickan tar pojken i försvar och de blir oskiljaktiga vänner. Tillsammans rymmer de ut genom fönstret, på en magisk resa i stjärnenatten. (Originalet på kinesiska).

Grattis till alla pristagare!

Intervju med Björn Sundmark

bookbirdVi i svenska IBBY är stolta över att tidskriften Bookbird: A Journal of International Children’s Literature nu har fått en svensk redaktör: Björn Sundmark, universitetslektor vid Malmö Högskola.  Bookbird utkommer kvartalsvis och innehåller fördjupande artiklar om barn- och ungdomslitteratur samt IBBY-nyheter från världen över. Erik Titusson passade på att ställa några frågor till Björn Sundmark med anledning av utnämningen:

 

Hur kom du först i kontakt med IBBY?

För tio år sen lärde jag känna Junko Yokota på en barnlitteraturkonferens. Hon var då ordförande i amerikanska IBBY. Hon talade väl om organisationen och jag har sen dess blivit bekant med flera andra både i Sverige och utomlands som är engagerade i IBBY. När Nina Christensen bad mig skriva om Nils Holgersson i Bookbird fick jag upp ögonen för tidskriften. Köpenhamnskonferensen, som jag bevakade för Sydsvenskans räkning, var också inspirerande.

Du har varit publicerad i Bookbird och även suttit med tidskriftens redaktionsråd, men nu är det du som ska se till att tidskriften kommer ut och håller högsta kvalitet – hur känns det?

Hur kul som helst! Jag gillar att vara redaktör, och har hållit på med academic journal publishing i tio år, varav två år som vetenskaplig redaktör för Barnboken. En rolig utmaning med Bookbird är att det är så många som vill skriva i tidskriften. Jag känner trycket redan nu, fastän det är ett år innan jag de facto är redaktör.

 

Har du redan hunnit fundera på i vilken riktning du vill utveckla Bookbird?

Man vill ju alltid göra något bättre och nå fler, men jag kommer inte att ändra Bookbirds riktning eller inriktning. Jag är glad över att den flyger över hela världen och att den är både akademisk och lättillgänglig på samma gång.

 

Bookbird är en tidskrift som innehåller såväl vetenskapliga artiklar som rapporter från de nationella sektionerna, hur ser du på balansen i innhållet?

Det är en styrka tycker jag. Det finns vissa givna ramar som man måste hålla sig till, men därutöver finns spelrum för fantasi och kreativitet. Det är bra på ett annat sätt också. Som redaktör har man vissa områden man är hemma i och annat som är okänt. Bookbird breddar vyerna och gör att varje redaktör (och läsare) får förmånen att lämna sin komfortzon, i någon mån. Det är berikande.

En del nummer har ett särskilt tema, vilket skulle vara ditt drömtema för ett framtida nummer?

Jag har några olika teman jag funderar på, som nonsens och ekokritik. Men vi får se.

Till sist, vad arbetar du med för närvarande i din egna forskning? 

Idén om det självstyrande och/eller autonoma barnet i barnlitteraturen. Det ska bli en bok, något av en uppföljare till The Nation in Children’s Literature (Routledge, 2012).

Jag håller också på med två kapitel till en bok om berättande i förskolan som ska ges ut på Natur & Kultur nästa år.

Mer om Internationella bibliotekets barnboksvecka

Murti Bunanta och Ingrid Källström från Ibbys styrelse innan seminariet på SBI
Murti Bunanta och Ingrid Källström från Ibbys styrelse innan seminariet på SBI

Innan seminariet som Birgitta Alm skriver om nedan passade jag på att prata lite med Murti Bunanta från Indonesien. Hon är barnlitteraturspecialist, ordförande i IBBY Indonesia och har skrivit 50 böcker för barn.  Hon arbetar också med sin egen stiftelse The Murti Bunanta Foundation som sysslar med läsfrämjande. De berättar historier för barn i katastrofområden och på avlägnsa platser, te x Aceh som drabbades svårt av tsunamin 2004. Stiftelsen arbetar också med att undervisa lärare i byar, att undervisa journalister i storytelling och att ge svårt sjuka barn på sjukhus tillgång till böcker.

Det är fascinerande att lyssna på Murti Bunanta och jag inser snabbt att jag vet väldigt lite om Indonesien som är ett enormt utspritt land med upp till 700 olika språk och många avlägsna öar. Mutri visar boken Putri Kemang (Prinsessan Kemang) och visar detaljrika småprickiga illustrationer som är vackra och arbetade. Många barnböcker i Indonesien kommer ut på två språk, ett indonesiskt språk och engelska.

 

Läs mer om Murti Bunanta på Internationella Bibliotektet och på The Jakarta Post.

prinsessanKenangDe fyra inbjudna var barnboksförfattarna dr Murti Bunanta från Indonesien, Roberto Piumini från Italien, Jawahir A Farah från Somalia, Fatima Sharafeddine och illustratören Sinan Hallak, från Libanon. Efter paj och mycket prat, skratt och fotografering gick vi över till SBIs stora sal där Mats Kempe ledde samtalet. Det var fantastiskt spännande att lyssna på den somaliska författaren Jawahir A Farah som bor i exil i London där hon har arbetat med att utveckla läromedel för somaliska barn, något som hon gjorde redan innan hon blev tvungen att flytta från Somalia. På utpräglad brittisk engelska med en lätt touch av somali berättade hon om ett innehållsrikt liv och om sina böcker. På bilden med boken The lifecycle of a Somali nomadic girl.

Läs mer här.

Alla intervjuer från internationella barnboksveckan finns på internationella bibliotekets hemsida.

En klassisk fråga i barnbokssammanhang avslutade seminariet: -Vilka värden måste man värna när man skriver för barn? Författaren Roberto Piumini svarade: -Får jag frågan vad som är budskapet (the message) i en historia så brukar jag be den personen komma fram, massera den lite på huvudet och säga: -It’s not a message, it’s massage.

Helena Bergendahl

Tionde året i rad!

Häromkvällen lyssnade jag på en öppen föreläsning med fyra författare och en illustratör, som inledde Internationella bibliotekets årliga barnboksvecka i Stockholm. Det var tionde året i rad, som denna vecka arrangerades. Genom åren har ett fyrtiotal författare och illustratörer från en rad olika länder besökt Sverige.
Anordnandet av barnboksveckan har tre syften: att stimulera barn och ungdomar med annat modersmål än svenska till ökad läsning och eget skrivande: att öka kunskapen bland svenska bibliotekarier och författare om barn- och ungdomslitteratur i de valda länderna samt slutligen att låta de inbjudna författarna träffa sina svenska kollegor och lära sig mer om den svenska barn- och ungdomslitteraturen. Varje år genomförs också ett öppet seminarium, som även en intresserad allmänhet är välkommen till.

Argentina, Iran, Kroatien, Ryssland, Kina, Thailand, Turkiet, Indien, Kanada, Elfenbenskusten, Sydafrika, Jordanien, Mexico, Brasilien, Somalia, Polen, Armenien, Grekland, Etiopien, Nederländerna, Vietnam, Bosnien, Eritrea, Tanzania, Angola, Kongo-Kinshasa, Lettland, Colombia, Libanon, Serbien, Italien, Indonesien.

Jag blir nästan lite yr till sinnes, när jag tar del av den långa listan över författarnas ursprungsländer. Och när jag föreställer mig den mångfald av språk, texter och bilder, genom vilka dessa författare och illustratörer talar till barn och ungdomar i sina respektive länder för att ge dem kunskap, tillförsikt, tröst och uppmuntran blir jag än mer upprymd. Det är en svindlande skön tanke att föreställa sig detta över hela världen intensivt pågående arbete för att ”stärka själva livskänslan” hos barn och ungdomar. För att använda ett vid det här laget bevingat uttryck av Lennart Hellsing.

Många av de författare, som besökt Sverige, är sådana som redan fått internationell status. Som t ex Graciela Montes, Veronique Tadjo, Anna Maria Machado, men de allra flesta är – vilka storheter de än är i sina hemländer – helt nya namn för oss svenskar. Vi må vara rika i vårt land i många avseenden, men vi är väldigt fattiga vad gäller möjligheten att få influenser från barn- och ungdomslitteratur utanför den s k ”västvärlden”. Fakta talar för sig själv när man tar del av den översättningsstatistik, som presenteras i Svenska barnboksinstitutets årliga ”Bokprovning”. www.sbi.kb.se. Av ca 730 översatta böcker 2012 kom 18 från utomeuropeiska länder. Och då var 12 av dessa från Japan…

Så därför känns det verkligen viktigt och angeläget att Internationella biblioteket fortsätter med sitt idoga arbete för att introducera författare från andra delar av världen. Via nätet kan man leta sig fram till vilka författare, som varit på besök och få mer information om dem och deras verk. På Internationella bibliotekets hemsida kan man också ta del av intervjuer med årets aktuella författare. www.interbib.se

Birgitta Alm

Med IBBY till Lampedusa!

Vi har alla tagit del av de förfärliga flyktingtragedierna på Medelhavet. Bland dem som lyckas ta sig över havet finns många barn. För att ge dem meningsfull sysselsättning och hjälp att bearbeta sina upplevelser, försöka ge dem hopp och framtidstro, arbetar IBBY Italien vidare med sitt projekt, Silent Books to Lampedusa. Som jag rapporterat om i tidigare bloggar här, har textlösa böcker samlats in genom IBBY-sektioner i olika delar av världen för att ingå i ett planerat barnbibliotek på Lampedusa. I det senaste numret av Opsis Barnkultur (nr 3 2013) finns mer att läsa om hur projektet fortskridit och om förväntningarna på vad biblioteket och böckerna ska komma att betyda för såväl flyktingbarnen som de bofasta. I juni fanns ett tiotal frivilliga på plats för att hjälpa till med att bygga upp biblioteket och ha aktiviteter med barnen. Läs deras entusiastiska rapporter!

Nu anordnas ett andra IBBY-läger på ön veckan 15-22 november som ytterligare ett steg på vägen mot förverkligandet av biblioteket. Frivilliga är välkomna att delta! Fokus är på olika former av läsfrämjande verksamhet bland barnen. Man kan läsa högt eller berätta – på uppfinningsrika sätt i brist på gemensamt språk! – eller hitta på någon annan aktivitet tillsammans med barnen. Så här säger Deborah Soria, initiativtagare till projektet: “You can help us to organize read-aloud activities or bring your expertize of the best practices for children’s libraries in remote or disadvantaged areas: don’t worry about the language – we have plenty of silent books and translation from English to Italian will always be available!”
Intresserad av att delta? Hör av dig till info@ibby.se, så skickar vi mer information.

Många böcker har skänkts till biblioteksprojektet, både med och utan text. Och fler kommer att behövas, men inte just nu. De har inte möjlighet ta emot fler för tillfället. Vill du skänka något, är penningbidrag till IBBY Italia däremot mycket välkomna. Verkar detta krångligt, kan du i stället sätta in pengarna på IBBY Sveriges konto, plusgiro 557787-9, så skickar vi dem vidare. Ange att bidraget gäller Lampedusa, vare sig du skickar direkt till IBBY Italia eller via IBBY Sverige.

Ser fram mot att så småningom få läsa rapporter från novemberlägret och att följa hur projektet fortsätter – med öppnandet av biblioteket och mötet där mellan barn och böcker.

/Pia Cronholm

IFLA Satellite Meeting i Bangkok, Thailand, 14-15 aug 2013

Creating the Future: Preserving, Digitizing and Accessing all Forms of Children’s and Young Adults’ Cultural Heritage

Varje år arrangerar IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) en internationell kongress och i år var Singapore värd för det stora evenemanget. I anslutning till kongressen organiseras tematiska för – och efterkonferenser. I år anordnades för första gången en större internationell konferens, ett forum för forskare, bibliotekarier och andra specialister inom ämnet kulturarv, med särskilt fokus på barn och unga, i Bangkok. Samarbetspartners var de tre organisationerna IFLA, Thailands biblioteksförening, ThaiBBY och en institution TKpark(Thailand Knowledege Park). TKpark är ett bibliotek för barn och unga som byggdes 2004 inspirerat av bla Centre Pompidou i Paris. TK park är välbesökt och imponerande. Biblioteket är indelat i olika zoner, efter aktiviteter, behov och åldrar.  Aktiviteterna kring läsning och lärande är varierande och många. Man erbjuder också musik, film, dans, drama och annat, ungefär som en välorganiserad kulturskola. TKpark ligger på översta planet i ett av många gigantiska shoppingcenters som finns i Bangkok. Vi konferensdeltagare blev inbjudna till en festlig kväll på TKpark där barn och unga uppträdde med dans, musik och sång. Det finns för närvarande 11 TKparks i Thailand och man hoppas kunna utvidga och starta nya centra över hela Thailand.

Konferensen hade ett hundratal deltagare från ett femtontal, länder, främst från Sydostasien, men också från Iran, Lettland och Uganda. Framträdandena var mycket varierande. Allt från videos och föreläsningar av mer traditionell karaktär, till rim och ramsstunder med hela auditoriet.  Sverige representerades av ett föredrag författat av Maud Hell, ”Swedish Schools and Public Libraries in Collaboration with Cultural Heritage Institutions and Authors”. Presentationen inspirerade till många frågor!

Fördelen med en mindre konferens är naturligtvis att det blir mer familjärt och att möjligheterna till informella kontakter och utbyten är mycket goda.

ThaiBBY är en livaktig del av IBBY. Man arbetar aktivt kring bibliotek för gatubarn, barn med olika typer av funktionsnedsättning och barn som på olika sätt lever under små omständigheter. I sviterna efter tsunamin 2004 har man också samarbetat med olika NGOs. Man ordnar en årlig bokfestival och har arbetat med olika satsningar kring läsning, som tex Bookstart, sedan 2003. ”Tales in the Garden” är sagostunder utomhus i parker på lördagar, ett projekt som man är särskilt stolt över. Det kan väl vara något för oss att inspireras av här hemma – i alla fall under sommaren!

 

Ingrid Källström

En bok i present

Min man och jag var bjudna på barnkalas. Vi beslutade att jag skulle springa ut snabbt på lunchrasten och köpa en riktigt bra bok. Det skulle väl inte bli så svårt, jag som arbetar på barnbibliotek* och allt! Sagt och gjort jag rusade in till en av de större bokhandlarna i Göteborg. Men väl där blev jag bekymrad. Toppentitlarna jag tänkt ut fanns inte även om de inte hade så många år på nacken. Och när jag beslutat mig för att ge första boken i en serie hade de bara den senaste boken, del fem! Och samma sak med nästa serie jag försökte mig på.

Jag tänkte på alla de gånger då någon biblioteksbesökare bett mig tipsa om en bra presentbok. Visst har jag tipsat men jag har också levt i en falsk föreställning om att boken, om den är någorlunda ny, går att hitta i bokhandeln. Tack och lov finns det ju en räddning. Här i Göteborg har vi en underbar bokhandel, Bokskåpet. Där är fullt med precis de där bra böckerna som man vill få tag i och personalen brinner för barn- och ungdomslitteratur. Den här lunchrasten hann jag inte dit men numera tipsar jag alltid den som vill köpa barnböcker om att det är dit de ska gå. Visst är det reklam men de barnbokhandlar som finns i Sverige har det verkligen inte fett. Deras verksamhet räknas som kommersiell och omfattas därför inte av vanligt barnkulturstöd i olika former. De som arbetar där sliter för att få det hela att gå runt och för att de ska få finnas kvar.

Ni vet väl om att ni tack vare ert medlemskort i IBBY har 10 % rabatt på böcker i sex fina barnbokhandlar runt om i Sverige? Läs mer här: http://ibby.se/bli-medlem/

Så visst ska ni köpa en bok nästa gång ni går på kalas! Många barnböcker passar dessutom lika bra för oss vuxna. Men köp den i en riktig barnbokhandel och köp den med rabatt!

*”Mitt” bibliotek heter miini och ligger inrymt på Röhsska museet i Göteborg. Vi vänder oss till barn mellan 0-5 år. Tillsammans med Stadsbibliotekets övriga nichbibliotek (tillfälligt utlokaliserade under en omfattande utbyggnad och renovering) har vi blivit nominerade till årets bibliotek 2013 http://www.dik.se/artikel/21768/tre-nominerade-till-arets-bibliotek-2013 . Kom gärna och besök oss men gör det fort för den 23 april är vi tillbaka på Götaplatsen igen.

bokslukaren